Go to content

Zastupanje oštećenika i sastavljanje kaznenih prijava


> Pružamo pravnu pomoć osobama koje se oštećene kaznenim djelom. 


Oštećeni je osoba čije je osobno ili imovinsko pravo kaznenim djelom povrijeđeno ili ugroženo.


Prema Zakonu o kaznenom postupku FBiH, prijava o počinjenom kaznenom djelu se podnosi tužitelju, usmeno ili pismeno, ali su i sud i ovlaštena službena osoba, ako je njima podnesena prijava, dužni tu prijavu primiti i odmah je dostaviti nadležnom tužitelju.


Oštećenici - oštećene osobe kaznenim djelom> Upoznajte se s našim ostalim poslovima: Područja prakse 

Zastupanje osoba koje su oštećene kaznenim djelom, sastavljanje i podnošenje kaznenih prijava

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola /