Go to content

Zakon o strancima BiH

Zakonom o strancima BiH propisuju se: uvjeti i postupak ulaska stranaca u Bosnu i Hercegovinu, uključujući vizni i bezvizni režim, putne isprave za strance, boravak stranaca u BiH, udaljenje stranaca iz BiH, prihvat stranaca i stavljanje stranaca pod nadzor, kao i nadležnosti organa vlasti u primjeni ovog zakona, te druga pitanja u vezi sa boravkom stranaca u BiH.


Svaka osoba koja želi steći BiH državljanstvo mora prethodno imati reguliran boravak na prostoru Bosne i Hercegovine. Isto vrijedi i za one osobe koje su se ranije odrekle državljanstva a želi ponovno steći, odnosno vratiti BiH državljanstvo.

Preuzmi Zakon

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Logo Odvjetnik Ivan Ljubić Široki Brijeg