Go to content

Savjetovanje i izrada pravilnika o radu i drugih općih akata poslodavca


> Izrađujemo pravilnike o radu i druge opće akte za poslodavce.


Poslodavac koji zapošljava više od 30 radnika donosi i objavljuje pravilnik o radu, kojim se uređuju plaće, organizacija rada, sistematizacija radnih mjesta, posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa i druga pitanja značajna za prava radnika i poslodavca, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom. 


> Upoznajte se s našim ostalim poslovima: Područja prakse


O donošenju pravilnika o radu poslodavac se obvezno konzultira sa sindikatom odnosno vijećem zaposlenika ukoliko su formirani. Pravilnik se objavljuje na oglasnoj ploči poslodavca, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.


Sindikat odnosno vijeće zaposlenika može od nadležnog suda zatražiti da nezakonit pravilnik o radu ili neke njegove odredbe oglasi nevažećim.


Pravilnikom o radu se uređuju plaće, organizacija rada, sistematizacija radnih mjesta te posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa> Odvjetnički ured Ljubić za klijente - poduzeća obavlja potpuno stručno savjetovanje i izradu svih radnopravnih ugovora  (akata) poput ugovora o radu, menadžerskih ugovora, kolektivnih ugovora i pravilnika o radu.

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Izrada pravilnika o radu kojim se unutar tvrtke uređuju sva pitanja važna za prava radnika i poslodavca

Logo Odvjetnik Ivan Ljubić Široki Brijeg