Go to content

Majčinstvo, očinstvo, skrbništvo i uzdržavanje


> Zastupamo u obiteljskopravnim postupcima.


Glavna dužnost svakog roditelja je uzdržavanje svoje djece. Ukoliko dijete živi samo s jednim roditeljem, obveza uzdržavanja od strane roditelja koji ne živi s djetetom bit će utvrđena valjanom ispravom (npr. sporazumom pred nadležnim centrom za socijalni rad ili sudskom presudom).


> Upoznajte se s našim ostalim poslovima: Područja prakse 


Ako roditelji izbjegavaju plaćanje uzdržavanja, iako postoji pravomoćna odluka nadležnog tijela, osim ovrhe, takvim nesavjesnim roditeljima prijeti i kaznena sankcija, čak i zatvorska kazna.


Prilikom određivanja iznosa uzdržavanja, u obzir će se uzeti kako potrebe primatelja uzdržavanja (troškovi školovanja, zdravstveno stanje i sl.) tako i mogućnosti davatelja (njegova novčana primanja..)


Majčinstvo, očinstvo, skrbništvo i uzdržavanje


Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Uzdržavanje djeteta i utvrđivanje valjanog skrbništva nad djetetom

Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru, Pronalazak željene nekretnine, Ugovori, Uknjižbe, Investicijske studije, Otkup nekretnina...

KORPORATIVNO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa…

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza, Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola…