Go to content

Obrana i zastupanje u kaznenim postupcima> Obavljamo radnje obrane i zastupanja u kaznenom postupku.


Temeljno načelo pravičnog postupku u kaznenom postupanju je omogućavanje obrane osumnjičeniku i okrivljeniku. Navedeno načelo jamči da nitko nedužan ne bude osuđen, a da se počinitelju kaznenog djela izrekne kazna ili druga mjera uz uvjete predviđene zakonom i to na temelju zakonito provedenog postupka pred nadležnim sudom.


> Upoznajte se s našim ostalim poslovima: Područja prakse 


Pravo na obranu propisano je kako domaćim tako i međunarodnim propisima. Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (EKLJP), koja je na snazi i u našoj zemlji, nabraja jamstva okrivljenikove obrane:


- pravo okrivljenika da ima odgovarajuće vrijeme i mogućnost za pripremu obrane,

- pravo braniti se sam ili uz branitelja po vlastitom izboru, te

- pravo na besplatnog branitelja ukoliko nema dovoljno sredstava a kad to nalažu interesi pravde.


Obranu vrši odvjetnik, sukladno Zakonu o kaznenom postupku. Osoba koja nije odvjetnik ne može biti branitelj u postupku ni u kojem slučaju.


Kazneni postupak i kaznena djela


Zastupanje i obrana u kaznenom postupku

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola /