Zakon o državljanstvu BiH

Go to content

UPOZORENJE O LAŽNOM KORIŠTENJU NAŠEG IMENA: sve naše klijente i zainteresirane stranke obavještavamo kako se netko u posljednje vrijeme nedopušteno koristi našim imenom na internetu, na način da je kreiran lažni email pod adresom ljubicivanodvjetnik@gmail.com. Također, ista osoba je napravila lažni Google My Business profil pod našim imenom te tako lažno obmanjuje cijelu javnost. VIDI DETALJNIJE

Zakon o državljanstvu BiH


Zakonom o državljanstvu BiH uređuju se uvjeti za stjecanje i prestanak/ispis državljanstva Bosne i Hercegovine. 

Zakoni o državljanstvu koje donose entiteti moraju biti u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i ovim zakonom.

Državljanstvo BiH u skladu sa odredbama ovog zakona stječe se:
a) porijeklom,
b) rođenjem na teritoriji Bosne i Hercegovine,
c) usvajanjem,
d) putem naturalizacije,
e) putem međunarodnog sporazuma.

Državljanstvo BiH prestaje:
a) odricanjem,
b) otpustom,
c) oduzimanjem,
d) međunarodnim sporazumom.

Budući da imamo česte zahtjeve za procedurama stjecanja i ispisa iz državljanstva BiH, sve smo pregledno iznijeli u članku kojeg možete pročitati ovdje, a za sva pitanja smo na raspolaganju. 

Preuzmi dokument

Zakon o državljanstvu u BiH

Broj čitanja:  13195

Česta pitanja naših klijenata

U članku 6. Zakon o državljanstvu BiH navodi se sljedeće:

Dijete rođeno nakon stupanja na snagu Ustava stiče državljanstvo BiH porijeklom:
a) čija su oba roditelja bili državljani Bosne i Hercegovine u vrijeme rođenja djeteta, bez obzira na mjesto njegovog rođenja;
b) čiji je jedan roditelj bio državljanin Bosne i Hercegovine u vrijeme rođenja djeteta i dijete je rođeno na teritoriju Bosne i Hercegovine;
c) čiji je jedan roditelj bio državljanin Bosne i Hercegovine u vrijeme djetetovog rođenja, a dijete je rođeno u inozemstvu, ako bi ono inače bilo bez državljanstva;
d) ako je rođeno u inozemstvu, a čiji je jedan roditelj bio državljanin Bosne i Hercegovine u vrijeme djetetovog rođenja, pod uvjetom da do vremena kada navrši 23 godine podnese prijavu za evidentiranje državljanstva BiH nadležnom organu.

Prema članku 10. Zakona o državljanstvu BiH, bračni drug državljanina Bosne i Hercegovine - stranac, može steći državljanstvo BiH pod sljedećim uvjetima:
a) da je brak trajao najmanje 5 godina prije podnošenja zahtjeva i da još uvijek traje u trenutku podnošenja zahtjeva;
b) da se odrekne ili na neki drugi način izgubi svoje ranije državljanstvo prije sticanja državljanstva BiH, osim ako to nije drugačije riješeno bilateralnim sporazumom iz člana 14.
Odustajanje ili prestanak ranijeg državljanstva se ne zahtijeva ako to nije dopušteno ili se ne može razumno zahtijevati;
c) da ima odobren stalni boravak na teritoriju Bosne i Hercegovine;
d) da ne predstavlja prijetnju po sigurnost Bosne i Hercegovine.

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

U Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj: Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola