Go to content

Imovinski odnosi glede prestanka (razvoda) braka> Zastupamo u postupku kojim se rješavaju imovinski odnosi prestankom (razvodom) braka.


Razvod braka za sobom stvara posljedicu u vidu podjele imovine i rješenja imovinskih odnosa.


Većini ljudi je poznato da bračnu stečevinu (na kojoj supružnici imaju suvlasništvo u jednakom omjeru) čini ona imovina koju su bračni drugovi stekli radom ili koja potječe iz imovine stečene radom, pod uvjetom da je stečena za vrijeme trajanja bračne zajednice.Što je sa imovinom stečenom prije sklapanja braka?


S druge strane, u bračnu stečevinu ne ulazi imovina koju su bračni drugovi stekli prije braka ili je stvorena za vrijeme trajanja bračne zajednice, ali ne na temelju rada (npr. nasljeđivanjem ili darovanjem).


> VRIJEDI POGLEDATI: Sve o postupku razvoda braka, bračnoj stečevini i alimentaciji na jednom mjestuPravilo 50 - 50


Iako je pravilo da se zajednička imovina prilikom raspodjele dijeli ravnomjerno 50-50, u konkretnim slučajevima javljaju se nedoumice s obzirom na nesuglasje što spada u vlastitu, a što u zajedničku imovinu.


S tim u vezi, čest je slučaj da je pojedina vrsta imovina (primjerice, nekretnina ili poslovni udio u firmi) uknjižena na jednog bračnog druga, dok su stvarni vlasnici oba bračna druga jer su ta imovinska prava stečena za vrijeme braka.


> VRIJEDNA INFORMACIJA: Ako se supružnici ne uspiju dogovoriti o načinu raspodjele imovine o tome će odlučiti sud, i to u postupku koji je različit od postupka razvoda braka i koji se može ali i ne mora voditi istodobno s postupkom razvoda samog braka.> I DRUGI SU OVO PROŠLI - Imajte na umu kako niste prvi koji ste se našli pred razvodom braka, a mi vas pozivamo na konzultacije kako bismo što lakše i bezbolnije riješili ovu Vašu nastalu životnu situaciju.


Naš odvjetnički ured je specijaliziran za ovu pravnu oblast, i aktivno djeluje unutar različitih svjetskih organizacija tematike obiteljskog prava, te u sklopu toga ističemo naše punopravno člasnstvo unutar "Međunarodnog društva obiteljskog prava (International society of family law - ISFL)", koje je osnovano u Birminghamu 1973. godine. 


 


Podjela imovine i bračna stečevina nakon razvoda braka

Česta pitanja naših klijenata

Presudom kojom se brak razvodi, samo se odlučuje o prestanku braka te o ostalim obiteljskim posljedicama koje iz takvog razvoda proizlaze (način i odgoj djeteta, pitanje održavanja odnosa s djetetom, visina alimentacije i sl.). Sva ona imovina ostvarena u vrijeme trajanja braka čini bračnu stečevinu, tj. takva imovina pripada podjednako supružnicima. Ukoliko po prestanku braka, bivši bračni drugovi ne postignu sporazum o imovini, bit će potrebno pokrenuti postupak u kojem će se zahtijevati utvrđenje bračne stečevine i njena podjela.

Posebna imovina je ona imovina koju je svaki od bračnih drugova već imao u trenutku sklapanja braka, pa ona kao takva ne ulazi u bračnu stečevinu i neće biti dijelom bračne stečevine niti će moći biti predmetom podjele!

Česta je situacija da je kredit - kojim su supružnici za vrijeme braka kupili zajedničku kuću ili stan, glasio samo na jednog supružnika. Obzirom da tako ostvarena imovina čini bračnu stečevinu, odnosno dijeli se 50:50 na bivše supružnike, postavlja se pitanje što je s kreditnom obvezom koja je ostala.
Dakle, baš kao i ostvarena imovina, tako se i krediti i druge obveze koje su nastale za vrijeme trajanja braka „dijele“ odnosno onaj bračni drug na kojeg glasi kredit mora podnijetu tužbu (ukoliko se ne postigne sporazum) protiv drugog bračnog druga kojim će zahtijevati od njega isplatu polovice kreditne obveze nakon prestanka braka.

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Podjela imovine nakon prestanka braka

Logo Odvjetnik Ivan Ljubić Široki Brijeg