Go to content

Savjetovanje i pokretanje ostavinskog postupka> Obavljamo sve potrebne radnje za pokretanje ostavinskog postupka.


Ono što je danas vaše, sutra će biti tuđe - misli su starih indijskih filozofa. A shodno našem iskustvu, možemo se dobrim dijelom složiti.


U današnjem svijetu gdje je imovina cijenjena poput samog života, nasljeđivanje imovine povlači sa sobom cijeli niz izazova. 


Gubitak voljene osobe ne osigurava automatski nasljeđivanje ili prijenos imovine, već je potrebno pokrenuti ostavinski postupakStoga ćemo dati kratki pregled svega što biste trebali znati o ostavinskom postupku i nasljeđivanju imovine.


Nasljeđivanje imovine povlači sa sobom cijeli niz izazova a jedan od njih je i pokretanje ostavinskog postupka iza roditelja kao ostavitelja

Ostavinski postupak je vrsta postupka koji je potrebno provesti nakon smrti osobe (ostavitelja). Kod nas je taj postupak uređen Zakonom o nasljeđivanju u FBiH.


Pokretanje ostavinskog postupka vrši se pred općinskim sudom u Federaciji, odnosno pred notarom kao povjerenikom suda. Pokreće se po službenoj dužnosti, čim sud dobije saznanje kako je neka osoba umrla (ili da je proglašena umrlom) ili po prijedlogu stranke osobno ili putem odvjetnika kao punomoćnika.


U samom ostavinskom postupku rješenjem se utvrđuje tko su ostaviteljevi nasljednici, što čini ostaviteljevu ostavinu, te koja još prava glede ostavine pripadaju njegovim nasljednicima, legatarima i drugim osobama.


> Imate saznanje o naknadno pronađenoj imovini? 


Moguća je situacija da vi kao zakonski nasljednici dobijete saznanja o naknadno pronađenoj imovini (radi se o imovini koja se nije raspravila rješenjem o nasljeđivanju odnosno o onoj koja nije bila poznata nasljednicima u tijeku postupka). Tada će biti potrebno podnijeti prijedlog sudu za donošenje dopunskog rješenja.Često pitanje: Zaštita klijenta na ostavini


Pod ostavinom podrazumijevamo sva imovinska i druga prava ali i obveze koje su ostale iza ostavitelja u trenutku njegove smrti.


Nakon završetka ostavinskog postupka sud odnosno notar donosi rješenje o nasljeđivanju. Tim rješenjem o nasljeđivanju utvrđuje se tko je ostaviteljevom smrću postao njegov nasljednik te koja su prava stekle i druge osobe osim nasljednika.


Praksa pokazuje kako nerijetko zna doći do propusta nadležnih tijela prilikom provođenja samog ostavinskog postupka i to tako da se određenog nasljednika uopće ne uputi na pravo koje mu pripada.


U tom slučaju jedino što preostaje oštećenoj osobi je angažiranje odvjetnika i pokretanje sudskog postupka kojim će se tužbom tražiti poništenje rješenja o nasljeđivanju. > Trebate stručnu pomoć za ostvarenje vaših prava u ostavinskom postupku? Izložite nam Vaš problem.


> ODVJETNIČKI URED LJUBIĆ obavlja sve potrebne radnje u ostavinskom postupku, u sklopu oblasti nasljednog prava.


Ostavina i pokretanje ostavinskog postupka i tko su ostaviteljevi nasljednici

Ostavinski postupak pokreće se prijedlogom stranke u kojem će navesti sve podatke važne za donošenje rješenja o nasljeđivanju.

Česta pitanja naših klijenata

Prijedlog nadležnom sudu za pokretanje ostavinskog postupka (kolokvijalno rečeno „buđenje smrtovnice“) ima pravo podnijeti svaki od zainteresiranih stranaka, a to su prije svega nasljednici ostavitelja. Tim prijedlogom se navode potpuni podatci o zakonskim nasljednicima stranaka, zatim podatci o ostaviteljevoj imovini, izvod iz knjige umrlih ostavitelja, izvodi iz matične knjige rođenih za zakonske nasljednike i drugi potrebni dokumenti.

Zakon o nasljeđivanju FBiH propisuje da se ostavinski postupak pokreće po službenoj dužnosti kad sud zaprimi smrtovnicu iza ostavitelja. Ali, praksa pokazuje da se ostavinski postupak pokreće nakon što sud zaprimi obrazloženi prijedlog za pokretanje ostavinskog postupka, nakon čega predmet upućuje nadležnom notaru na rješavanje.

Dokumenti u ostavinskom postupku (raspravi) su prije svega:
obrazloženi prijedlog za pokretanje ostavinskog postupka, zatim službeni izdatci iz zemljišnih knjiga i katastra koji dokazuju postojanje upisane imovine na ostavitelju, dokazi koji potvrđuju postojanje nasljednika i dr…

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola /