Go to content

Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem


Pojam instituta zabrane natjecanja radnika s poslodavcemZabrana natjecanja (takmičenja) radnika s poslodavcem je institut koji zabranjuje radniku da za vrijeme dok se nalazi u radnom odnosu s poslodavcem obavlja za svoj ili tuđi račun one poslove kojima se bavi poslodavac.


Zabrana natjecanja (takmičenja) radnika s poslodavcemTreba razlikovati zakonsku i ugovornu zabranu natjecanja.


U FBiH zabrana natjecanja je propisana Zakonom o radu FBiH, pa tako čl. 85. jasno propisuje:


“Radnik može, samo uz prethodno odobrenje poslodavca, za svoj ili tuđi račun ugovarati i obavljati poslove iz djelatnosti koju obavlja poslodavac.”


Radnik dakle može obavljati za svoj ili tuđi račun poslove kojima se bavi poslodavac samo ako postoji izričito odobrenje poslodavca za to. Smisao ove odredbe je jasan i njime se pruža zaštita poslodavcu od nepoštene konkurencije jer bi radnik koji je inače zaposlen kod njega ostvarivao dodatan profit na teret samog poslodavca. Tim postupanjem bi samom poslodavcu stvarao konkurenciju te bi opterećivao njegov rad.


PRIMJER: M.B. je zaposlen u društvu Poslovanje d.o.o. koje se bavi proizvodnjom i prodajom odjeće za ugostiteljstvo. Izvan radnog vremena M.B., koji je po zanimanju krojač, na vlastitom stroju iz kućne radionice izrađuje odjeću za ugostiteljske objekte s kojima je sklopio posao tako što ih je prethodno pronašao putem interneta. Za navedene poslove njegov nadređeni direktor D.P. nije ništa znao niti ga je M.B. o tome obavijestio.


Po ovom oglednom primjeru vidimo da je M.B. posao sklopio u svoje ime što znači da svu zaradu zadržava samo za sebe. Tim nepoštenim činom čini izravnu štetu društvu u kojem je u inače zaposlen i u kojem ostvaruje zaradu.Što preostaje poslodavcu kad sazna za takve poslove koje obavlja njegov radnik?Pored otkaza ugovora o radu s takvim radnikom, poslodavac ima pravo zahtijevati i naknadu štete koju je takvim postupanjem radnik počinio. U pravilu, bit će neophodan sudski postupak.Ugovorna zabrana natjecanjaPored zakonom propisane zabrane natjecanja, poslodavac i radnik mogu ugovoriti (u pravilu ova se klauzula ugovora samim ugovor o radu) da se određeno vrijeme, nakon prestanka ugovora o radu, a najduže dvije godine, radnik ne može zaposliti kod drugog poslodavca  koji je u tržišnoj utakmici sa poslodavcem i da ne može za svoj ili za račun trećeg lica, ugovarati i obavljati poslove kojima se natječe sa poslodavcem.


Međutim ovakva ugovorena zabrana natjecanja obvezuje radnika samo ako je ugovorom poslodavac preuzeo obvezu da će radniku za vrijeme trajanja zabrane isplaćivati naknadu najmanje u iznosu polovine prosječne plaće isplaćene radniku u periodu od tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu (čl.87. Zakona o radu FBiH).> POGLEDAJTE JOŠ: Poslovi koje obavljamo*Članak je informativne naravi u svrhu razumijevanja konkretnog pravnog problema. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja bez izričite dozvole Odvjetničkog ureda Ljubić.

Radnik može obavljati za svoj ili tuđi račun poslove kojima se bavi poslodavac samo ako postoji izričito odobrenje poslodavca za to. Suprotnim ponašanjem poslodavcu pričinjava štetu.

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola /