Go to content

Zastupanje u svim upravnim postupcima i upravnim sporovima


> Zastupamo u svim vrstama upravnih postupaka i upravnih sporova.


Upravni postupak je pravno uređen način rada svih tijela uprave pri rješavanju upravnih stvari. Čine ga pravna pravila o obveznom postupanju državnih organa kad u upravnim stvarima, izravnom primjenom relevantnih zakonskih propisa rješavaju o pravima, obvezama ili pravnim interesima pojedinaca, pravnih osoba i drugih stranaka.


> Upoznajte se s našim ostalim poslovima: Područja prakse 


Upravni postupak pokreće nadležni organ po službenoj dužnosti ili povodom zahtjeva stranke.


Nadležni organ pokrenut će postupak po službenoj dužnosti kad to određuje zakon ili na zakonu zasnovan propis ili kad utvrdi ili sazna da, s obzirom na postojeće činjenično stanje, treba radi zaštite javnog interesa, pokrenuti upravni postupak.


Upravni postupak, porezna i carinska tijela


Razlikujemo opći upravni postupak i posebni upravni postupak.


Opći upravni postupak je regulirani način rada svih tijela uprave i uređen je Zakonom o upravnom postupku.


Posebni upravni postupci obuhvaćaju pravila postupka koji se odnose na posebne upravne oblasti poput poreza, carine i sl.


Upravni spor je posebna vrsta sudskog postupka koji se nastavlja na upravni postupak. Naime, ukoliko tijelo javne vlasti u svom djelokrugu donese odluku (upravni akt) za koju zainteresirana stranka smatra da nije zakonita ili joj je povrijeđeno neko pravo, tada joj ostaje mogućnost pokretanja upravnog spora putem tužbe. Prema tome, upravni spor podrazumijeva sudsku kontrolu nad odlukama upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti.

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Pokretanje upravnog postupka i upravnog spora

Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola /