Go to content

Zastupanje u postupku stjecanja i odricanja od BiH državljanstva


> Zastupamo klijente u postupku stjecanja i odricanja od bosanskohercegovačkog državljanstva.


Po važećem zakonu državljanstvo se može steći na osnovu porijekla, rođenja na teritoriji Bosne i Hercegovine, usvajanjem, putem naturalizacije, kao i putem međunarodnog sporazuma – tzv. olakšanom naturalizacijom.


> Upoznajte se s našim ostalim poslovima: Područja prakse 


S druge strane, državljanstvo Bosne i Hercegovine prestaje po sili zakona, odricanjem, otpustom, oduzimanjem ili međunarodnim sporazumom.


Glavni razlog zbog kojeg se bh državljani odriču/ispisuju iz bosanskohercegovačkog državljanstva su stjecanje državljanstva neke druge zemlje (većinom zemlje u Zapadnoj Europi - Njemačke, Austrije i dr.) i ostvarivanje radno pravnog statusa u tim zemljama.


Procedura odricanja od državljanstva je takva da osoba koja se odriče daje izjavu o odricanju osobno ili putem punomoćnika - odvjetnika pred Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine ili pred diplomatsko-konzularnim predstavništvom BiH (veleposlanstva i konzulati u inozemstvu).


Navedeni zahtjev treba biti popraćen odgovarajućom dokumentacijom kako bi zahtjev bio uspješno riješen.


Stjecanje i odricanje od BIH državljanstva


Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Postupak stjecanja i odricanja od bh. državljanstva

Logo Odvjetnik Ivan Ljubić Široki Brijeg