Go to content

Zastupanje u svim vrstama radnih sporova> Zastupamo u svim vrstama radnih sporova.


Do radnog spora može doći zbog krivnje radnika ili pak poslodavca. Poslodavac tako može dati otkaz ugovora o radu iako objektivno za to nisu postojali opravdani razlozi. S druge strane, radnik može zloupotrijebiti svoju radnu ulogu te nanijeti štetu poslodavcu. 


> Upoznajte se s našim ostalim poslovima: Područja prakse


Ukoliko ne bi uspjelo mirenje, sudski postupak je jedini način u kojem će svaka od stranaka pokušati ostvariti svoje pravo.


Radni sporovi i sudski postupak


> RADNO PRAVO je jedno od područjima za koje je Odvjetnički ured Ljubić najviše specijaliziran.


> Profesionalni pristup, iskustvo i  stručno znanje jamac su ostvarenja klijentovih prava u radom sporu.

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Zastupamo stranke u svim vrstama radnih sporova

Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola /