Go to content

Savjetovanje i pokretanje ostavinskog postupka> Obavljamo sve potrebne radnje za pokretanje ostavinskog postupka.Ostavinski postupak je vrsta postupka koji je potrebno provesti nakon smrti osobe (ostavitelja). Kod nas je taj postupak uređen Zakonom o nasljeđivanju u FBiH.


Pokretanje ostavinskog postupka vrši se pred općinskim sudom u Federaciji, odnosno pred notarom kao povjerenikom suda. Pokreće se po službenoj dužnosti, čim sud dobije saznanje kako je neka osoba umrla (ili da je proglašena umrlom) ili po prijedlogu stranke osobno ili putem odvjetnika kao punomoćnika.


U samom ostavinskom postupku rješenjem se utvrđuje tko su ostaviteljevi nasljednici, što čini ostaviteljevu ostavinu, te koja još prava glede ostavine pripadaju njegovim nasljednicima, legatarima i drugim osobama.


Ukoliko zakonski nasljednici imaju saznanja o naknadno pronađenoj imovini (radi se o imovini koja se nije raspravila rješenjem o nasljeđivanju odnosno o onoj koja nije bila poznata nasljednicima u tijeku postupka), tada će biti potrebno sudu podnijeti prijedlog za donošenje dopunskog rješenja.


> Trebate stručnu pomoć za ostvarenje vaših prava u ostavinskom postupku? KONTAKT


> ODVJETNIČKI URED LJUBIĆ obavlja sve potrebne radnje u ostavinskom postupku, u sklopu oblasti nasljednog prava.


Ostavina i pokretanje ostavinskog postupka i tko su ostaviteljevi nasljednici

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Ostavinski postupak pokreće se prijedlogom stranke u kojem će navesti sve podatke važne za donošenje rješenja o nasljeđivanju.

Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola /