Go to content

Usklađivanje zemljišnoknjižnog stanja (grunta, gruntovnice) s katastrom> Obavljamo pravne radnje usklađivanja zemljišnoknjižnog stanja (grunta, gruntovnice) s katastrom.


Katastar je evidencija koja sadrži popis nekretnina označenih s katastarskim česticama iz kojeg možemo vidjeti tko je korisnik nekretnina na pojedinoj čestici. Svaka čestica pokriva određenu zemljišnu površinu i objekte izgrađene na toj površini.


Najčešće se nekretnina nalazi na području gdje postoje razlike u brojevima odnosno oznakama same čestice/parcele u katastru i zemljišnoj knjizi – gruntovnici. Moguća je i situacija da se nekretnina nalazi na području katastarske općine za koju nije izvršena obnova ili osnivanje zemljišne knjige. Stoga je početni korak za svaki idući postupak zatražiti od nadležnog ureda za katastar podatak o identifikaciji zemljišne čestice.


> Upoznajte se s našim ostalim poslovima: Područja prakse


S druge strane, gruntovnica (grunt, zemljišnoknjižni ured) je mjesto gdje se može vidjeti tko je vlasnik ili nositelj drugog stvarnog prava na pojedinoj nekretnini. Zemljišne knjige vode zemljišnoknjižni odjeli općinskih sudova u Bosni i Hercegovini.


Usklađivanje grunta sa katastrom


Svaka osoba ima pravo uvida i prijepisa, odnosno izvatka posjedovnog lista, kao i zemljišnoknjižnog izvatka. Riječ je o javnim ispravama koje se izdaju zainteresiranim osobama na zahtjev, uz prethodno plaćenu pristojbu sukladno propisima i odlukama upravnih tijela.> Neusklađenost podataka u katastru i gruntovnici je često prepreka pri kupoprodaji nekretnini ili dobivanju dozvole za izgrađeni objekt, a za sve pravne radnje i savjete po ovom pitanju, budite slobodni uputiti vaša pitanja.

Kakva su iskustva naših klijenata?

Zahvalna sam odvjetniku Ljubiću jer je na brz i učinkovit način došao do podataka o zemljištu u gruntu i katastru, koje je upisao na mog djeda na prostoru općine Grahovo. Sve preporuke, pozdrav iz Zagreba.

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Postupak usklađivanja zk stanja (grunta) i katastra

Logo Odvjetnik Ivan Ljubić Široki Brijeg