Go to content

Zakon o faktoringu FBiH

Contact form

> You can also contact us via the following contact form.

Name*
Email*
Contact phone
How you found out about us?
Country
Let us know about your legal situation


Faktоring је pravni posao kupoprodaje postojeće nedospjele ili buduće kratkoročne novčane tražbine nastale iz osnove ugovora о prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inozemstvu, koja se prenosi na faktora ugovorom i koji preuzima tražbinu od prodavatelja da je naplati u svoje ime i za svoj račun.

logo_info