Go to content

Zastupanje u postupku radi ostvarivanja naknade po osnovu uzdržavanja (alimentacije)


> Zastupamo u postupku radi ostvarivanja naknade po osnovu uzdržavanja.


Alimentacija je obveza financijske prirode koja se tiče uzdržavanja djeteta od strane roditelja s kojim dijete ne živi.


Obzirom da je čest slučaj zanemarivanje vlastitog djeteta u što spada i neplaćanje obveze uzdržavanja, da bi dijete ostvarilo svoje pravo, potrebno je pokrenuti sudski postupak.


> Upoznajte se s našim ostalim poslovima: Područja prakse 


U pravilu, iznos potreban za uzdržavanje djeteta traži roditelj s kojim dijete živi u ime maloljetnog djeteta, dok punoljetno dijete može samostalno (ili putem odvjetnika) tražiti iznos na ime uzdržavanja. Visinu alimentacije utvrđuje nadležni sud s presudom u kojoj se naznačuje točan iznos kao i način plaćanja uzdržavanja.


Neplaćanje alimentacije dovodi i do kaznene odgovornosti pa tako čl. 223. Kaznenog zakona FBiH propisuje da osoba koja izbjegava plaćanje alimentacije (izdržavanja) za osobu koju je na osnovu izvršne sudske odluke ili izvršne nagodbe sklopljene pred drugim nadležnim organom dužan izdržavati, kaznit će se kaznom zatvora do 3 godine.


Alimentacija ili uzdržavanje djeteta


Zastupamo u postupku ostvarivanja alimentacije (naknade na temelju uzdržavanja)

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola /