Go to content

Zastupanje vjerovnika i dužnika u ovršnim postupcima


> U cilju zaštite interesa klijenta obavljamo sve potrebne radnje u ovršnom postupku.


Ovrha je prisilno ostvarenje tražbine koju vjerovnik ima prema dužniku, i to na temelju ovršnih i  vjerodostojnih isprava (pravomoćne presude, vjerodostojni računi). Ostvaruje se pljenidbom dužnikove imovine. Vjerovnik poduzima ovršni postupak u situaciji kad dužnik svoj dug ne ispuni dobrovoljno, primjerice kad unatoč postojanju pravomoćne i izvršne presude u ostavljenom roku ne ispuni obvezu koja proizlazi iz presude.


> Upoznajte se s našim ostalim poslovima: Područja prakse 


Ovršni (Izvršni) postupak se pokreće pismenom koji se zove Prijedlog za ovrhu/izvršenje. Tim prijedlogom vjerovnik (koji se sad naziva tražitelj izvršenja) zahtjeva od suda da u odnosu na dužnika (izvršenika) donese rješenje o izvršenju/ovrsi. U ovom prijedlogu tražitelj izvršenja navodi temelj svojeg zahtjeva (npr. sudska presuda) te predlaže način ostvarenja izvršenja. Tako može zahtijevati izvršenje prodajom pokretnih ili nepokretnih stvari koje su u vlasništvu izvršenika, do visine svog potraživanja ili prijenosom novčanih sredstava koje izvršenik ima u banci.


Pravni lijekovi u ovršnom postupku su prigovor protiv rješenja o izvršenju i žalba protiv rješenja donesenog u postupku odlučivanja po prigovoru. Prigovor se izjavljuje sudu koji je donio rješenje u roku od osam dana od dana dostavljanja, ako zakonom nije drukčije određeno. O prigovoru odlučuje sud koji je donio rješenje o izvršenju/ovrsi. Protiv rješenja donesenog po prigovoru može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana dostave rješenja i o njoj odlučuje sud drugog stupnja.


Ovrha i ovršni (izvršni) postupak


Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Pokretanje ovrhe i ovršnog postupka

Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola /