Go to content

Promjena iznosa alimentacijeUvod


Već smo ranije pisali o izdržavanju/uzdržavanju djeteta, točnije o novčanoj obvezi koju je dužan snositi onaj roditelj s kojim dijete ne živi.


Radno sposoban roditelj ne može se ni u kojem slučaju osloboditi dužnosti uzdržavanja svoga maloljetnog djeteta.


Uzdržavanje maloljetnog djeteta (u određenim slučajevima i punoljetnog) određuje sud, i to u pravilu o onoj presudi kojom se razvodi sami brak.Određivanje alimentacije


Obiteljski zakon FBiH je jasno propisao obvezu uzdržavanja maloljetnog djeteta. Također je propisao i način određivanja visine novčanog iznosa koju je onaj roditelj koji ne živi s djetetom obvezan izmirivati.


Glede obveznika uzdržavanja, sud će pažljivo utvrditi kolike su njegove mogućnosti uzimajući u obzir sva primanja, vlastite potrebe i sl.


Članak 235. stavak 3. Obiteljskog (Porodičnog) zakona:


Prigodom utvrđivanja mogućnosti osobe koja je dužna davati uzdržavanje, sud će uzeti u obzir sva njena primanja i stvarne mogućnosti da stječe povećanu zaradu, kao i njene vlastite potrebe i zakonske obveze uzdržavanja. 


Što se tiče djeteta, nadležni sud prije nego odredi visinu alimentacije uzima u obzir ukupne materijalne potrebe djeteta poput troškova prehrane, odijevanja, obrazovanja, higijene i sl.Traje li obveza uzdržavanja i nakon što dijete napuni 18 godina?


Roditelji su dužni uzdržavati svoje maloljetno dijete bez ikakve iznimke, i za tu obvezu moraju iskoristiti sve svoje mogućnosti i sposobnosti.


Često se postavlja pitanje do kad se plaća alimentacija, odnosno da li prestaje kad dijete postane punoljetno?


Obiteljski zakon propisuje:


Ako se dijete nalazi na redovitom školovanju, roditelji su dužni, prema svojim mogućnostima, osigurati mu uzdržavanje i nakon punoljetnosti, a najdulje do navršene 26. godine života.


Dakle, postoji mogućnost da roditelj plaća uzdržavanje djeteta i nakon što stekne punoljetnost, ali samo u slučaju da se dijete nalazi na redovitom školovanju (u praksi, glavni dokaz pri utvrđivanju činjenice redovitog školovanja je potvrda fakulteta/škole kojom se potvrđuje status redovitog studenta za osobu koja zahtijeva plaćanje uzdržavanja i nakon punoljetnosti).Mogućnost izmjene alimentacije


Međutim, jednom utvrđena obveza uzdržavanja ne znači da je neograničenog trajanja.

Naime, uzdržavana osoba ali i obveznik uzdržavanja mogu zahtijevati izmjenu odluke kojom je određena visina – novčani iznos na ime uzdržavanja. Razlog zbog kojih može zahtijevati izmjenu ranije donesene odluke je „izmjena okolnosti“.


Članak 245. Obiteljskog (Porodičnog) zakona FBiH:


(1) Uzdržavana osoba, kao i obveznik uzdržavanja, može tražiti da sud povisi, snizi ili ukine uzdržavanje dosuđeno ranijom pravomoćnom presudom, ili sporazumom postignutim pred organom skrbništva, ili u formi isprave obrađene kod javnog bilježnika, ako su se izmijenile okolnosti na temelju kojih je donesena ranija presuda, odnosno sporazum.


(2) Prava i obveze utvrđeni izmijenjenom odlukom ne mogu djelovati prije podnošenja zahtjeva.Podnošenje tužbe za izmjenu alimentacije


U novom postupku kojim se traži povećanje iznosa alimentacije, dijete će zastupati roditelj s kojim živi  samostalno ili angažirajući odvjetnika kao profesionalnu pomoć.


> ODVJETNIČKI URED LJUBIĆ zastupa osobe u postupku ostvarenja alimentacije


Tužba radi izmjena odnosno povišenja novčanog iznosa uzdržavanja mora sadržavati:


- izričito navedenu prethodnu odluku o uzdržavanju i dosuđenom iznosu na ime uzdržavanja,

- novi zahtjev za povećanjem iznosa u određenoj mjeri,

- obrazložene razloge zbog kojih se traži povećanje iznosa uzdržavanja.

- dokumentaciju kojom se dokazuju činjenični navodi.Okolnosti koje mogu dovesti do izmjene alimentacije


U praksi, okolnosti koje postoje na strani djeteta da bi njegov zastupnik putem suda mogao zahtijevati povećanje visine izdržavanja (alimentacije) su povećani troškovi školovanja, hrane, odjeće i drugih životnih potrepština.


Naime, protekom vremena i razvojem djeteta uglavnom se povećavaju i njegove potrebe. Stoga je razumljiva ranije istaknuta odredba Obiteljskog zakona koja daje mogućnost da se izmjene odnosno povećanja odluke o visini alimentacije.


S druge strane, roditelj kojeg je sud obvezao na plaćanje alimentacije, može zahtijevati da se takva odluka izmijeni na način da se novčano uzdržavanje smanji. Razlog takvog zahtjeva mogu biti određene novonastale okolnosti (npr. gubitak posla, značajno smanjenje plaće, ukoliko je postao nesposoban za rad i sl.)


> PRIMJER izmjene odluke o visini alimentacije:

 

- Nadležni sud je pravomoćnom presudom iz 2012. godine razveo brak između supružnika, dok je zajedničko dijete u dobi od 2 godine povjerio majci na daljnju brigu skrb i odgoj. Istom presudom su određeni načini obavljanja kontakta oca s djetetom.


- Na ime uzdržavanja malodobnog djeteta, otac se obvezao uplaćivati mjesečne iznose od po 300,00 KM.


- Nakon 5 godina od pravomoćne presude, dijete treba već krenuti u školu. Samim time su njegove potrebe povećane (troškovi školovanja i drugih aktivnosti..).


- Otac je u međuvremenu dobio unaprijeđenje na radnom mjestu i njegova primanja su znatno viša nego 2012. godine kad je i donesena odluka o visini alimentacije.


- Majka djeteta traži mirnim putem od obveznika uzdržavanja da uslijed promijenjenih okolnosti uplaćuje na ime alimentacije iznos od 500,00 KM mjesečno, smatrajući da je taj iznos primjeren svim okolnostima. Otac djeteta se takvom prijedlogu protivi.


- Ukoliko sud po tužbi majke utvrdi okolnosti povećane djetetove potrebe, obvezat će oca da na ime uzdržavanja, od dana podnošenja zahtjeva uplaćuje iznos od 500,00 KM mjesečno, uzimajući u obzir povećane potrebe djeteta kao i činjenicu da je otac u mogućnosti isplaćivati tako povišen iznos alimentacije u odnosu na raniju presudu.ZAKLJUČAK


  • Alimentacija se uslijed povećanih potreba djeteta (npr. polaska u vrtić/školu) neće automatski povećati.
  • Da bi se iznos alimentacije povećao potrebno je podnijeti tužbu za povećanje iznosa alimentacije (ukoliko se ne postigne mirni sporazum).
  • Pravo zahtijevati od suda da izmjeni (povisi, snizi ili ukine alimentaciju) ima osim djetetovog zastupnika i osoba – roditelj koji je obvezan na isplatu alimentacije.
  • Prijedlog (tužba) za izmjenu alimentacije mora bit dokumentirana s dokazima koji upućuju na izmjenjene okolnosti koje dovode do promjene iznosa alimentacije.
  • Konačno, sud će uzimajući u obzir raniju odluku o visini uzdržavanja donijeti novu, izmijenjenu odluku ako utvrdi da su u stvarnosti potrebe djeteta povećane a roditelj – obveznik uzdržavanja je u mogućnosti plaćati veći iznos uzdržavanja. S druge strane, ukoliko utvrdi promjenu okolnosti kod obveznika alimentacije (znatno smanjeni prihodi i sl.) moguća je i odluka kojom se alimentacija smanjuje, ako se time ne dira u interese djeteta.
  • Odluku o izmjeni uzdržavanja - alimentacije sud će donijeti u obliku presude kojom će odrediti i dan od kojega se izmijenjeni iznos uzdržavanja treba početi plaćati.> OBRATITE NAM SE S POVJERENJEM: Odvjetnički ured Ljubić Široki Brijeg pruža klijentima potpunu pomoć u području obiteljskog prava. Naš odvjetnički tim razvio je posebne metode pristupa ovoj vrsti sporova, kako bi se ove neugodne međuljudske situacije što jednostavnije riješile.


> POGLEDAJTE JOŠ: Poslovi koje obavljamo

Česta pitanja naših klijenata

Prilikom određivanja visine novčanog iznosa za alimentaciju, sud će uzeti u obzir financijske mogućnosti obveznika uzdržavanja s obzirom na primanja i vlastite potrebe koje ima. Za odluku o visini alimentacije sud utvrđuje također i ukupne materijalne potrebe djeteta s obzirom na njegovu dob (poput prehrane, odijevanja, obrazovanja, sportskih aktivnosti i sl.)

Obiteljski zakon FBiH je jasan i propisuje da se radno sposoban roditelj ne može ni u kojem slučaju osloboditi dužnosti uzdržavanja svoga maloljetnog djeteta.

Ako osoba koja je dužna plaćati alimentaciji to ipak ne čini, tada će biti potrebno pokrenuti ovršni postupak kojim će se ostvariti novčana sredstva. Pored toga, neplaćanje alimentacije je kazneno djelo, sukladno odredbama Kaznenog zakona FBiH.

Promjenu visine alimentacije ima pravo zahtijevati i uzdržavano dijete i obveznik uzdržavanja. Dijete u postupku zastupa onaj roditelj s kojim živi a koji u pravilu u ovakvim postupcima angažira odvjetnički ured.

Sud će po zahtjevu donijeti novu - izmijenjenu odluku ako utvrdi da su od prve odluke o alimentaciji nastupile „promjene okolnosti“. Primjerice, te okolnosti su povećane potrebe djeteta uslijed školovanja ili prehrane, mogućnost da roditelj plaća veći iznos uzdržavanja i slično.

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Ako utvrdi promjenu okolnosti, sud može na zahtjev stranke izmijeniti raniju odluku o visini alimentacije (uzdržavanja).

Logo Odvjetnik Ivan Ljubić Široki Brijeg