Go to content

Savjetovanje i pokretanje ostavinskog postupka


> Obavljamo sve potrebne radnje za pokretanje ostavinskog postupka.


Ostavinski postupak je vrsta postupka koji je potrebno provesti nakon smrti osobe (ostavitelja). Kod nas je taj postupak uređen Zakonom o nasljeđivanju u FBiH.


Postupak se provodi pred općinskim sudom u Federaciji, odnosno pred notarom kao povjerenikom suda. Pokreće se po službenoj dužnosti, čim sud sazna da je neka osoba umrla (ili da je proglašena umrlom) ili po prijedlogu stranke osobno ili putem odvjetnika kao punomoćnika.


> Pogledajte naše ostale poslove koje obavljamo: Područja prakse


U samom ostavinskom postupku rješenjem se utvrđuje tko su ostaviteljevi nasljednici, što čini ostaviteljevu ostavinu, te koja još prava glede ostavine pripadaju njegovim nasljednicima, legatarima i drugim osobama.


Ukoliko zakonski nasljednici imaju saznanja o naknadno pronađenoj imovini (radi se o imovini koja se nije raspravila rješenjem o nasljeđivanju odnosno o onoj koja nije bila poznata nasljednicima u tijeku postupka), tada će biti potrebno sudu podnijeti prijedlog za donošenje dopunskog rješenja.


Ostavina i pokretanje ostavinskog postupka i tko su ostaviteljevi nasljednici> ODVJETNIČKI URED LJUBIĆ obavlja sve radnje koje su potrebne u ostavinskom postupku.

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Ostavinski postupak pokreće se prijedlogom stranke u kojem će navesti sve podatke važne za donošenje rješenja o nasljeđivanju.

Logo Odvjetnik Ivan Ljubić Široki Brijeg