Pokretanje ostavinskog postupka u BiH uz savjetovanje

Go to content

Pokretanje ostavinskog postupka u BiH uz savjetovanje> Pokretanje ostavinskog postupka u Bosni i Hercegovini svakako nosi određene izazove i rijetko imamo sličnosti u ostavinama.Ono što je danas vaše, sutra će biti tuđe - misli su starih indijskih filozofa. A shodno našem iskustvu, možemo se dobrim dijelom složiti.


U današnjem svijetu gdje je imovina cijenjena poput samog života, nasljeđivanje imovine povlači sa sobom cijeli niz izazova. 


Gubitak voljene osobe ne osigurava automatski nasljeđivanje ili prijenos imovine, već je potrebno pokrenuti ostavinski postupakStoga ćemo dati kratki pregled svega što biste trebali znati o ostavinskom postupku i nasljeđivanju imovine.KRATKE CRTICE ČLANKA:


- Definicija i procedura ostavinskog postupka u BiH

- Zaštita klijenta na ostavini

- Što je u slučaju naknadno pronađene imovine?

- Ustupanje i odreknuće od nasljedstva


Pokretanje ostavinskog postupka iza roditelja kao ostavitelja povlači sa sobom cijeli niz izazova u Bosni i Hercegovini


Slika 1 - Razmišljanje o ostavštini za vrijeme odmora


Procedura ostavinskog postupka u BiH


Ostavinski postupak je vrsta postupka koji je potrebno provesti nakon smrti osobe (ostavitelja). U Bosni i Hercegovini ovaj postupak je uređen Zakonom o nasljeđivanju FBiH i Zakonom o nasljeđivanju RS, dakle na entitetskoj razini.


Pokretanje ostavinskog postupka u BIH vrši se pred općinskim sudom, odnosno pred notarom koji je u ulozi povjerenika suda. Pokreće se po službenoj dužnosti, čim sud dobije saznanje kako je neka osoba umrla (ili da je proglašena umrlom) ili po prijedlogu stranke osobno ili putem odvjetnika kao punomoćnika.


Postupak sačinjenja prijedloga ostavine sadrži strukturu podataka zakonskih nasljednika te podatke o imovini ostavitelja, kao i dokumente kojima se dokazuje rodna povezanost i vlasništvo nad imovinom ostavitelja (za nekretnine to su zemljišno-knjižni izvatci, za vozila to su ovjerene kopije prometne dozvole, za vrijednosne papire to je potvrda Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH, za bankovne račune potvrda banke kod koje je račun otvore i tako dalje).


Ostavinska rasprava u BiH bez dogovora je rješiva jedino na sudu, dok u drugim situacijama uz kvalitetnu pripremu situacije i prijedloga odvjetnika za pokretanje ostavinskog postupka sve može provesti javni bilježnik odnosno notar. 


Jedan od čestih problema u praksi je situacija spornog postojanja oporuke i njezin sadržaj. U tom slučaju se prekida ostavinski postupak, niti se može donijeti rješenje o nasljeđivanju kojim bi se imovina raspodijelila na jednake dijelove, te se stranke upućuju na parnicu gdje će se provoditi dokazi i utvrđivati postojanje uništene, izgubljene, skrivene ili zametnute oporuke.


U slučaju da se nasljednici ili pak netko od nasljednika ne pojavi na ostavinskoj raspravi (dakle bez dogovora), nasljedstvo se dijeli na jednake razmjerne dijelove.VRIJEDI ZNATI


"Sve osobe koje posjeduju oporuku dužne su je nakon smrti ostavitelja bez odgode predati najbližem općinskom sudu, a osobe koje imaju ikakvih saznanja o postojanju oporuke trebaju o tome obavijestiti općinski sud koji će utvrditi eventualno postojanje oporuke."U samom ostavinskom postupku rješenjem se utvrđuje tko su ostaviteljevi nasljednici, što čini ostaviteljevu ostavinu, te koja još prava glede ostavine pripadaju njegovim nasljednicima, legatarima i drugim osobama.Često pitanje: Zaštita klijenta na ostavini


Pod ostavinom podrazumijevamo sva imovinska i druga prava, ali i obveze koje su ostale iza ostavitelja u trenutku njegove smrti, te ona predstavlja središnji dio ostavinskog postupka.


Nakon završetka ostavinskog postupka sud odnosno notar donosi rješenje o nasljeđivanju. Tim rješenjem o nasljeđivanju utvrđuje se tko je ostaviteljevom smrću postao njegov nasljednik te koja su prava stekle i druge osobe osim nasljednika.


Praksa u Bosni i Hercegovini pokazuje kako nerijetko zna doći do propusta nadležnih tijela prilikom provođenja samog ostavinskog postupka i to tako da se određenog nasljednika uopće ne uputi na pravo koje mu pripada.


U tom slučaju jedino što preostaje oštećenoj osobi je angažiranje odvjetnika i pokretanje sudskog postupka kojim će se tužbom tražiti poništenje rješenja o nasljeđivanju. Pobijanje pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju


Pobijanje sadržaja pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju može se tražiti samo u iznimnim situacijama, poput onih situacija gdje osoba nije uopće bila stranka ostavinske rasprave, odnosno kada osoba smatra da uživa određena prava koja nije uopće bila u prilici provesti kroz inicijalni ostavinski postupak.


Pravomoćno rješenje o nasljeđivanju pobija se u parnici s osobama u čiju korist je rješenje doneseno, gdje se dokaznim sredstvima treba osporiti istinitost prava koja proizlaze iz istoga.Upis u vlasnike nad nekretninom (zemljišne knjige) na osnovu nasljedstva


Procedura upisa u zemljišne knjige radi prenošenja vlasništva po osnovi nasljedstva ide prema službenoj dužnosti, na način da odvjetnik, javni bilježnik ili sud koji je vodio postupak ostavinske rasprave upućuje pravomoćno Rješenje na provedbu u zemljišne knjige nadležnog Općinskog suda.Što je sa naknadno pronađenom imovinom?


> Imate saznanje o naknadno pronađenoj imovini? 


Moguća je situacija da vi kao zakonski nasljednici dobijete saznanja o naknadno pronađenoj imovini (radi se o imovini koja se nije raspravila rješenjem o nasljeđivanju odnosno o onoj koja nije bila poznata nasljednicima u tijeku postupka). Tada će biti potrebno podnijeti prijedlog sudu za donošenje dopunskog rješenja.


Odluka o naknadno pronađenoj imovini ne dira u bit pravomoćnog sudskog rješenja o nasljeđivanju.


Naime, rješenje o naknadno pronađenoj imovini ne mijenja rješenje o nasljeđivanju, nego jednostavno nadopunjava prvotne podatke o imovini. 


Kod naknadno pronađene imovine nerijetka je situacije kada je nasljednik ustupio svoj nasljedni dio drugom sunasljedniku ili se možda čak i odrekao nasljedstva, a to ne želi učiniti kod naknadno pronađene imovine.


U tom slučaju izvorno rješenje o nasljeđivanju ostaje naravno postojano, a sud odlučuje o naknadno pronađenoj imovini kroz dodatno rješenje.
> Tražite stručnu pomoć za ostvarenje vaših prava u ostavinskom postupku u BiH? Izložite nam Vaš problem.


> ODVJETNIČKI URED LJUBIĆ obavlja sve potrebne radnje u ostavinskom postupku, u sklopu oblasti nasljednog prava, pogotovo za stranke koje se nalaze u inozemstvu, gdje smo u mogućnosti procesuirati sve radnje bez vašeg dolaska i napraviti analizu eventualnih poreznih obaveza po nasljedstvu, s obzirom na zemlju vašeg trenutnog prebivališta ili boravka.


Ostavina i pokretanje ostavinskog postupka i tko su ostaviteljevi nasljednici prema Zakonu o nasljeđivanju


* Članak je informativne naravi u svrhu razumijevanja konkretnog pravnog problema. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja bez izričite dozvole Odvjetničkog ureda LJUBIĆ.

Ostavinski postupak pokreće se prijedlogom stranke u kojem će navesti sve podatke važne za donošenje rješenja o nasljeđivanju.

Broj čitanja:  41393

Česta pitanja naših klijenata

Prijedlog nadležnom sudu za pokretanje ostavinskog postupka (kolokvijalno rečeno „buđenje smrtovnice“) ima pravo podnijeti svaki od zainteresiranih stranaka, a to su prije svega nasljednici ostavitelja. Tim prijedlogom se navode potpuni podatci o zakonskim nasljednicima stranaka, zatim podatci o ostaviteljevoj imovini, izvod iz knjige umrlih ostavitelja, izvodi iz matične knjige rođenih za zakonske nasljednike i drugi potrebni dokumenti.

Zakon o nasljeđivanju FBiH propisuje da se ostavinski postupak pokreće po službenoj dužnosti kad sud zaprimi smrtovnicu iza ostavitelja. Ali, praksa pokazuje da se ostavinski postupak pokreće nakon što sud zaprimi obrazloženi prijedlog za pokretanje ostavinskog postupka, nakon čega predmet upućuje nadležnom notaru na rješavanje.

Dokumenti u ostavinskom postupku (raspravi) su prije svega:
obrazloženi prijedlog za pokretanje ostavinskog postupka, zatim službeni izdatci iz zemljišnih knjiga i katastra koji dokazuju postojanje upisane imovine na ostavitelju, dokazi koji potvrđuju postojanje nasljednika i dr…

Naknadno pronađena imovina smatra se zasebnom činjeničnom i pravnom situacijom, gdje se može se pojaviti i nasljednik koji je ustupio svoj nasljedni dio drugom sunasljedniku ili čak i nasljednik koji se odrekao nasljedstva, te stoga možete zatražiti svoje nasljedno pravo za naknadno pronađenu imovinu.

Pravomoćno rješenje o nasljeđivanju jedino je moguće pobiti u parnici s osobama u čiju korist je rješenje doneseno, gdje se dokaznim sredstvima treba osporiti istinitost prava koja proizlaze iz istoga.

Odvjetnik, javni bilježnik ili sud koji je vodio postupak ostavinske rasprave treba uputiti pravomoćno Rješenje na provedbu u zemljišne knjige nadležnog Općinskog suda.

Kakva su iskustva naših klijenata?

Lucija Parić
Hrvatska 09/03/2022

Brzi, stručni, odgovorni! Općenito se rijetko može naići na ovakav pristup poslu. Samo tako nastavite!

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme. Molimo za razumijevanje da na nepotpune upite nećemo moći odgovoriti.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

U Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj: Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola