Go to content

Postupak zaštite žiga


Zaštita tržišnog znaka bilo kakve vrste je poželjna aktivnost ukoliko želite smanjiti opseg zloupotrebe vašeg "branda" i biti u boljem položaju u situacijama kada dođe neovlaštene upotrebe istoga.1. VAŽNOST ZAŠTIĆENOG ZNAKA U POSLOVANJUŽig predstavlja pravo kojim se štiti određeni robni ili uslužni znak.


U modernom tržišnom dobu, tvrtka kroz žig i zaštićeni znak stječe imidž i prepoznatljivost te kao takav predstavlja ključan faktor svakog ozbiljnijeg poslovanja. Pored toga, zaštićeni znak kod potrošača izaziva osjećaj pouzdanosti i identifikacije kvalitete  proizvoda odnosno usluge.


Cilj zaštite bilo kojeg tržišnog znaka je i sprječavanje neovlaštene upotrebe odnosno kopije. Kopiranjem se obmanjuju kupci i korisnici usluga što u konačnosti dovodi do gospodarske štete po vlasnika takvog biznisa.


Ali, jednom kad je znak zaštićen žigom, postupak protiv prekršitelja je mnogo lakši i uspješniji.2. ŠTO SE SVE MOŽE ZAŠTITITI KAO ŽIG?Žigom se primjerice štiti ime, logo (logotip), vizualni identitet, grafičko rješenje i slogan. 


Svakako se može reći kako se žigom štiti cijeli (uspješni) poslovni model poduzeća. Naime, kod svakodnevne kupnje, vizualni identitet nekog proizvoda u potrošačima budi osjećaj povjerenja i potvrđuje odluku kako proizvod/usluga vrijedi plaćanja ponuđene cijene.3. NAČIN ZAŠTITEZakon o žigu je poseban propis koji uređuje pitanje zaštite žiga u BiH.


Da bi se robni ili uslužni znak zaštitio žigom potrebno je pokrenuti postupak  kod nadležne institucije. U BiH to je Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Mostaru, pred kojim je žig moguće zaštititi za područje BiH ali i za međunarodne zemlje, ovisno o državi koju odaberete.


Zaštita žiga pruža se na razdoblje od 10 godina uz mogućnost neograničnog produljenja zaštite. Pri pokretanju procedure prijave zaštite žiga, važno je izvršiti provjeru da ne postoji već identičan ili sličan žig, u kojem će slučaju prijava biti odbijena. Prijava žiga mora biti  sastavljena prema međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga koja je utvrđena Ničanskim sporazumom.


Svakako je bolje razmišljati o zaštiti žiga prije nego se dogode neželjene povrede i posljedice. Pravovremenom pravnom zaštitom se vlasniku žiga pruža sigurnost neometanog razvoja privredne aktivnosti na kojoj temelji svoj "brand". Žigom se finalizira zaštita ideje i inovativnosti angažiranih dizajnera te marketing stručnjaka kao kreatora grafičkih rješenja.4. ŠTO UČINITI KAD DOĐE DO POVREDE ZAŠTIĆENOG ZNAKA?Neovlašteno korištenje i kopiranje žiga su prekršaji s kojima se velike tvrtke gotovo svakodnevno bore. Ali, s takvim štetnim djelovanjem se nerijetko susreću i oni koji posluju samo na lokalnom tržištu.


U svakom navedenom slučaju povrede žiga, nositelj (vlasnik) žiga ima pravo sudske zaštite.

Tužbom se može zahtijevati utvrđenje i prestanak povrede, naknada štete, uništenje predmeta označenih žigom i sl. U tijeku sudskog postupka moguće je podnijeti zahtjev i inspekcijskim i carinskim tijelima kako bi se efikasno spriječilo štetno djelovanje.


Sudski postupak u slučaju povrede žiga se provodi prema pravilima hitnosti. To znači da je svaki postupajući sud dužan po hitnom postupku utvrditi je li došlo do povrede i koliko je iznos pričinjene štete. Navedena činjenica još jednom potvrđuje prednost zaštićenog znaka žigom u odnosu na one robne/uslužne znakove čiji vlasnici nisu izvršili proces registracije.


Kad se dogodi povreda žiga uvijek je preporučljivo potražiti pomoć stručnjaka, koji će svojim znanjem i iskustvom poduzeti sve potrebne radnje kako bi se štetno ponašanje zabranilo.5. ANGAŽIRANJE ODVJETNIKA U POSTUPKU ZAŠTITE ŽIGAObzirom na kompleksnost zaštite žiga a naročito kad se dogodi povreda zaštićenog znaka, praksa pokazuje da interese klijenata u ovom specifičnom pravnom području najbolje štite specijalizirani odvjetnici.


ODVJETNIŠTVO LJUBIĆ u ovoj pravnoj oblasti poduzima sljedeće radnje:


 Zaštita žiga u BiH (pokretanje i vođenje potpunog postupka)

 Zaštita žiga na međunarodnoj razini

 Pretraživanje prijavljenih i registriranih žigova

Kontrola počinjenih povreda i neovlaštene upotrebe žiga

Zastupanje u sudskim i upravnim postupcima 

Poduzimanje svih drugih radnji u svrhu zaštite poslovnih interesa vlasnika žiga.


*Članak je informativne naravi u svrhu razumijevanja konkretnog pravnog problema. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja bez izričite dozvole Odvjetničkog ureda Ljubić.

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola /