Go to content

Zakon o financijskom konsolidiranju gospodarskih društava u FBiH

Contact form

> You can also contact us via the following contact form.

Name*
Email*
Contact phone
How you found out about us?
Country
Let us know about your legal situation


Zakon o financijskom konsolidiranju gospodarskih društava u FBiH uređuje financijsko konsolidiranje gospodarskih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine s većinskim udjelom državnog kapitala, društava sa sudjelovanjem državnoga kapitala (do 50%) i onih u čijem je temeljnom kapitalu privatni kapital zastupljen sa 100%.

logo_info