Zakon o državljanstvu BiH

Go to content

Zakon o državljanstvu BiH


Zakonom o državljanstvu BiH uređuju se uvjeti za stjecanje i prestanak/ispis državljanstva Bosne i Hercegovine. 

Zakoni o državljanstvu koje donose entiteti moraju biti u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i ovim zakonom.

Državljanstvo BiH u skladu sa odredbama ovog zakona stječe se:
a) porijeklom,
b) rođenjem na teritoriji Bosne i Hercegovine,
c) usvajanjem,
d) putem naturalizacije,
e) putem međunarodnog sporazuma.

Državljanstvo BiH prestaje:
a) odricanjem,
b) otpustom,
c) oduzimanjem,
d) međunarodnim sporazumom.


Cjelokupni Zakon preuzmite klikom gumba ispod, a ako favorizirate više praktični pregled odredbi i sažetak informacija na jednom mjestu, za vas smo pripremili opsežan članak o stjecanju i ispisu iz BiH državljanstva

Preuzmi dokument

Zakon o državljanstvu BiH uređuje uvjete za stjecanje i prestanak državljanstva BiH, kao i same procedure.

Broj čitanja:  22444

Česta pitanja naših klijenata

U članku 6. Zakon o državljanstvu BiH navodi se sljedeće:

Dijete rođeno nakon stupanja na snagu Ustava stiče državljanstvo BiH porijeklom:
a) čija su oba roditelja bili državljani Bosne i Hercegovine u vrijeme rođenja djeteta, bez obzira na mjesto njegovog rođenja;
b) čiji je jedan roditelj bio državljanin Bosne i Hercegovine u vrijeme rođenja djeteta i dijete je rođeno na teritoriju Bosne i Hercegovine;
c) čiji je jedan roditelj bio državljanin Bosne i Hercegovine u vrijeme djetetovog rođenja, a dijete je rođeno u inozemstvu, ako bi ono inače bilo bez državljanstva;
d) ako je rođeno u inozemstvu, a čiji je jedan roditelj bio državljanin Bosne i Hercegovine u vrijeme djetetovog rođenja, pod uvjetom da do vremena kada navrši 23 godine podnese prijavu za evidentiranje državljanstva BiH nadležnom organu.

Prema članku 10. Zakona o državljanstvu BiH, bračni drug državljanina Bosne i Hercegovine - stranac, može steći državljanstvo BiH pod sljedećim uvjetima:
a) da je brak trajao najmanje 5 godina prije podnošenja zahtjeva i da još uvijek traje u trenutku podnošenja zahtjeva;
b) da se odrekne ili na neki drugi način izgubi svoje ranije državljanstvo prije sticanja državljanstva BiH, osim ako to nije drugačije riješeno bilateralnim sporazumom iz člana 14.
Odustajanje ili prestanak ranijeg državljanstva se ne zahtijeva ako to nije dopušteno ili se ne može razumno zahtijevati;
c) da ima odobren stalni boravak na teritoriju Bosne i Hercegovine;
d) da ne predstavlja prijetnju po sigurnost Bosne i Hercegovine.

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme. Molimo za razumijevanje da na nepotpune upite nećemo moći odgovoriti.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

U Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj: Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola