Go to content

Stupanje na snagu novog Zakona o visini stope zatezne kamateU Službenim novinama FBiH od 06.03.2020. godine objavljen je novi Zakon o visini stope zatezne kamate. Glavne novosti su smanjenje stope zatezne kamate dok iznos obračunate zatezne kamate ne može biti veći od glavnog duga. Na postojeće neplaćene novčane obaveze obračunavati će se kamata po dosadašnjoj stopi od 12 posto godišnje, sve do dana stupanja na snagu novog zakona.


                                                                                                                                              Službene novine FBiH 18/20

                                                                                                                                              Dana 06.03.2020.


ZAKON O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE


Članak 1.

Predmet Zakona


Ovim zakonom propisuje se visina stope i način obračuna zatezne kamate za dužničko-vjerovničke odnose u slučaju kada dužnik kasni sa ispunjavanjem novčane obaveze.


Članak 2.

Primjena Zakona


Odredbe ovog zakona primjenjuju se u svim slučajevima u kojima zatezna kamata nije propisana posebnim zakonom.


Članak 3.

Visina stope zatezne kamate


(1) Dužnik koji zakasni sa ispunjavanjem novčane obaveze duguje osim glavnice i zateznu kamatu na iznos duga do trenutka isplate po stopi 10% godišnje.

(2) Za period kraći od godinu dana primjenjuje se konformni način obračuna zatezne kamate.

(3) Obračun zatezne kamate prema pravomoćnim sudskim rješenjima vrše komercijalne banke kod kojih dužnik ima otvorene transakcijske račune, uz naplatu provizije.


Članak 4.

Iznos zatezne kamate


Iznos obračunate zatezne kamate ne može biti veći od glavnog duga.


Članak 5.

Primjena odredbi ovog zakona


(1) Na zakašnjenje nastalo do dana stupanja na snagu ovog zakona zatezna kamata obračunat će se na način propisan Zakonom o visini stope zatezne kamate (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/98, 51/01, 101/16 i 89/18-O.U.S).

(2) Na zakašnjenje koje nastane poslije stupanja na snagu ovog zakona zatezna kamata obračunava se u skladu sa ovim zakonom.

(3) Zatezna kamata na neizmirena dugovanja u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 56/04, 68/04 – ispr., 29/05 i 48/11 i “Službeni glasnik BiH”, br. 73/19-O.U.S.) do dana stupanja na snagu ovog zakona obračunava se prema odredbama Zakona o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 56/04, 68/04 – ispr., 29/05 i 48/11 i “Službeni glasnik BiH”, br. 73/19-O.U.S.), a nakon stupanja na snagu ovog zakona zatezna kamata obračunava se u skladu sa ovim zakonom.


Članak 6.

Prestanak primjene


Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o visini stope zatezne kamate (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/98, 51/01, 101/16 i 89/18-O.U.S.) i Zakon o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 56/04, 68/04 – Ispr., 29/05 i 48/11 i “Službeni glasnik BiH”, br. 73/19-O.U.S.).


Član 7.

Stupanje na snagu


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

_____________________________________________________________________________________________


> POGLEDAJTE JOŠ: Poslovi koje obavljamo* Članak je informativne naravi u svrhu razumijevanja konkretnog pravnog problema. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja bez izričite dozvole Odvjetničkog ureda LJUBIĆ.

Dužnik koji zakasni sa ispunjavanjem novčane obaveze duguje osim glavnice i zateznu kamatu na iznos duga do trenutka isplate po stopi 10% godišnje.

Broj čitanja:  15198

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme. Molimo za razumijevanje da na nepotpune upite nećemo moći odgovoriti.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

U Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj: Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola