Go to content

Stjecanje prava na otpremninuPOJAM OTPREMNINE


Otpremnina je novčana naknada koja se dodjeljuje radniku prilikom odlaska u mirovinu ili ukinuća radnog mjesta.


U nastavku članka moći ćete pročitati važne informacije koje karakteriziraju pojam otpremnine, kao i slučaj iz prakse.KADA RADNIKA IMA PRAVO NA OTPREMNINU?


Da bi osoba stekla pravo na novčani iznos po osnovu otpremine mora se sukladno čl. 111. važećeg Zakona o radu FBiH ispuniti nekoliko uvjeta. Ti uvjeti su zaključen ugovor o radu na neodređeno vrijeme i da mu poslodavac otkazuje ugovor o radu nakon najmanje 2 godine neprekinutog rada (radnik dakako nema pravo na otpremninu ukoliko mu se ugovor otkazuje zbog kršenja radne obveze).


Najčešće radnik stječe pravo na otpremninu uslijed otkaz ugovora o radu zbog ekonomskih, organizacijskih i tehničkih razloga – npr. zbog smanjenja opsega proizvodnje unutar firme ili zbog teške financijske dubioze.Visina otpremnine i kada radnik stječe pravo na otpremninu uslijed otkaza ugovora o radu
VISINA OTPREMNINE


Visina otpremnine se utvrđuje kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. S tim da sukladno Zakonu, visina otpremnine ne može biti manja od jedne trećine prosječne mjesečne plaće isplaćene radniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca.


> PRIMJER: Radnik A.B. je kod poslodavca BMD d.o.o. u posljednja 3 mjeseca prije otkaza ugovora o radu ostvario prosječnu plaću u iznosu od 900,00 KM. Ukupno je kod spomenutog poslodavca radio 10 godina. Primjenom zakonskih odredbi njegova otpremnina ne može biti manja od 3.000,00 KM ( 1/3 prosječne mjesečne plaće radnika A.B. je 300,00 KM pomnoženo s 10 - kao brojem godina koliko je neprekidno proveo na radu kod poslodavca).


Ovdje govorimo o minimalnom – zajamčenom (zakonskom) iznosu otpremnine na koji radnik ima pravo.


Ugovorom o radu kao i pravilnikom o radu unutar pojedine firme, iznos otpremnine može biti utvrđen i u većem iznosu.


ANGAŽIRANJE ODVJETNIKA


Ako poslodavac prekrši zakonske odredbe te ako odbije isplatiti radniku novčanu naknadu - otpremninu, tada radniku preostaje da svoja prava uspješno ostvari putem odvjetnika koji će podnijeti tužbu pred nadležnim sudom.


RADNO PRAVO je jedno od glavnih područja u kojima naš odvjetnički ured djeluje. 


Odvjetnički ured LJUBIĆ u okviru ove oblasti obavlja:


usmeno i pismeno pravno savjetovanje

svakodnevna komunikacija sa nadležnim institucijama

sastavljanje obrazloženih zahtjeva i drugih pismena

podnošenje tužbe i zastupanje pred sudovima

poduzimanje svih drugih potrebnih radnji u svrhu zaštite prava klijenta.


Iskustvo, stručno znanje i posvećenost klijentu faktori su uspješne zaštite vaših prava pred sudom ali i izvan njega. KONTAKT 


*Članak je informativne naravi u svrhu razumijevanja konkretnog pravnog problema. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja bez izričite dozvole Odvjetničkog ureda Ljubić.

Najčešće radnik stječe pravo na otpremninu uslijed otkaz ugovora o radu zbog ekonomskih, organizacijskih i tehničkih razloga – npr. zbog smanjenja opsega proizvodnje unutar firme ili zbog teške financijske dubioze.

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola /