Go to content

Zastupanje oštećenika i sastavljanje kaznenih prijava


> Pružamo pravnu pomoć osobama koje se oštećene kaznenim djelom. 


Oštećeni je osoba čije je osobno ili imovinsko pravo kaznenim djelom povrijeđeno ili ugroženo.


Prema Zakonu o kaznenom postupku FBiH, prijava o počinjenom kaznenom djelu se podnosi tužitelju, usmeno ili pismeno, ali su i sud i ovlaštena službena osoba, ako je njima podnesena prijava, dužni tu prijavu primiti i odmah je dostaviti nadležnom tužitelju.


Oštećenici - oštećene osobe kaznenim djelom> Upoznajte se s našim ostalim poslovima: Područja prakse 

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Zastupanje osoba koje su oštećene kaznenim djelom, sastavljanje i podnošenje kaznenih prijava

Logo Odvjetnik Ivan Ljubić Široki Brijeg