Postupak zaštite znaka - žig u BiH

Go to content

Postupak zaštite znaka - žig u BiH


Registracija žiga u Bosni i Hercegovini ima puno sličnosti kao i u svakom drugom dijelu svijeta, budući da su mnogi složeni elementi definirani Ničanskim sporazumom i pod smjernicama Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO).


Zaštita tržišnog znaka bilo kakve vrste je poželjna aktivnost ukoliko želite smanjiti opseg zloupotrebe vašeg brenda i biti u boljem položaju u situacijama kada dođe neovlaštene upotrebe istoga, odnosno do povreda prava intelektualnog vlasništva.


Kopiranje (plagijatorstvo) polazi od toga da se želi "pokupiti tuđe vrhnje", i iskoristiti blagodati koje već uhodani posao čini na tržištu.


Korporacije i veći kolektivi imaju s ovim ozbiljnu brigu, ali je toliko danas rašireno radi široke primjene interneta, da ne zaobilazi nikoga. U par poglavlja dajemo prikaz glavnih odrednica zašto pribjeći prijavi žigova, kao postupku koji vam može biti štit u ovakvim borbama, sa osvrtom na procedure u Bosni i Hercegovini.1. VAŽNOST ZAŠTIĆENOG ZNAKA U POSLOVANJU


Žig predstavlja pravo kojim se štiti određeni robni ili uslužni znak.


U modernom tržišnom dobu, tvrtka kroz žig i zaštićeni znak stječe imidž i prepoznatljivost te kao takav predstavlja ključan faktor svakog ozbiljnijeg poslovanja. Pored toga, zaštićeni znak kod potrošača izaziva osjećaj pouzdanosti i identifikacije kvalitete proizvoda odnosno usluge.Svjesnost potrošača o zaštićnom žigu i intelektualnom vlasništvuCilj zaštite bilo kojeg tržišnog znaka je i sprječavanje radnji kopiranja, kao i neovlaštene upotrebe u prometu roba. Kopiranjem se obmanjuju kupci i korisnici usluga što u konačnosti dovodi do gospodarske štete po vlasnika takvog biznisa.


Tako žigom potvrđujete status nositelja intelektualnog vlasništva, kojim postižete aspekte zaštite i kod prometa roba i usluga, tj. svih trgovinskih aktivnosti.


Svakako, jednom kada je znak već zaštićen žigom, postupak protiv prekršitelja je mnogo lakši i uspješniji.


2. ŠTO SE SVE MOŽE ZAŠTITITI KAO ŽIG?


Žigom se primjerice štiti ime, logo (logotip), vizualni identitet, grafičko rješenje i slogan. 


Svakako se može reći kako se žigom štiti cijeli (uspješni) poslovni model poduzeća. Naime, kod svakodnevne kupnje, vizualni identitet nekog proizvoda u potrošačima budi osjećaj povjerenja i potvrđuje odluku kako proizvod/usluga vrijedi plaćanja ponuđene cijene.3. NAČIN ZAŠTITE ZNAKA ŽIGOM U BOSNI I HERCEGOVINI


Zakon o žigu je poseban propis koji uređuje pitanje zaštite žiga u BiH.


Da bi se robni ili uslužni znak zaštitio žigom potrebno je pokrenuti postupak kod nadležne institucije. U BiH to je Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Mostaru, pred kojim je žig moguće zaštititi za područje BiH ali i za međunarodno tržište, ovisno o državi koju odaberete.


Zaštita znaka žigom pruža se na razdoblje od 10 godina uz mogućnost neograničenog produljenja zaštite. Pri pokretanju procedure prijave žiga, važno je izvršiti provjeru da ne postoji već identičan ili sličan žig, u kojem će slučaju prijava biti odbijena. Prijava žiga mora biti  sastavljena prema međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga koja je utvrđena Ničanskim sporazumom.


Svakako je bolje razmišljati o zaštiti znaka žigom prije nego se dogode neželjene povrede i posljedice. Pravovremenom pravnom zaštitom se vlasniku žiga pruža sigurnost neometanog razvoja privredne aktivnosti na kojoj temelji svoj "brand". Žigom se finalizira zaštita ideje i inovativnosti angažiranih dizajnera, te marketing stručnjaka kao kreatora grafičkih rješenja.


4. DOŠLO JE DO POVREDE ŽIGA I VAŠIH PRAVA NAD INTELEKTUALNIM VLASNIŠTVOM…Kada je već došlo do povrede nad intelektualnim vlasništvom kroz povredu žiga, onda treba uzeti širu sliku same situacije.


Iznimnu ulogu kod povrede autorskih prava različite vrste igraju vještaci i njihova vještačenja. Razlog je jednostavan, njihov nalaz pred sudovima je relevantan, gleda se iz kuta struke i kao takav ima težinu na date pravne okvire i povrede pravnih propisa, kojima se dakako dirigira sami tijek sudskog postupka.

Povreda žiga i kompletnog vizualnog identiteta nekog „branda“ dokazive je naravi i kod prilika koje nisu vidljive golim okom, čak i kod manjih detalja, ali naravno da se veće povrede lakše uzimaju kao čista povreda i shodno tome i deklarirana kao kažnjiva.


Ovdje prema našem mišljenju treba segmentirati i ići dalje od povrede žiga, jer je u pitanju povreda cjelokupnog „branda“ kroz presliku/kopiranje različitih vrsta grafičkih priprema (većinom vrste ambalaže).NAŠE ZAPAŽANJE:


"Tako, koristeći se vašom dugogodišnjom tradicijom i prisustva na tržištu, uz minimalne napore suprotna strana je u prilici maksimizirati profit i dovesti kupce u zabludu na način da vas standardni i potencijalni kupci međusobno ne razaznaju te konzumiranu kvalitetu proizvoda poistovjećuju sa vašom, što ima također dugoročne negativne implikacije."PRIMJER: Sličnost u ambalaži može kupca dovesti pred nesvjesno povezivanje i stavljanje različitih proizvoda u okvire identičnosti, pa tako korisnik u slučaju nezadovoljstva sa jednim od proizvoda (a ne znajući da se radi o potpuno oprečno konzumiranim proizvodima) može izgubiti ranije stečenu percepciju i predstavu o realnom proizvodu.


Međutim, povreda žiga puno je šira od samog kopiranja grafičkog identiteta, vizuala i slično. Naime, pod povredom žiga spada i neovlaštena trgovina robom u unutarnjem i vanjskom području Bosne i Hercegovine, gdje u takvim situacijama značajnu ulogu za praćenje i sankcioniranje povreda prava intelektualnog vlasništva između ostalog igra Carinska služba BiH.5. ŠTO UČINITI KAD DOĐE DO POVREDE ZAŠTIĆENOG ZNAKA?Neovlašteno korištenje i kopiranje žiga su prekršaji s kojima se velike tvrtke gotovo svakodnevno bore. Ali, s takvim štetnim djelovanjem se nerijetko susreću i oni koji posluju samo na lokalnom tržištu.


U svakom navedenom slučaju povrede žiga, nositelj (vlasnik) žiga ima pravo sudske zaštite.

Tužbom se može zahtijevati utvrđenje i prestanak povrede, naknada štete, uništenje predmeta označenih žigom i sl. U tijeku sudskog postupka moguće je podnijeti zahtjev i inspekcijskim i carinskim tijelima kako bi se efikasno spriječilo štetno djelovanje.


Sudski postupak u slučaju povrede žiga u Bosni i Hercegovini provodi se prema pravilima hitnosti. To znači da je svaki postupajući sud dužan po hitnom postupku utvrditi je li došlo do povrede i koliko je iznos pričinjene štete. Navedena činjenica još jednom potvrđuje prednost zaštićenog znaka žigom u odnosu na one robne/uslužne znakove čiji vlasnici nisu izvršili proces registracije.


Kad se dogodi povreda žiga uvijek je preporučljivo potražiti pomoć stručnjaka, koji će svojim znanjem i iskustvom poduzeti sve potrebne radnje kako bi se štetno ponašanje zabranilo.


6. ANGAŽIRANJE ODVJETNIKA U POSTUPKU ZAŠTITE ZNAKA ŽIGOM U BOSNI I HERCEGOVNI Obzirom na kompleksnost zaštite znaka žigom, a naročito kad se dogodi povreda zaštićenog znaka, praksa pokazuje da interese klijenata u ovom specifičnom pravnom području najbolje štite specijalizirani odvjetnici za žigove, iako se u postupak registracije možete upustiti i samostalno.


Rješenjem Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine naš ured je jedan od 20-ak specijaliziranih ureda koji na području BiH pružaju stručnu pomoć u ovoj oblasti.


ODVJETNIŠTVO LJUBIĆ pomaže na sljedeći način:


 Zaštita znaka žigom u BiH i Republici Hrvatskoj (pokretanje i vođenje potpunog postupka)

 Zaštita znaka žigom na međunarodnoj razini

 Pretraživanje prijavljenih i registriranih žigova

Kontrola počinjenih povreda i neovlaštene upotrebe žiga

Zastupanje u sudskim i upravnim postupcima 

Poduzimanje svih drugih radnji u svrhu zaštite poslovnih interesa vlasnika žiga.


REZIME

  • Ne budite jedni od onih koji će o zaštititi znaka razmišljati kada dođe do kopiranja, odnosno povrede žiga
  • Preduhitrite neugodne i neželjene situacije kopiranja i usporedno s razvojem biznisa/proizvoda pokrenite postupak zaštite
  • Ako ste ikada razmišljali o pravnoj zaštiti znaka i prijavi žiga, već ste na dobrom putu da učvrstite svoje poslovanje naspram plagijatora i osigurate mirnu budućnost


* Članak je informativne naravi u svrhu razumijevanja konkretnog pravnog problema. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja bez izričite dozvole Odvjetničkog ureda LJUBIĆ.

Uključeno u Mondaq platformu kao stručni članak.

Povreda žiga puno je šira od samog kopiranja grafičkog identiteta, vizuala i slično. Naime, pod povredom žiga spada i neovlaštena trgovina robom u unutarnjem i vanjskom području Bosne i Hercegovine, gdje u takvim situacijama značajnu ulogu za praćenje i sankcioniranje povreda prava intelektualnog vlasništva između ostalog igra Carinska služba BiH.

Broj čitanja:  14287

Česta pitanja naših klijenata

Korist je višestruka. Zaštita žiga donosi prepoznatljivost i pouzdanost poslovanja kod kupaca ili korisnika usluge. Također se sprječava nastanak ogromne gospodarske štete koju drugi mogu počiniti krađom ili neovlaštenom uporabom vašeg znaka.

Naravno da ne. Diljem svijeta su primjeri različitih naziva tvrtke i zaštitnog znaka. Naime, svaka tvrtka može imati više „brandova“ koje će zaštititi žigom. Najčešći su primjeri u prehrambenoj industriji gdje jedna tvrtka proizvodi velik broj proizvoda različitih naziva koje štiti zasebnim zaštitnim znakom, žigom.

U Bosni i Hercegovini zaštita odnosno registracija zaštićenog znaka se provodi pred posebnim Institutom, kod kojeg je znak moguće zaštititi za područje BiH ali i za međunarodne zemlje, ovisno o državi koju odaberete.

Potrebno je prije svega izvršiti provjeru da li je određeni znak uopće moguće zaštititi. Zatim je potrebno poznavati i provesti svu proceduru prema Zakon o žigu i drugim propisima, te definirati želite li osim Bosne i Hercegovine pokrenuti zaštitu znaka žigom u nekoj od drugih država, a sve prema području vašeg djelovanja. U registraciju se možete upustiti samostalno ili angažiranjem odvjetnika specijaliziranih za zaštitu žigova i intelektualnog vlasništva.

Čak i kad je znak zaštićen, moguće je da netko neovlaštenom upotrebom ili krađom povrijedi zaštićeni znak. U tom slučaju sudski postupak je brži jer Zakon propisuje hitnost suda u postupanju kad se radi o šteti koja je pričinjena vlasniku zaštićenog znaka odnosno žiga.

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme. Molimo za razumijevanje da na nepotpune upite nećemo moći odgovoriti.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

U Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj: Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola