Go to content

Zaštita interesa klijenata na ostavini


> Zastupamo u svim sudskim postupcima u cilju zaštite interesa klijenata na ostavini.


Pod ostavinom podrazumijevamo sva imovinska i druga prava ali i obveze koje su ostale iza ostavitelja u trenutku njegove smrti.


Provođenjem ostavinskog postupka utvrđuje se tko su ostaviteljevi nasljednici, što čini ostaviteljevu ostavinu, te koja još prava glede ostavine pripadaju njegovim nasljednicima, legatarima i drugim osobama.


Nakon završetka ostavinskog postupka sud odnosno notar donosi rješenje o nasljeđivanju. Tim rješenjem o nasljeđivanju utvrđuje se tko je ostaviteljevom smrću postao njegov nasljednik te koja su prava stekle i druge osobe osim nasljednika.


> Upoznajte se s našim ostalim poslovima: Područja prakse 


Praksa pokazuje kako nerijetko zna doći do propusta nadležnih tijela prilikom provođenja samog ostavinskog postupka i to tako da se određenog nasljednika uopće ne uputi na pravo koje mu pripada.


U tom slučaju jedino što preostaje oštećenoj osobi je angažiranje odvjetnika i pokretanje sudskog postupka kojim će se tužbom tražiti poništenje rješenja o nasljeđivanju. 


> Trebate stručnu pomoć za ostvarenje vaših prava u ostavinskom postupku? KONTAKT


> ODVJETNIČKI URED LJUBIĆ obavlja sve potrebne radnje u ostavinskom postupku, u sklopu oblasti nasljednog prava.


Ostavina i nasljednici


Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Oštećena osoba u ostavinskom postupku ima pravo podizanja tužbe radi poništenja rješenja o nasljeđivanju.

Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola /