Go to content

Upis djece u hrvatsko državljanstvo i matične knjige


U nastavku ćemo se detaljnije posvetiti upisu u hrvatsko državljanstvo za djecu koja su rođena u inozemstvu od barem jednog roditelja hrvatskog državljanina. Naime, odredbe Zakona o hrvatskom državljanstvu jasno propisuju mogućnost stjecanja hrvatskog državljanstva za djecu rođenu izvan Republike Hrvatske uz osnovni uvjet da je barem jedan roditelj u vrijeme rođenja djeteta već imao hrvatsko državljanstvo.


Upis djece rođene u inozemstvu u hrvatsko državljanstvo i matične knjige često dovede do komplikacija koji roditeljima mogu uzeti podosta vremena i donijeti mnoštvo obilazaka po različitim institucijama, uz popratno telefonsko pozivanje i slanje e-mailova u međuvremenu.


Krenimo redom.


1. ŠTO KADA ŽIVITE U INOZEMSTVU


Točan je podatak da nekoliko milijuna hrvatskih državljana živi i radi izvan Republike Hrvatske, bilo da je riječ o bližim europskim ili pak svjetskim zemljama. 


Kroz dugi niz desetljeća, najpopularnije europske zemlje u kojima su svoje mjesto prebivališta pronašli Hrvati bile su primjerice Njemačka, Austrija, Švicarska. Od prekooceanskih zemalja prednjače SAD, Australija, Kanada i zemlje latinske Amerike. 


Osim navedenih država, moderna ekonomska kretanja i potreba za stručnjacima iz raznih oblasti, dovela su hrvatske državljane i u one zemlje koje se nekada smatrane kao jako egzotične, poput zemalja arapskog poluotoka (Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati). Od europskih zemalja, sve su popularnije Irska, Švedska i Norveška. Danas su to države snažnog gospodarstva i velik je broj hrvatskih državljana koji grade karijeru i zasnivaju obitelji i na tim prostorima.


2. POTREBA UPISA DJECE U HRVATSKO DRŽAVLJANSTVO


Životni putevi i dugotrajan boravak hrvatskih državljana u stranim zemljama, često dovedu i do sklapanja braka odnosno zajedničkog života sa stranim državljanima. Svakako, djeca od jednog roditelja hrvatskog a drugog stranog državljanstva imaju zajamčeno pravo upisa prema podrijetlu i u hrvatsko državljanstvo.


Emocija prema rodnoj zemlji ali i „atraktivnost“ hrvatske putovnice, često pokrenu želju za upisom djece u hrvatsko državljanstvo. Želja je posebno naglašena obzirom da je Hrvatska članica Europske Unije i što se samim time omogućavaju razne buduće beneficije za obitelj i djecu (lakša obiteljska putovanja, studiranje, stjecanje imovine i slično...). 


Značaj putovnice zemlje Europske Unije posebno je naglašen u odnosu na Veliku Britaniju, koja „Brexitom“ više nije dijelom Europske Unije, pa u slučaju djeteta britanskog državljanstva čiji je jedan od roditelja hrvatski državljanin, dijete ima pravo na dvije „snažne“ putovnice.


3. DOKUMENTACIJA & PITANJE NADOVJERE ODNOSNO LEGALIZACIJE


Važno je utvrditi s kojim dokumentima raspolažete i da li će takvi dokumenti biti valjani za upis u nadležne matične knjige Republike Hrvatske.


Prvi uvjet koji će vas usmjeriti u postupak jeste definiranje činjenice da li Hrvatska ima potpisan ugovor (koji ukida ili olakšava legalizaciju isprava) sa državom koja je izdala dokumente potrebne za upis djece u matične knjige. Npr. koja država je izdala rodni list vašeg djeteta i da li s tom državom Hrvatska ima potpisan spomenuti ugovor.


U slučaju da nema, potrebno je javne isprave/dokumente legalizirati nadovjerom (Apostille pečat nadovjera) ili u određenim situacijama nadovjera u postupku pune legalizacije.


MOGUĆA SITUACIJA: Osobe koje se nalaze u inozemstvu moraju prvo obaviti postupak ovjere izvornih dokumenata i odraditi legalizaciju dokumenata u najbližem veleposlanstvu ili diplomatsko-konzularnoj misiji (što znači sve treba imati nadovjeru hrvatske diplomatske misije kojoj pripadaju u inozemstvu prema administrativnoj shemi), osim ako dvostranim i mnogostranim međunarodnim ugovorima nije utvrđeno drukčije.


Problem, odnosno bolje reći komplikacije, nastaju kada hrvatski konzulat ne postoji u blizini države u kojoj trenutno prebivate. To je jako čest slučaj pa tako možemo uzeti primjer veleposlanstava, tj. diplomatsko-konzularne misije Republike Hrvatske u Kairu, koja pokriva veliki teritorij koji se proteže od Afrike do Bliskog istoka, te obuhvaća sljedeće zemlje: Etiopiju, Jemen, Jordan, Kuvajt, Libanon, Oman, Saudijsku Arabija, Sirija, Sudan i Ujedinjene Arapske Emirate.


4. KONAČAN UPIS DJETETA U MATIČNE KNJIGE REPUBLIKE HRVATSKE


Nakon svega i uredno prikupljenih dokumenata, pristupa se upisu u matične knjige Republike Hrvatske. Temelj upisa u hrvatsku maticu rođenih i državljana je uvijek onaj inozemni izvadak iz knjige rođenih, koji (ponovno naglašavamo) mora biti propisno ovjeren odnosno legaliziran, ovisno iz koje zemlje dolazi.


Prije nego što se podnese zahtjev za upis djece, ako su roditelji u braku i ako su brak zaključili izvan Republike Hrvatske nužno je obaviti upis internacionalnog braka u domaće matice. Naime, djeca se ne mogu upisati u hrvatsko državljanstvo ukoliko vjenčanje nije registrirano u matičnim knjigama Republike Hrvatske. Pored toga, obzirom da hrvatski jezik ima slova s „kvačicama“ važno je pripaziti i na činjenicu da imena u stranim i hrvatskim dokumentima moraju biti usklađena (Marich = Marić, Coric = Ćorić..)


5. PODNOŠENJE CJELOKUPNE DOKUMENTACIJE I ANGAŽIRANJE ODVJETNIKA


Ukoliko Vam je poznata sveukupna procedura, zahtjev za upis djece u državljanstvo možete kao roditelj uvijek podnijeti sami putem najbližeg veleposlanstva ili konzulata Republike Hrvatske u inozemstvu. 


Dakle, prije svega potrebno je napraviti ovjeru dokumenata djece u državi u kojoj su sačinjeni. To samo po sebi ne bi predstavljalo problem, ali dosta država nema institut javno bilježničke ovjere već to obavljaju druga nadležna tijela, poput Ministarstava vanjskih poslova.

 

Tako da je potrebna dobra uputa od nekoga tko je već prošao sličnu proceduru, kako ne biste izgubili strpljenje i vrijeme. Sve je potrebno razložiti u više manjih procedura i ono što je najvažnije paziti redoslijed samih ovjera i nadovjera (Apostille-a), kao i u kojim državama su izdani izvornici dokumenata.


Napomena: zbog ograničenih resursa i pojave koronavirusa, u pravilu je potrebno unaprijed rezervirati termin kod konzulata.


ZAKLJUČNA RIJEČ:


Ako je cjelokupno vođenje procesa upisa djece nešto što biste prebacili na nas, molimo detaljno opišite vašu situaciju, počevši od mjesta vašeg trenutnog i prošlog boravišta/prebivališta, kao i status bračnog stanja, te datume rođenja djece. 


I u ovom članku molimo, ukoliko želite surađivati sa nama, za izrazito razumijevanje i ozbiljnost. Jer upisi u matične knjige u čestim situacijama nisu tako jednostavne kakvim se čine, proces se zakomplicira ako boravite u inozemstvu, a posao za koji smo angažirani može se odraditi jedino uz zdravu komunikaciju između našeg tima odvjetnika sa vama kao roditeljima djece.


Samo tako možemo garantirati za upise vaše djece u hrvatsko državljanstvo (do upisa u knjigu državljana i domovnice) bez obzira gdje se u inozemstvu nalazili, a bez potrebe vašeg dolaska.


* Članak je informativne naravi u svrhu razumijevanja konkretnog pravnog problema. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja bez izričite dozvole Odvjetničkog ureda LJUBIĆ.

Uključeno u Mondaq platformu kao stručni članak.

Broj čitanja:  8689

Možda Vas zanima

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme. Molimo za razumijevanje da na nepotpune upite nećemo moći odgovoriti.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

U Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj: Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola