Go to content

Zakon o stvarnim pravima FBIH


Zakonom o stvarnim pravima uređuju se stjecanje, korištenje, raspolaganje, zaštita i prestanak prava vlasništva i drugih stvarnih prava i posjeda. U ovom dijelu možete naći važeći Zakon o stvarnim pravima na razini Federacije Bosne i Hercegovine, dok za razinu Republike Srpske možete pogledati ovdje. 


Što su uopće stvarna prava?


To su pravo vlasništva, pravo građenja, založno pravo, zemljišni dug, pravo stvarne i lične služnosti i pravo stvarnog tereta.


Odredbe Zakona o stvarnim pravima koje se odnose na pravo vlasništva, shodno se primjenjuju na sva druga stvarna prava, osim ako za njih nije zakonom drugačije propisano niti što drugo proizlazi iz njihove pravne prirode.

Preuzmi Zakon

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Logo Odvjetnik Ivan Ljubić Široki Brijeg