Go to content

Zastupanje u postupku stjecanja i odricanja od BiH državljanstva


> Zastupamo klijente u postupku stjecanja i odricanja od bosanskohercegovačkog državljanstva.


Po važećem zakonu državljanstvo se može steći na osnovu porijekla, rođenja na teritoriji Bosne i Hercegovine, usvajanjem, putem naturalizacije, kao i putem međunarodnog sporazuma – tzv. olakšanom naturalizacijom.


S druge strane, državljanstvo Bosne i Hercegovine prestaje po sili zakona, odricanjem, otpustom, oduzimanjem ili međunarodnim sporazumom.


Glavni razlog zbog kojeg se bh državljani odriču/ispisuju iz bosanskohercegovačkog državljanstva su stjecanje državljanstva neke druge zemlje (većinom zemlje u Zapadnoj Europi - Njemačke, Austrije i dr.) i ostvarivanje radno pravnog statusa u tim zemljama.


Procedura odricanja od državljanstva je takva da osoba koja se odriče daje izjavu o odricanju osobno ili putem punomoćnika - odvjetnika pred Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine ili pred diplomatsko-konzularnim predstavništvom BiH (veleposlanstva i konzulati u inozemstvu).


Navedeni zahtjev treba biti popraćen odgovarajućom dokumentacijom kako bi zahtjev bio uspješno riješen.> Opsežan autorski članak koji smo uradili na ovu temu možete provjeriti klikom ovdje.Stjecanje i odricanje od BIH državljanstva


Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Postupak stjecanja i odricanja od bh. državljanstva

Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola /