Go to content

Zastupanje u postupcima razvoda braka


> Obavljamo zastupanje u brakorazvodnim parnicama.


Razvod braka pokreće se tužbom jednog bračnog druga ili prijedlogom oba bračna druga za sporazumni razvod braka.


Razvod braka pokrenut će se tužbom onda kad samo jedan supružnik želi razvod braka. Koje će se radnje prije sudskog postupka morati poduzeti, u konkretnoj situaciji ovisi o tome imaju li supružnici zajedničku maloljetnu djecu. Naime, sud u postupku razvoda braka, osim prestanka bračne zajednice, donosi odluku i o mjestu stanovanja djeteta, ostvarivanju roditeljske skrbi i osobnih odnosa roditelja s djetetom, pa je zakon postavio jasna pravila onda kad supružnici imaju maloljetnu djecu.



Različiti postupci s obzirom na obiteljsku situaciju > Zasigurno se pitate što u slučaju da imamo djecu?


Tako npr. u situaciji gdje bračni partneri imaju djecu nad kojom ostvaruju roditeljsko staranje kao i za vrijeme trudnoće žene, prije pokretanja postupka za razvod braka, dužni su podnijeti zahtjev za posredovanje fizičkom i pravnom licu ovlaštenom za posredovanje.



Uloga ovlaštene osobe za posredovanje > U postupku posredovanja ovlaštena osoba nastojat će ukloniti uzroke koji su doveli do poremećaja bračnih odnosa i izmiriti bračne partnere. Prema potrebi preporučit će im da se obrate savjetovalištima ili drugim ustanovama koje im mogu dati potreban savjet. Također, upoznat će bračne partnere sa posljedicama razvoda braka, a posebno sa onim posljedicama koje se odnose na djecu.



Razvod braka i zastupanje u brakorazvodnim parnicama te rješavanje razvoda braka kroz sporazumni razvod braka ili tužbom



Bračni drugovi se mogu sporazumjeti o sljedećim posljedicama razvoda braka:

  • mjestu stanovanja djeteta,
  • obiteljskoj kući ili stanu koji će predstavljati obiteljski dom,
  • načinu ostvarivanja roditeljske skrbi i ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom,
  • uzdržavanju djeteta,
  • uređenju imovinskih odnosa
  • uzdržavanju bračnog druga.



> I DRUGI SU OVO PROŠLI - Imajte na umu kako niste prvi koji ste se našli pred razvodom braka, a mi vas pozivamo na konzultacije kako bismo što lakše i bezbolnije riješili ovu Vašu nastalu životnu situaciju.

Sudski prestanak (razvod) braka

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola /