Go to content

Obrana i zastupanje u kaznenim postupcima> Obavljamo radnje obrane i zastupanja u kaznenom postupku.


Temeljno načelo pravičnog postupku u kaznenom postupanju je omogućavanje obrane osumnjičeniku i okrivljeniku. Navedeno načelo jamči da nitko nedužan ne bude osuđen, a da se počinitelju kaznenog djela izrekne kazna ili druga mjera uz uvjete predviđene zakonom i to na temelju zakonito provedenog postupka pred nadležnim sudom.


> Upoznajte se s našim ostalim poslovima: Područja prakse 


Pravo na obranu propisano je kako domaćim tako i međunarodnim propisima. Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (EKLJP), koja je na snazi i u našoj zemlji, nabraja jamstva okrivljenikove obrane:


- pravo okrivljenika da ima odgovarajuće vrijeme i mogućnost za pripremu obrane,

- pravo braniti se sam ili uz branitelja po vlastitom izboru, te

- pravo na besplatnog branitelja ukoliko nema dovoljno sredstava a kad to nalažu interesi pravde.


Obranu vrši odvjetnik, sukladno Zakonu o kaznenom postupku. Osoba koja nije odvjetnik ne može biti branitelj u postupku ni u kojem slučaju.


Kazneni postupak i kaznena djela


Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Zastupanje i obrana u kaznenom postupku

Logo Odvjetnik Ivan Ljubić Široki Brijeg