Go to content

Stjecanje i odricanje (ispis) od državljanstva BiHStjecanje i odricanje (ispis) od državljanstva BiH je česta upravno-pravna tematika s kojom se naš ured susreće, te smo odlučili ovim člankom detaljno izložiti sve bitne stavke ovog postupka.Što ćete sve moći saznati u članku?


  1. Uvod - načini stjecanja i odricanja od državljanstva BiH
  2. Stjecanje državljanstva na temelju zahtjeva – naturalizacija
  3. Odbijanje zahtjeva za stjecanje državljanstva BiH
  4. Odricanje od državljanstva BiH
  5. Tko se može odreći državljanstva?
  6. Tko odlučuje o stjecanju i prestanku državljanstva?
  7. Evidencija ministarstva civilnih poslova BiH
  8. Napomena za kraj1. Uvod - načini stjecanja i odricanja od državljanstva BiHStjecanje i odricanje od državljanstva BiH je česta tematika koju susrećemo u našoj praksi. U ovom autorskom članku pružiti ćemo detaljan pregled glavnih pitanja ove pravne situacije.


Krenimo sa osnovama, odnosno samim definicijama.


Po važećem zakonu državljanstvo BiH se može steći na osnovu porijekla, rođenja na teritoriji Bosne i Hercegovine, usvajanjem, putem naturalizacije, kao i putem međunarodnog sporazuma – tzv. olakšanom naturalizacijom.


S druge strane, državljanstvo Bosne i Hercegovine prestaje po sili zakona, odricanjem, otpustom, oduzimanjem ili međunarodnim sporazumom.


Uvjeti za stjecanje i prestanak BiH državljanstva uređeni su Zakonom o državljanstvu Bosne i Hercegovine. Zakoni o državljanstvu koje donose entiteti moraju biti u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Zakonom o državljanstvu BiH.


Stjecanje i odricanje BIH državljanstva na osnovu zahtjeva i postupak odricanja BIH državljanstva2. Stjecanje državljanstva na temelju zahtjeva – naturalizacijaPod naturalizacijom u ovom smislu podrazumijevamo primitak u državljanstvo Bosne i Hercegovine osobe koja je inače stranac, na osnovu uredno podnesenog zahtjeva i ispunjenja svih traženih (zakonom propisanih) uvjeta.


Traženi uvjeti za podnositelja zahtjeva su: punoljetnost, odobren stalni boravak na teritoriju BiH najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva, poznavanje jezika i pisma jednog od konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine, nevođenje kaznenog postupka, da ne postoji izrečena mjera sigurnosti protjerivanja iz zemlje ili zaštitna mjera udaljavanja sa teritorija BiH, da nije osuđivan na izdržavanje kazne za kaznena djela sa predumišljajem na duže od tri godine u periodu od 8 godina od podnošenja zahtjeva, da se odrekne ili na neki drugi način izgubi svoje ranije državljanstvo prije stjecanja državljanstva BiH, osim ako bilateralni sporazum iz članka 14. ne predviđa drukčije, da ne predstavlja prijetnju po sigurnost Bosne i Hercegovine, da ima osiguran stalan izvor prihoda u iznosu potrebnom za egzistenciju,  da je izmirio sve porezne i druge obveze, da potpiše izjavu o prihvaćanju pravnog sustava i ustavnog poretke Bosne i Hercegovine i da ima važeću garanciju o stjecanju državljanstva BiH.3. Odbijanje zahtjeva za stjecanje državljanstva BiHNo, moguće je i odbijanje zahtjeva za naturalizacijom čak iako podnositelj ispunjava opće uvjete za stjecanje državljanstva, u onoj situaciji kad postoje osnovani razlozi za sumnju da bi se odobrenjem zahtjeva ugrozila sigurnost Bosne i Hercegovine i javni red i mir, ili ukoliko naturalizacija nije u skladu sa interesima BiH iz nekog drugog razloga utvrđenog na osnovu cjelokupne procjene stanja podnositelja zahtjeva.4. Odricanje od državljanstva BiHVeć smo u uvodu naveli kako je odricanje jedan od načina prestanka bosanskohercegovačkog državljanstva. Od 1996. godine pa do danas, više od 85.000 građana odreklo se BiH državljanstva.


Glavni razlog zbog kojeg se bh. državljani odriču/ispisuju iz bosanskohercegovačkog državljanstva su stjecanje državljanstva neke druge zemlje (većinom zemlje u Zapadnoj Europi - Njemačke, Austrije i dr.) i ostvarivanje radno pravnog statusa u tim zemljama.


Procedura odricanja od državljanstva je takva da osoba koja se odriče daje izjavu o odricanju osobno ili putem punomoćnika pred Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine ili pred diplomatsko-konzularnim predstavništvom BiH (veleposlanstva i konzulati u inozemstvu). Navedeni zahtjev treba biti popraćen odgovarajućom dokumentacijom kako bi zahtjev bio uspješno riješen.5. Tko se može odreći državljanstva?Pravo odricanja od bh. državljanstva ima punoljetna osoba (koja je napunila 18 godina života) a koja živi u inozemstvu i ima državljanstvo druge države, ili mu je zagarantirano stjecanje državljanstva druge države.


Djetetu koje živi u inozemstvu i ima državljanstvo druge države, između ostalog prestaje državljanstvo BiH odricanjem na zahtjev oba roditelja kojima je državljanstvo BiH prestalo odricanjem, ili na zahtjev jednog roditelja kojem je državljanstvo BiH prestalo odricanjem uz saglasnost drugog roditelja koji je državljanin Bosne i Hercegovine. Ako je dijete starije od 14 godina, zahtijeva se njegov pristanak.> POGLEDAJTE JOŠ: Poslovi koje obavljamo6. Tko odlučuje o stjecanju i prestanku državljanstva?Odluku o prestanku državljanstva BiH donosi Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Zakon propisuje da je nadležni organ dužan postupiti po molbi – zahtjevu za odricanjem od državljanstva u razdoblju od  60 dana od primanja uredne prijave. Odluke o odbijanju prijave za odricanje ili otpust, moraju sadržavati razloge u pisanoj formi. Zainteresirane osobe mogu pokrenuti upravni spor protiv takve odluke.


Za stjecanje državljanstva nadležna su ministarstva unutarnjih poslova entiteta uz suglasnost Ministarstva civilnih poslova BiH.7. Evidencija ministarstva civilnih poslova BiHMinistarstvo civilnih poslova vodi Evidenciju o stjecanju državljanstva BiH kao i Evidenciju o prestanku državljanstva na osnovu odricanja a način i sadržaj vođenja istaknutih evidencija propisuje ministar civilnih poslova.8. Napomena za krajNa temelju članka 19. stavak 3. Zakona o državljanstvu BIH državljanstvo BiH prestaje osobi kada nadležno tijelo utvrdi da su ispunjeni potrebni uvjeti i kad se stranci uruči rješenje odnosno kad rješenje nadležno diplomatsko-konzularno predstavništvo uputi putem pošte. Shodno navedenom, prilikom uručenja rješenja o prestanku državljanstva osobi koja posjeduje BIH putnu ispravu, a kojoj prestaje državljanstvo dužna je predati važeću putnu ispravu BIH nadležnom službeniku radi poništenja, odnosno dužna je dostaviti svoju putnu ispravu nadležnom diplomatsko konzularnom predstavništvu prije nego joj to predstavništvo uputi rješenje putem pošte.


Za stranke koje se nalaze u inozemstvu preuzimanje rješenja o odricanju te predaju putnih isprava obavit će odvjetnik kao punomoćnik ukoliko ih on zastupa u cjelokupnom postupku ispisa iz državljanstva.> Potrebna Vam je pomoć pri stjecanju ili ispisu/odricanju od državljanstva?


> Odvjetnički ured Ljubić uspješno zastupa klijente u postupcima stjecanja i odricanja od BiH državljanstva.


*Članak je informativne naravi u svrhu razumijevanja konkretnog pravnog problema. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja bez izričite dozvole Odvjetničkog ureda Ljubić.

Ne, nakon što nam date ovlast (putem punomoći), vaša prisutnost u Bosni i Hercegovini nije potrebna, jer mi kao vaši odvjetnici poduzimamo sve radnje u vaše ime radi stjecanja ili odricanja od državljanstva BiH.

Angažirajući naš ured, dobit ćete sve potrebne informacije o dokumentaciji koju će biti potrebno prikupiti. No, za sve dokumente je važno da ne smiju biti stariji od 6 mjeseci i da moraju biti originalni.

Osoba koja se ranije odrekla BiH državljanstva može ga ponovno steći. Pored općih uvjeta koje mora ispuniti, također mora imati i odobren privremeni boravak u trajanju od najmanje 1 godine prije podnošenja zahtjeva ili odobren stalni boravak.

Ukoliko ispunjavate uvjete za stjecanje BiH državljanstva sukladno Zakonu o državljanstvu Bosne i Hercegovine, ne morate se odreći državljanstva RH, obzirom da su BiH i Republika Hrvatska zaključile međudržavni sporazum koji je na snazi od 2012. godine i koji dopušta mogućnost dvojnog državljanstva te dvije zemlje. Isto vrijedi i u slučaju da ste državljanin Srbije ili Švedske, a ispunjavate uvjete za stjecanje BiH državljanstva, jer i sa tim zemljama BiH sklopljen sporazum o dvojnom državljanstvu.

Za pokretanje procedure odricanja od državljanstva nije nužno da odmah predate putovnicu, ali ste je dužni predati pri samom završetku postupka jer se bez predaje ne može podignuti rješenje o prestanku državljanstva BiH.

> Lokaciju našeg ureda provjerite ovdje.

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali sa nas?
Država
Upišite poruku


Stjecanje i odricanje od državljanstva BiH

Logo Odvjetnik Ivan Ljubić Široki Brijeg