Go to content

Zastupanje u sudskom postupku u povredama nasljednog prava> Obavljamo zastupanje klijenata u situaciji kad je došlo do povrede nasljednog prava.


Pravo nasljednika iza nekog ostavitelja će biti povrijeđeno u slučaju kad ne “dobije” niti onaj nasljedni dio koji nazivamo nužni dioNužni dio je onaj dio ostavine na koji ima pravo svaki nasljednik bez obzira na postojanje npr. oporuke.


Nužni nasljednici su ostaviteljevi potomci, njegova usvojena djeca te njegov bračni drug ili izvanbračni partner.


Nužni nasljednici su i ostaviteljevi roditelji, posvojitelji i ostali preci (djedovi, bake) ako su trajno nesposobni za rad i nemaju nužnih sredstava za život.


Ostaviteljevi potomci, njegovi posvojenici i njihovi potomci te njegov bračni ili izvanbračni partner imaju pravo na nužni dio koji iznosi polovicu onoga dijela koji bi svakom od njih pripao po zakonskom redu nasljeđivanja.


Nužni dio ostalih nužnih nasljednika u Bosni i Hercegovini iznosi trećinu njihovog zakonskog dijela.Tužba nužnih nasljednika u slučaju povrede njihovog nasljednog dijela


Ukoliko dođe do povrede tog nužnog dijela nasljednici će morati dokazati svoje pravo u parničnom postupku. Prvi korak je podnošenje tužbe kojom se zahtijeva umanjenje oporučnog raspolaganja. 


Tužba za umanjenje raspolaganja oporukom može se zahtijevati u roku od tri godine od proglašenja oporuke,  a za raspolaganje ugovorom o nasljeđivanju i vraćanje poklona/dara u roku tri godine od ostaviteljeve smrti.


Ako se u postupku utvrdi povreda nužnog dijela, tada će sud dosuditi umanjenje oporučnih raspolaganja dok će se darovi vratiti onoliko koliko je potrebno da bi se dopunio nužni dio. Dakle, najprije se umanjuju oporučna raspolaganja. a tek ukoliko nužni dio time ne bi bio podmiren, vraćaju se darovi i to počevši od posljednjeg dara. Ukoliko su darovi učinjeni istodobno onda se vraćaju razmjerno.


Prava nasljednika iza ostavitelja kroz nasljedni ili nužni dio


> Odvjetnički ured LJUBIĆ zastupa klijente u postupku uslijed povrede nužnog nasljednog dijela u Bosni i Hercegovini.


* Članak je informativne naravi u svrhu razumijevanja konkretnog pravnog problema. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja bez izričite dozvole Odvjetničkog ureda LJUBIĆ.

Ukoliko se povrijedi nužni nasljedni dio tada nasljednici imaju pravo na sudsku zaštitu.

Broj čitanja:  31338

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme. Molimo za razumijevanje da na nepotpune upite nećemo moći odgovoriti.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

U Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj: Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola