Go to content

UPOZORENJE O LAŽNOM KORIŠTENJU NAŠEG IMENA: sve naše klijente i zainteresirane stranke obavještavamo kako se netko u posljednje vrijeme nedopušteno koristi našim imenom na internetu, na način da je kreiran lažni email pod adresom ljubicivanodvjetnik@gmail.com. Također, ista osoba je napravila lažni Google My Business profil pod našim imenom te tako lažno obmanjuje cijelu javnost. VIDI DETALJNIJE

Kako dobiti hrvatsko državljanstvo prema podrijetlu i pripadnosti?


Osnove stjecanja hrvatskog državljanstva mogu biti različite. To ujedno znači kako svaka osnova nosi svoje odrednice, pravila, procedure i dokumente koje treba zadovoljiti u svome zahtjevu. Mi ćemo se u ovom autorskom članku dotaknuti one najčešće osnove – pripadnost hrvatskom narodu, spomenut ćemo i odrednicu podrijetla na samom početku.


Puno je članaka napisano na ovu temu hrvatskog državljanstva, dosta njih kvalitetno, ali dobar dio ih je zastario, pošto se zakonske odredbe često mijenjaju. a) Prema podrijetlu


Nećemo se previše držati zakonskih odredbi jer to ste već zasigurno vidjeli, ali čisto da napravimo neke okvire što je točno podrijetlo prema hrvatskom Zakonu o državljanstvu:


1 - Čija su oba roditelja u trenutku njegova rođenja hrvatski državljani;

2 - Čiji je jedan od roditelja u trenutku rođenja djeteta hrvatski državljanin, a dijete je rođeno u Republici Hrvatskoj;

3 - Stranog državljanstva ili bez državljanstva kojeg su prema odredbama posebnog zakona posvojili hrvatski državljani.

4 - Podrijetlom stječe hrvatsko državljanstvo dijete rođeno u inozemstvu, čiji je jedan roditelj u trenutku njegova rođenja hrvatski državljanin ako do navršene 21. godine života bude prijavljeno radi upisa kao hrvatski državljanin kod nadležnog tijela Republike Hrvatske u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj ili se nastani u Republici Hrvatskoj, tzv. izravni upis.


Tu su još neke iznimke i olakšice za stjecanje koje vrijede do 31.12.2022. ali njih se nećemo trenutno doticati.


VAŽNO JE NAPOMENUTI:


"Hrvatsko državljanstvo podrijetlom, temeljem navedenih odredbi, mogu steći samo osobe rođene nakon stupanja na snagu Zakona o hrvatskom državljanstvu, odnosno rođene nakon 8. listopada 1991. godine."b) Prema pripadnosti hrvatskom narodu


Osnova dobivanja hrvatskog državljanstava prema pripadnosti hrvatskom narodu spada u kategoriju stjecanja prirođenjem. U istu kategoriju spadaju i neke druge osnove poput:

  • osnova iseljenja iz Republike Hrvatske,
  • osnova postojanja interesa za Republiku Hrvatsku
  • osnova ponovnog primitka u hrvatsko državljanstvo


Vratimo se mi na osnovu pripadnosti hrvatskom narodu.


Svi smo svjesni veličine hrvatske dijaspore ali možda nismo svjesni proteka vremena.


Naime, već su dobrim dijelom stasale i 5. i 6. generacije hrvatskih iseljenika, koje su se adaptirale svojim novim zajednicama i koje nemaju značajnije poveznice sa hrvatskim korijenima. Oni se možda osjećaju kao takvima u dubini svoga srca, te mnogi od njih teže formalnom povezivanju sa hrvatskom zajednicom. To je trenutni Zakon o hrvatskom državljanstvu dobrim dijelom i omogućio, ali je potrebno itekako istraživanja i dokazivanja tog prava, što nije zanemarivo.


Baš u tu svrhu u fokusu stjecanja hrvatskog državljanstva važna je i geneologija, znanost koja proučava podrijetlo, razvoj i grananje plemena i obitelji.


U središtu geneologije je pisanje rodoslovlja koje se razvilo u srednjem vijeku s ciljem pouzdanijeg praćenja i nadziranja podrijetla i određenog stupnja srodstva među plemićkim porodicama.


Ovdje smo se dotakli kratko težine dokazivanja pripadnosti hrvatskom narodu, a to dokazuje i činjenica kako se povezanost dokazuje sve do pretka pripadnika hrvatskog naroda.


U ove situacije većinom zatiču osobe sa područja Sjeverne i Južne Amerike, te Australije.Dokazivanje pripadnosti hrvatskom narodu


Pripadnost hrvatskom narodu utvrđuje se dokazivanjem ranijeg izjašnjavanja u pravnom prometu, odnosno navođenjem te pripadnosti u različitim javnim ispravama. Osim toga stavku od iznimne važnosti igra i aktivnost promicanja interesa hrvatskog naroda što se najčešće dokazuje sudjelovanjem u hrvatskim udrugama u inozemstvu (poput udruga iz polja sporta, kulture i slično).


Iznimno, dokaze o pripadnosti hrvatskom narodu ne mora priložiti osoba za čije je roditelje nesporno utvrđena pripadnost hrvatskom narodu.


Iz svega je jasno kako pripadnost Vaše bake ili djeda hrvatskom narodu ne može biti temelj za Vaš primitak u hrvatsko državljanstvo jer je u postupku nužno dokazati osobnu pripadnost hrvatskom narodu, osim ako je nesporno i to utvrđujuće kod roditelja.


U praksi imamo raznih pitanja, jer činjenica je da se pripadnost može dokazivati na mnoge načine. Ali isto tako moramo dati do znanja iz prakse kako deklariranjem nacionalnosti Hrvat u zadnjih par godina vašeg života, a sve da biste došli do državljanstva, ne znači apsolutno ništa, a čak bi se moglo smatrati i kaznenim dijelom kod Ministarstva unutarnjih poslova (MUP-a), tijela koje odlučuje po ovoj osnovi. Također, možda zvuči čudno ali mnogima je jako teško dokazati pripadnost hrvatskom narodu iako je to očita činjenica, ali protek vremena je neumoljiv faktor. 


I onda se dokazivanje osobne pripadnosti hrvatskom narodu svodi na podržavanje i praćenje hrvatske nogometne reprezentacije. To svakako nije osnova za dokazivanje u smislu odredbe članka 16. stavka 2. Zakona o hrvatskom državljanstvu.


Hrvatsko državljanstvo prema podrijetlu i pripadnosti, kao ishod domovnica, putovnica i rodni list


Slika - Hrvatska domovnica i rodni list uspješno ishođeni, (autorska fotografija, sva prava pridržana)
Kakve nevidljive prepreke imamo u postupanju po ovim osnovama


Da bi se došlo do pozicije kada imamo čistu situaciju za kreiranje zahtjeva koji će biti prihvaćen od strane tijela koja donose odluku (i to nije samo MUP), već ih ima puno više u pozadini, pojavljuju se određene prepreke poput:


SITUACIJA #1:

Rješavanje problema upisa osobe s prezimenom koje sadrži slovo koje nije dio naše abecede (Á)

Za klijenta, mađarskog državljanina obavili smo upis stjecanja državljanstva. Prepreka koja se pojavila tijekom procesa je ta što je u njegovom prezimenu sadržano slovo koje prema hrvatskoj abecedi ne postoji (slovo Á), naime osoba je nosila prezime Kovácsu. Potrebno je istaknuti kako je mnogo nadležnih službi ranije radilo pogreške te proizvoljno takvo slovo „prebacivala“ u slovo „A“ – dakle bez kvačice, što je apsolutna i ogromna greška. 


A da ne govorimo o prezimenima naše dijaspore u Sjevernoj i Južnoj Americi…tu dolazimo do 


SITUACIJA #2:

Svi znamo kako Južno Amerikanci imaju više imena i prezimena, te su naravno i osobe hrvatskog porijekla tu normu usvojili, prilagođavajući se okruženju u kojem su odrastali.

Tako je nastala jedna banalna situacija. Naime, osoba rođena u Peruu i ima 3 osobna imena, a nekadašnji zakon u hrvatskoj nije podržavao vise od 2 imena upisati u putovnicu, pa se osoba morala jednog "odreći" tj. Ispustiti u te svrhe….da bi se zakon u međuvremenu promijenio pa je od osobe zahtijevano da izvrši ponovni upis tog imena prilikom produživanja putovnice.


SITUACIJA #3:

Ako je vaš predak, recimo pradjed rođen kao Marko, ali dolaskom u Australiju je postao vremenom Mark, i kao takav sudjelovao u nastavku života i pravnom prometu, pa i u smrtnom listu, onda imate težu situaciju. Promjena imena za umrlu osobu zahtjeva nešto veće vještine i smatra se zasebnim upravnim postupkom, gdje mnogi zapnu jer dokazati nešto što je nastalo prije 100 i više godina samo po sebi ima za prepreku.


Iz ove 3 situacije proizlazi činjenica kako stjecanje državljanstva povlači sa sobom mnoge druge upravne radnje, prije, tijekom i nakon samog procesa, te da nikada ne može biti zasebna cjelina.


Također, ono što smo ostavili kao zadnju situaciju, iz razloga da skrenemo pozornost kako je ipak uvijek moć donošenja konačne odluke u rukama službenika kod kojeg vaš predmet dopadne, te njegovo tumačenja prava.


Naime:


Vaš predak mora biti identificiran kao Hrvat, jer ipak se ovdje radi o osnovi dobivanja državljanstva na temelju hrvatskog podrijetla i pripadnosti. Tu se međutim javlja problem što mnogi stari zapisi u matičnim knjigama narodnost nije upisivana, u vrijeme Austro-Ugarskog  Monarhije i Kraljevine Jugoslavije.

Tako može doći do uskraćivanja državljanstva iz razloga pravnog dokazivanja, a ne korištenja logike i slijeda zaključivanja na osnovu činjenica (npr. mjesto rođenja je katolička župa na otoku, postojanje krsnog lista, pa se može zaključiti da je u pitanju hrvatska nacionalna pripadnost. A referent odbije zahtjev ili donese negativnu odluku). A što je sa iseljenicima i potomcima?


Odredbom članka 11. stavka 3. Zakona propisano je da se iseljenikom, između ostalih, ne smatra osoba koja je promijenila prebivalište u druge države koje su u to vrijeme bile u sastavu državne zajednice kojoj je pripadala i Republika Hrvatska.


Slijedom navedenih zakonskih odredbi, ako recimo vaš djed ili baka, koji su promijenili prebivalište iz tadašnje SR Hrvatske u tadašnju SR Makedoniju, nisu iseljenici u smislu odredbe članka 11. Zakona o hrvatskom državljanstvu pa tako niti Vi, kao njezin potomak, ne udovoljavate uvjetima za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem temeljem iseljenja pretka s područja Republike Hrvatske.Kako i gdje podnijeti zahtjev za hrvatsko državljanstvo?


Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva se podnosi se ovisno o osnovi zahtjeva. Tako je moguće podnijeti zahtjev osobno ili putem opunomoćenika u nadležnoj policijskoj upravi/postaji prema mjestu boravka ili posljednjeg prebivališta podnositelja zahtjeva na području Republike Hrvatske, i/ili ako podnositelj prebiva ili boravi u inozemstvu zahtjev podnosi najbližem Konzularnom uredu Republike Hrvatske. 


Obrasce za stjecanje hrvatskog državljanstva možete naći na linku - https://mup.gov.hr/obrasci-281565/281565Hrvatsko državljanstvo kao dio EU državljanstva


Velika vrijednost hrvatskog državljanstva ogleda se u činjenici kako svaki hrvatski državljanin automatizmom postaje i građanin Europske unije. Naime, iako Europska unije nije nad-država, već zajednica država, institut europskog građanina i europskog državljanstva kao takvo postoji, a stječe se uvođenjem u državljanstvo u matičnoj državi zemlji članici Europske unije. 


Vrijednost toga nam je svima jasna, bez neke velike potrebe objašnjavanja, a jedan od najčešćih načina kako možete doći u posjed hrvatske putovnice su osnove podrijetla i pripadnosti hrvatskom narodu, što smo iznijeli kroz različite situacije u tekstu.


Od velike je važnosti utvrditi po kojoj osnovi da aplicirate za stjecanje hrvatskog državljanstva, da li je to po članku 4., 5., 16. ili nekoj drugoj osnovi. Jednom kada to definirate i predate zahtjev, povratka na staro nema.* Članak je informativne naravi u svrhu razumijevanja konkretnog pravnog problema. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja bez izričite dozvole Odvjetničkog ureda LJUBIĆ.

Broj čitanja:  2483

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

U Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj: Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola