Go to content

Uzdržavanje djetetaUzdržavanje ili alimentacijaAlimentacija je obveza financijske prirode koja se odnosi na uzdržavanje djeteta od strane roditelja s kojim dijete ne živi.

 


Tko može zahtijevati i kolika je visina alimentacije?U pravilu, iznos potreban za uzdržavanje djeteta traži roditelj s kojim dijete živi u ime svojega maloljetnog djeteta, dok punoljetno dijete može samostalno (ili putem odvjetnika) tražiti iznos na ime uzdržavanja. Visinu alimentacije utvrđuje nadležni sud s presudom u kojoj se naznačuje točan iznos kao i način plaćanja uzdržavanja.


Iako se uzdržavanje može tražiti i posebnom tužbom, o djetetovu uzdržavanju sud najčešće odlučuje u presudi kojom se razvodi brak ili utvrđuje očinstvo.


U svakom slučaju se preporučuje roditelju odnosno djetetu koje zahtjeva alimentaciju, da se prije pokretanja sudskog postupka obrati nadležnom centru za socijalnu skrb koji će poduzeti mjere da se roditelji nagode o visini, odnosno povećanju doprinosa za uzdržavanje djeteta ukoliko je to moguće.


Uzdržavanje djeteta i visina alimentacijeNačin određivanja uzdržavanja djetetaUzdržavanje za dijete uvijek se određuje u novčanom iznosu.


Sud kad odlučuje o iznosu uzdržavanja, uvijek se rukovodi interesima djeteta, i ono mora uvijek biti prioritet. Pri tome se uzima u obzir dob djeteta, potrebe stanovanja, odijevanja, prehrane, obrazovanja, zdravstveno stanje i druge okolnosti o kojima ovisi iznos potreban za uzdržavanje


Ukoliko dijete ima povećane potrebe ili se radi o roditelju koji je boljeg materijalnog stanja, uzdržavanje se može odrediti u većem iznosu od zakonom utvrđenog minimuma. Ako se radi o roditelju slabijih imovnih mogućnosti sud može odrediti i niži iznos uzdržavanja od minimalnog, ali bez obzira na imovno stanje i eventualnu nezaposlenost, ukoliko je roditelj radno sposoban, on ne može biti oslobođen dužnosti uzdržavanja.Promjena okolnosti na osnovu kojih se određuje visina alimentacijePrvotno utvrđena obveza uzdržavanja može se protekom određenog vremena smanjiti ili povećati ukoliko se promijene okolnosti na temelju kojih je utvrđena visina novčanog iznosa na ime uzdržavanja (npr. roditelju koji daje uzdržavanje smanje se ili povećaju primanja). Ovaj dio obradili smo detaljnije u posebnom članku pod nazivom "Promjena iznosa alimentacije".Kaznena odgovornost za neplaćanje alimentacijeNeplaćanje alimentacije dovodi i do kaznene odgovornosti pa tako čl. 223. Kaznenog zakona FBiH propisuje da osoba koja izbjegava plaćanje alimentacije (izdržavanja) za osobu koju je na osnovu izvršne sudske odluke ili izvršne nagodbe sklopljene pred drugim nadležnim organom dužan izdržavati, kaznit će se kaznom zatvora do 3 godine.> VRIJEDI POGLEDATI: Sve o postupku razvoda braka, bračnoj stečevini i alimentaciji na jednom mjestu


> Obiteljsko pravo je jedno od područja u kojima zastupamo naše klijente, sa razvodom braka i svim popratnim radnjama kao užom specijalizacijom. Obratite nam se s povjerenjem i zatražite konzultacije još danas.*Članak je informativne naravi u svrhu razumijevanja konkretnog pravnog problema. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja bez izričite dozvole Odvjetničkog ureda Ljubić.

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Neplaćanje alimentacije dovodi do kaznene odgovornosti pa tako Kazneni zakon FBiH propisuje da će se osoba koja izbjegava plaćanje alimentacije (izdržavanja) kazniti kaznom zatvora do 3 godine.

Logo Odvjetnik Ivan Ljubić Široki Brijeg