Go to content

Podjela zemljišta među suvlasnicimaDioba zemljišta u suvlasništvuO diobi zemljišta/parcele se govori onda kad je više osoba - suvlasnika upisano na istoj nekretnini, pa se diobom postiže to da svakome od njih pripadne određeni „komad“ zemlje ili pak određeni iznos novca na ime suvlasničkog dijela. Dioba parcele na više suvlasnika je najčešći način razvrgnuća suvlasničke zajednice.


Suvlasništvo i kako pokrenuti postupak razvrgnuća – podjele zemljištaKada dolazi do diobe?Do diobe zemljišta koje se nalazi u suvlasništvu nekoliko osoba najčešće dolazi po okončanju ostavinskog postupka iza umrle osobe. Naime, ukoliko je ostavitelja na zemljištu koje mu je pripadalo naslijedilo više osoba – nasljednika tada će u pravilu rješenjem o nasljeđivanju svakome od njih pripasti određeni idealni, suvlasnički dio (npr. svakome od trojice nasljednika pripada po 1/3 suvlasništva) na toj nekretnini.


Da bi se navedeni suvlasnici na takvoj parceli podijelili postoji više mogućnosti:

  • Moguće je da takvu parcelu suvlasnici podijele na više čestica i da svakome od njih pripadne po jedna nanovo formirana zemljišna parcela.
  • Moguća je i situacija da jedan od tih suvlasnika isplati ostale suvlasnike pa da mu tako pripadne cijela nekretnina.
  • Pored navedenog, suvlasnici mogu prodati zajedničku nekretninu trećoj osobi i novac podijeliti među sobom prema veličini suvlasničkog dijela.


O navedenim primjerima govorimo onda kad među suvlasnicima postoji dogovor – suglasje. Međutim, vrlo često se suvlasnici ne mogu dogovoriti o načinu upravljanja, raspolaganja pa i eventualnoj prodaji nekretnine. Često se događa da više suvlasnika želi zasebno – pojedinačno i u potpunosti raspolagati cijelim zemljištem ili možda jedan od suvlasnika ne želi drugome prodati svoj suvlasnički udio odnosno ne želi ga prodati po ponuđenoj cijeni. U takvim slučajevima, dakle kad se suvlasnici ne mogu dogovoriti oko budućnosti zajedničke nekretnine, jedino što preostaje svakome od njih je zatražiti od nadležnog suda diobu takvog zemljišta.Pokretanje sudskog postupka podjele zemljištaRiječ je o posebnom izvanparničnom postupku razvrgnuća suvlasničke zajednice. Nadležan će biti onaj sud na čijem se području nekretnina nalazi.


Prijedlogom za diobu, suvlasnik kao predlagatelj mora obuhvati sve suvlasnike, koji u tom postupku imaju položaj protivnika predlagatelja.


Nakon što nadležni sudac zaprimi prijedlog, zakazat će ročište na koje će pozvati  sve suvlasnike. Ukoliko se u toku postupka suvlasnici ipak dogovore o načinu podjele, zaključit će se sudska nagodba, kojom će se urediti sva međusobna pitanja i druge odnose na toj zajedničkoj parceli.Kako se zemljište dijeli?Sud će o razvrgnuću – diobi suvlasničke zajednice odlučiti rješenjem.


Rješenjem može odrediti fizičku diobu, diobu isplatom ili civilnu diobu.


1 - Fizička (još se naziva geometrijska) dioba zemljišta se provodi onda kad je moguće zemljište podijeliti na više manjih zemljišnih čestica tako da svaki suvlasnik stekne po jednu novonastalu česticu prema svom suvlasničkom udjelu.  


2 - Dioba isplatom znači da će zemljište pripasti samo jednom od dosadašnjih suvlasnika, ali će biti dužan isplatiti ostale suvlasnike prema vrijednosti koja se utvrdi u sudskom postupku.


3 - Civilna dioba se određuje u onoj situaciji kad je fizička dioba parcele nemoguća, u kojem slučaju će se stvar prodati na javnoj dražbi ili na drugi prikladan način, a dobiveni iznos podijeliti razmjerno suvlasničkim dijelovima.


> Odvjetnički ured LJUBIĆ zastupa stranke u postupku diobe nekretnine.


 Proces parcelacije predstavlja situaciju kada suvlasnici dijele parcelu na više čestica* Članak je informativne naravi u svrhu razumijevanja konkretnog pravnog problema. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja bez izričite dozvole Odvjetničkog ureda LJUBIĆ.

Dioba parcele na više suvlasnika je najčešći način razvrgnuća suvlasničke zajednice.

Broj čitanja:  59622

Kakva su iskustva naših klijenata?

Lovro Vučković
Hrvatska/Srbija, 22/02/2021

Trebao sam pomoć oko vođenja procesa kupnje nekretnine na području Bosne i Hercegovine, pa sam tražeći preporuke prijatelja izabrao ured Ljubić. Cjelokupne pregovore su odradili u moje ime, a kupoprodaja je završena za 15-ak dana. Prezadovoljan sam učinjenim, a uskoro se sigurno i opet vidimo.

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme. Molimo za razumijevanje da na nepotpune upite nećemo moći odgovoriti.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

U Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj: Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola