Go to content

Zakon o financijskom konsolidiranju gospodarskih društava u FBiH

Contact form

> You can also contact us via the following contact form.

Name*
Email*
Contact phone
How you found out about us?
Country
Let us know about your legal situation


Zakon o financijskom konsolidiranju gospodarskih društava u FBiH uređuje financijsko konsolidiranje gospodarskih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine s većinskim udjelom državnog kapitala, društava sa sudjelovanjem državnoga kapitala (do 50%) i onih u čijem je temeljnom kapitalu privatni kapital zastupljen sa 100%.

Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru, Pronalazak željene nekretnine, Ugovori, Uknjižbe, Investicijske studije, Otkup nekretnina...

KORPORATIVNO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa…

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza, Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola…