Oporuka i njezin učinak

Go to content

Oporuka i njezin učinak


Kako sastaviti oporuku kako osporiti oporuku su pitanja koja dolaze sa suprotnih strana kada se govori o oporuci kao posebnom dijelu nasljednog prava, pa smo odlučili nesebično podijeliti pregled glavnih stavki na koje je bitno pripaziti kod ove tematike, a sadržaj ovog autorskog članka je sljedeći:  1. Pojam oporuke
  2. Kako sastaviti oporuku?
  3. Sadržaj oporuke
  4. Oporuka i prava zakonskih – nužnih nasljednika
  5. Poništenje oporuke
  6. Kako osporiti oporuku (tko može tražiti poništenje oporuke)?
1. Pojam oporukeOporuka je izjava oporučiteljeve (ostaviteljeve) posljednje volje a koja je usmjerena na raspolaganje njegovom imovinom i drugim pravima nakon njegove smrti.


Može je napraviti svaka osoba koja je sposobna za rasuđivanje i koja je navršila 15 godina života. Oporukom osoba određuje tko ima pravo raspolaganja imovinom u slučaju smrti.


Oporučitelj je ovlašten raspolagati sa onom imovinom kojom je bio ovlašten raspolagati i za života, uz ograničenja koja nameću zakonske odredbe.


U nastavku članka dobit ćete informacije kako sastaviti oporuku, kao i praktični primjer oporuke u jednoj konkretnoj situaciji, a na kraju članka vaš čeka savjet ukoliko trebate osporiti oporuku koju smatrate osobno neprihvatljivom.Kako sastaviti oporuku u praksi i nužni nasljednici oporučitelja
2. Kako sastaviti oporuku?Osoba može oporuku sastaviti samostalno, bez sudjelovanja drugih, službenih osoba. U tom slučaju govorimo o tzv, „privatnoj oporuci“. Tako osoba može samostalno sastaviti i potpisati svoju oporuku. Kod takve oporuke ne treba ovjera potpisa kod notara ili suda, ali zato mora biti napisana vlastitim rukopisom (ne računalom ili na bilo koji drugi način.)


Privatnu oporuku osoba može sastaviti i pred svjedocima na način da za pisanu ispravu (bez obzira na to tko ju je sastavio) pred dva istodobno nazočna svjedoka izjavi da je to njena oporuka i da se pred njima potpiše. U tom slučaju i svjedoci se moraju potpisati na samoj oporuci.


S druge strane, oporučitelj se pri sastavljanju oporuke može poslužiti i uslugama nadležnih tijela, primjerice suda. Na zahtjev, javnu oporuku može sastaviti sudac općinskog suda ili stručni suradnik u općinskom sudu. U inozemstvu oporuku može sastaviti konzularni, odnosno diplomatsko-konzularni predstavnik BiH.> VRIJEDNA INFORMACIJA: Gdje se oporuka čuva?


Oporučitelj može sastavljenu oporuku čuvati sam ili je povjeriti na čuvanje nekom drugom fizičkom ili pravnom licu. Tako oporučitelj može oporuku povjeriti na čuvanje sudu ili u inozemstvu diplomatsko-konzularnom predstavniku Bosne i Hercegovine.3. Sadržaj oporukeOporučitelj je ovlašten raspologati oporukom u pravilu sa svim onim čime je ovlašten raspolagati i pravnim poslom među živima. Ukoliko bi u oporuci raspolagao s nečim čime nije ovlašten da raspolaže (recimo s automobilom koji nije u njegovom vlasništvu) takve odredbe unutar oporuke bi bile ništetne.


U oporuci, osim određivanja nasljednika, oporučitelj može očitovati svoju volju koja će biti usmjerena na učinke među živima. Tako može priznati očinstvo ili majčinstvo, priznati dug i sl.


U oporuci može oporučitelj dio imovine ili cijelu imovinu namijeniti za postizanje određene svrhe (primjerice za uređenje grobnice, financiranje humanitarnih projekata i aktivnosti ili za osnivanje zaklade).4. Oporuka i prava zakonskih – nužnih nasljednikaNužni nasljednici oporučitelja su njegov bračni ili izvanbračni drug i njegovi potomci (biološka i usvojena djeca). Nužni nasljednici mogu bit i njegovi roditelji, posvojitelji i ostali preci (djedovi i bake) pod uvjetom da su trajno nesposobni za rad i nemaju nužnih sredstava za život.


Navedene osobe imaju pravo na dio u nasljedstvu koji se naziva “nužni dio” (bez obzira na odredbe oporuke). Time je zakon dao zaštitu najbližim srodnicima da ipak steknu određen dio nasljedstva, ukoliko bi volja oporučitelja bila drukčija.U nastavku donosimo primjer stvarne situacije formiranja oporuke.> PRIMJER OPORUKE: Osoba koja je sastavila oporuku ima troje djece iz prvog braka, no oporukom svu svoju imovinu ostavlja djetetu iz drugog braka.


S obzirom na navedeni primjer, vidljivo je da su takvim oporučnim raspolaganjem oštećeni nužni nasljednici (njegovo troje djece iz prvog braka) koji će moći sudskim putem zatražiti ono što im pripada, a to je nužni dio tog nasljedstva. Nužni dio iznosi polovinu zakonskog dijela koji bi inače pripao zakonskom nasljedniku da nema oporuke. U primjeru koji smo naveli, da nema oporuke, svako ostaviteljevo dijete naslijedilo bi po jednu četvrtinu (1/4) ukupne imovine.


No kako je cjelokupna imovina ostavljena samo djetetu iz drugog braka, ona 3 djeteta iz prvog braka imaju pravo na nužni dio koji za svakog od njih čini osminu (1/8) ukupne imovine.


Kako bi nasljednici kojima je nužni dio povrijeđen, ostvarile svoje pravo, moraju u ostavinskom postupku (koji se provodi iza umrlog ostavitelja/oporučitelja) dati prigovor u kojem će navesti da ne priznaju oporuku, nakon čega će ih sud ili notar koji provodi postupak uputiti na pokretanje parničnog postupka pred nadležnim sudom.


DODATNO 


> Ukoliko vas zanima sami tema pokretanja ostavinskog postupka, naši stručnjaci za nasljedno pravo su to obradili u zasebnom članku ovdje.

5. Poništenje oporukePrema zakonu, oporuka je ništava, ako u vrijeme sastavljanja oporučitelj nije imao 15 godina ili nije bio sposoban za rasuđivanje. Ako neka osoba želi osporiti oporuku jer smatra da oporučitelj nije bio sposoban za rasuđivanje, tada treba dokazati da u trenutku sastavljanja oporuke oporučitelj nije bio u stanju shvatiti značenje svojeg očitovanja i njegove posljedice, ili nije bio u stanju vladati svojom voljom.


Nažalost, praksa pokazuje da je oporuka jako osjetljivo pitanje i nerijetko je sredstvo malverzacija kojom se osobe loših namjera žele domoći onoga što im ne pripada. Stoga, zakon pruža mogućnost poništenja oporuke ako ju je osoba sastavila pod prijetnjom ili silom ili je bio prevaren ili se nalazio u zabludi.6. Kako osporiti oporuku (tko može tražiti poništenje oporuke) ?Poništenje oporuke ili pojedinih njenih odredaba zbog navedenih razloga može tražiti samo osoba koja ima pravni interes i to u roku jedne godine od kada je doznala za postojanje uzroka ništetnosti, a najkasnije za deset godina od proglašenja oporuke.Korisna napomena u pogledu sastavljanja oporuke:


Važno je da odredbe oporuke budu što točnije i jasnije određene tako da bi se ostaviteljeva volja mogla provesti bez ikakvih nedoumica. Stoga se kod složenijih oporuka, formuliranje samog sadržaja oporuke prepušta odvjetnicima kao i drugim stručnim osobama.


* Članak je informativne naravi u svrhu razumijevanja konkretnog pravnog problema. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja bez izričite dozvole Odvjetničkog ureda LJUBIĆ.

Kako sastaviti oporuku uz primjer iz prakse

Broj čitanja:  28436

Česta pitanja naših klijenata

Oporukom osoba samostalno određuje tko ima pravo raspolaganja imovinom u slučaju njezine smrti. Može je napraviti svaka osoba koja je sposobna za rasuđivanje i koja je navršila 15 godina života. U pravilu, pri sastavljanju oporuke se angažira stručna pomoć odvjetnika ili drugih ovlaštenih osoba.

Oporučitelj može oporuku čuvati sam ili je predati nekoj drugoj osobi ili instituciji. Tako je može predati na čuvanje i nadležnom sudu, o čemu će se sastaviti zapisnik, predanu oporuku staviti u poseban omot i zapečatiti.

Moguće je zahtijevati poništenje oporuke. Primjerice, ako je osoba pri sastavljanju oporuke bila pod prijetnjom, prisilom ili prijevarom pa se odlučila na oporuku, tada osoba koja ima pravni interes može u roku od godinu dana od saznanja za takve razloge, a najkasnije 10 godina od proglašenja oporuke, zahtijevati poništenje cijele oporuke ili određenih odredbi. Prema nesavjesnoj osobi može se zahtijevati poništenje oporuke u roku od 20 godina od proglašenja oporuke.

Nužni nasljednici ostavitelja imaju pravo na dio u nasljedstvu koji se naziva “nužni dio”. U slučaju da su oporukom isključeni iz nasljedstva ili oporukom ne bi dobili punu vrijednost nužnog dijela, tada mogu podnijeti tužbu za umanjenje raspolaganja oporukom, sve u cilju namirenja nasljednog dijela koji im zakonski pripada. Tužba za umanjenje takvog oporučnog raspolaganja može se zahtijevati u roku od tri godine od proglašenja oporuke.

Zakon o nasljeđivanju propisuje i tu mogućnost. Između ostalog, ostavitelj može isključiti iz nasljedstva nasljednika koji ima pravo na nužni dio ako je namjerno počinio neko teže kazneno djelo prema njemu ili njegovom bračnom partneru. Također, može ga se isključiti ako je počinio neko od kaznenih djela protiv integriteta Bosne i Hercegovine ili čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom. Ostavitelj koji želi isključiti nasljednika mora to izričito navesti u oporuci te uz to navesti razlog za isključenje.

Kakva su iskustva naših klijenata?

Ana Marija Penava
Bosna i Hercegovina, 03/05/2020

Iznimno sam zadovoljna ostvarenom suradnjom s Odvjetničkim uredom Ljubić. Sa svojim savjetovanjem pomogli su mi u napretku moga poslovanja i poslovnog odnosa s klijentima i suradnicima, na čemu se još jednom zahvaljujem.

Možda Vas zanima

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme. Molimo za razumijevanje da na nepotpune upite nećemo moći odgovoriti.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

U Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj: Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola