Go to content

Izrada ugovora o radu i drugih radnopravnih akata


> Izrađujemo i savjetujemo pri sklapanju ugovora o radu i drugih akata iz područja radnog prava.


Zaključivanjem ugovora o radu zasniva se radni odnos zaposlenika kod poslodavca.


Prilikom zaključivanja ugovora o radu može se ugovoriti probni rad koji ne može trajati duže od šest mjeseci. Ugovor o radu se može zaključiti na neodređeno ili na određeno vrijeme.


> Upoznajte se s našim ostalim poslovima: Područja prakse


Ugovor koji ne sadrži podatak u pogledu trajanja smatrat će se ugovorom o radu na neodređeno vrijeme. Ugovor o radu na određeno vrijeme ne može se zaključiti za period duži od tri godine.


Ukoliko radnik izričito ili prešutno obnovi ugovor o radu na određeno vrijeme sa istim poslodavcem, odnosno izričito ili prešutno zaključi s istim poslodavcem uzastopne ugovore o radu na određeno vrijeme na period duži od tri godine bez prekida, takav ugovor smatrat će se ugovorom o radu na neodređeno vrijeme.


Izrada ugovora o radu i radni odnos zaposlenika i poslodavca


Zakon izričito propisuje da se ugovor sklapa u pismenom obliku.


U pogledu sadržaja Zakon nije tako izričit već propisuje kako ugovor o radu “naročito” sadrži podatke o: nazivu i sjedištu poslodavca, imenu i prezimenu, prebivalištu odnosno boravištu radnika, trajanju ugovora o radu, danu otpočinjanja rada, mjestu rada, radnom mjestu na koje se radnik zapošljava i kratak opis poslova, dužini i rasporedu radnog vremena, plaći, dodacima na plaću, te periodima isplate, naknadi plaće, trajanju godišnjeg odmora, otkaznom roku i druge podatke u vezi sa uvjetima rada utvrđenim kolektivnim ugovorom.


> Odvjetnički ured Ljubić za klijente - poduzeća obavlja potpuno stručno savjetovanje i izradu svih radnopravnih ugovora poput ugovora o radu, menadžerskih ugovora ili kolektivnih ugovora.

Kakva su iskustva naših klijenata?

Ana Marija Penava
Bosna i Hercegovina, 03/05/2020

Iznimno sam zadovoljna ostvarenom suradnjom s Odvjetničkim uredom Ljubić. Sa svojim savjetovanjem pomogli su mi u napretku moga poslovanja i poslovnog odnosa s klijentima i suradnicima, na čemu se još jednom zahvaljujem.

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Sastavljanje ugovora o radu i drugih akata iz područja radnog prava

Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola /