Go to content

UPOZORENJE O LAŽNOM KORIŠTENJU NAŠEG IMENA: sve naše klijente i zainteresirane stranke obavještavamo kako se netko u posljednje vrijeme nedopušteno koristi našim imenom na internetu, na način da je kreiran lažni email pod adresom ljubicivanodvjetnik@gmail.com. Također, ista osoba je napravila lažni Google My Business profil pod našim imenom te tako lažno obmanjuje cijelu javnost. VIDI DETALJNIJE

Zastupanje u postupcima naknade štete


> Zastupamo klijente u postupcima naknade štete.


Zakon o obveznim odnosima uređuje pojam štete kao umanjenje nečije imovine (obična šteta), sprječavanje njezina povećanja (izmakla korist) i nanošenje drugom fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta). Tko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je, ukoliko ne dokaže da šteta nastala bez njegove krivnje.


Nakon pretrpljene štete, oštećenoj osobi preostaje da zahtjeva od osobe koja je odgovorna za štetu (štetnik) odgovarajući naknadu. Ukoliko sa svojim zahtjevom ne bi uspjela izvan sudskog postupka, preostaje joj podnošenje tužbe nadležnom suda radi naknade štete.


> Upoznajte se s našim ostalim poslovima: Područja prakse


Obzirom na pojačan intezitet prometa, najčešći slučaj nastanka štete je upravo na automobilima. Danas većina zemalja u svijetu ima razvijen sustav obveznog osiguranja vlasnika odnosno korisnika motornog vozila od odgovornosti za štete trećim osobama. To znači da su svi vlasnici odnosno korisnici motornih vozila dužni prema zakonu sklopiti policu osiguranja s izabranom osiguravajućom kućom od odgovornosti za štete prema trećim osobama.


Kako na prometnicima sudjeluju razna vozila, pri tome misleći na registrirana vozila u našoj zemlji, zatim vozila koja su registrirana u nekoj stranoj zemlji te ona vozila koja su neregistrirana, tako su različite i “adrese” kojima ćete se obratiti za naknadu štete koja vam je pričinjena.


Postupak naknade štete


U slučaju sudara s vozilom BiH registracijske oznake odštetni zahtjev se podnosi osiguravajućem društvu kod kojega je vozilo (a čiji je vozač odgovoran za nezgodu) osigurano od automobilske odgovornosti. To će osiguravajuće društvo obaviti vlastitu procjenu štete na vozilu, koju može kvalificirati kao djelomična ili kao totalna. Najjednostavnije rečeno, totalna šteta postoji ukoliko popravak automobila uopće ne bi bio moguć ili bi bio moguć no ekonomski neisplativ.


Bilo da je riječ o djelomičnoj ili totalnoj šteti, društvo će nakon procjene, oštećenom ponuditi novčani iznos na ime učinjene štete. Ukoliko oštećeni nije zadovoljan s ponuđenim iznosom, preostaje mu mogućnost podnošenja prigovora a nakon toga može podnijeti i tužbu radi naknade štete protiv osiguravajuće kuće pred nadležnim sudom. 


Ukoliko je za prometnu nezgodu u kojoj je nastala šteta odgovorna osoba upravljujući vozilom stranih registracijskih oznaka (s valjanom zelenom kartom) tada se oštećeni sa svojim odštetnim zahtjevom obraća Birou zelene karte u Bosni i Hercegovini, koji će sukladno pravilima dodijeliti odštetni zahtjev na obradu i likvidaciju jednom od društava za osiguranje koja se bave obveznim osiguranjem od automobilske odgovornosti.

 

Ako je štetu prouzrokovalo neosigurano vozilo, tada će oštećeni svoj odštetni zahtjev uputiti Zaštitnom fondu, koji će isplatiti štetu na teret samog fonda (taj fond se puni sredstvima osiguravatelja razmjerno ostvarenoj premiji u obveznim osiguranjima u prethodnoj godini).

* Članak je informativne naravi u svrhu razumijevanja konkretnog pravnog problema. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja bez izričite dozvole Odvjetničkog ureda LJUBIĆ.

Pokretanje postupka i zastupanje osoba radi naknade pretrpljene štete

Broj čitanja:  9633

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

U Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj: Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola