Go to content

UPOZORENJE O LAŽNOM KORIŠTENJU NAŠEG IMENA: sve naše klijente i zainteresirane stranke obavještavamo kako se netko u posljednje vrijeme nedopušteno koristi našim imenom na internetu, na način da je kreiran lažni email pod adresom ljubicivanodvjetnik@gmail.com. Također, ista osoba je napravila lažni Google My Business profil pod našim imenom te tako lažno obmanjuje cijelu javnost. VIDI DETALJNIJE

Stjecanje državljanstva BiH i ispis (odricanje) iz državljanstva BiH
Stjecanje državljanstva Bosne i Hercegovine kao i ispis (odricanje) iz državljanstva Bosne i Hercegovine je česta upravno-pravna tematika s kojom se naš ured susreće, te smo odlučili ovim člankom detaljno i nesebično izložiti sve bitne stavke kod oba postupka.


Dvojno državljanstvo BiH vam može donijeti mnoge koristi, koje se kreću od čvrstog i formalnog stjecanja poveznice sa rodnim krajem vaših roditelja do tzv. "opcije B"  kada govorimo o gospodarskim aspektima.


Ovu obuhvatnu pravnu oblast smo razložili prema poglavljima, tako da se svatko može lako snaći bez gubljenja vremena u pravnim propisima. Također, u tekstu vas čekaju konkretne brojke, jer smo za vas pripremili prikaz odobrenih državljanstva Bosne i Hercegovine za 2018. i 2019. godinu.
Što vam sve predstavljamo u ovom članku:


1. UVOD - NAČINI STJECANJA I ISPISA/ODRICANJA OD DRŽAVLJANSTVA BIH


2. STJECANJE DRŽAVLJANSTVA BIH

> Stjecanje državljanstva BiH porijeklom (na osnovu roditelja)

> Stjecanje BiH državljanstva za strance na temelju zahtjeva (naturalizacija)

Odbijanje zahtjeva za stjecanje državljanstva BiH


3. ISPIS IZ DRŽAVLJANSTVA BIH

Što predstavlja ispis iz državljanstva Bosne i Hercegovine

Tko se može odreći državljanstva?


4. RJEŠENJE O STJECANJU DRŽAVLJANSTVA BIH I ISPISU OD DRŽAVLJANSTVA BIH

Tko odlučuje o stjecanju i prestanku državljanstva?

> Evidencija Ministarstva civilnih poslova BiH


Napomena za kraj

1. UVOD - NAČINI STJECANJA I ODRICANJA DRŽAVLJANSTVA BIH


Krenimo sa osnovama, odnosno samim definicijama. 


Po važećem Zakonu o državljanstvu BiH, stjecanje BiH državljanstva odvija se prema sljedećim odrednicama:

 1. na osnovu porijekla;
 2. na osnovu rođenja na teritoriju Bosne i Hercegovine;

 3. usvajanjem;
 4. naturalizacijom;
 5. prema međunarodnom sporazumu – tzv. olakšanom naturalizacijom.


S druge strane, ispis (odricanje) iz državljanstva Bosne i Hercegovine odvija se po sili zakona, odricanjem, otpustom, oduzimanjem ili međunarodnim sporazumom.


Uvjeti za stjecanje BiH državljanstva, kao i ispis iz BiH državljanstva uređeni su Zakonom o državljanstvu Bosne i Hercegovine, gdje naravno imate cjelovit pregled ovog upravnog postupka. Stjecanje BIH državljanstva na osnovu zahtjeva i postupak ispisa (odricanja) BIH državljanstva
2. STJECANJE DRŽAVLJANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE


Kako dobiti bosanskohercegovačko državljanstvo ako znate da uživate neku vrstu porijekla? 


Da budemo iskreni, borba sa papirologijom je neizostavna, i prema našem iskustvu odgovorno tvrdimo kako nijedna situacija nije ista. Ali, ako želite dobiti bolji dojam o načinima stjecanja porijeklom, pažljivo pregledajte sljedeći odjeljak.


2.1. Stjecanje državljanstva BiH na osnovu roditelja (porijeklom)


Da biste stekli državljanstvo Bosne i Hercegovine ovim načinom, neophodno je da se uklapate u neku od sljedećih odrednica navedenih ispod.


Tako Zakon o državljanstvu predviđa da dijete rođeno nakon stupanja na snagu Ustava stiče državljanstvo BiH porijeklom u sljedećim situacijama:


a) čija su oba roditelja bili državljani Bosne i Hercegovine u vrijeme rođenja djeteta, bez obzira na mjesto njegovog rođenja;

b) čiji je jedan roditelj bio državljanin Bosne i Hercegovine u vrijeme rođenja djeteta i dijete je rođeno na teritoriji Bosne i Hercegovine;

c) čiji je jedan roditelj bio državljanin Bosne i Hercegovine u vrijeme djetetovog rođenja, a dijete je rođeno u inozemstvu, ako bi ono inače bilo bez državljanstva;

d) ako je dijete rođeno u inozemstvu, a čiji je jedan roditelj bio državljanin Bosne i Hercegovine u vrijeme djetetovog rođenja, pod uvjetom da do vremena kada navrši 23 godine podnese prijavu za evidentiranje državljanstva BiH nadležnom organu.


U određenim slučajevima čak i kad je samo jedan roditelj rođen u BiH i upisan u knjigu državljana, postoje velike šanse da ona osoba koja podnosi zahtjev također stekne BiH državljanstvo. Zakon je predvidio dobnu granicu od 23 godine života za podnošenje zahtjeva za državljanstvo BiH u slučaju kada je samo jedan roditelj rođen u Bosni i Hercegovini.  Međutim, čak i ako se nalazite u situaciji gdje ste stariji od ove dobne granice, postupak stjecanja državljanstva može biti i tada uspješno proveden, iako u toj situaciji treba izvršiti točan uvid u vaš predmet i postojanje određenih preduvjeta.


> Najteži dio stjecanja državljanstva BiH porijeklom nije prikupljanje potpune dokumentacije, već kreiranje obrazloženog zahtjeva za državljanstvo koji neće biti odbijen od strane upravnih tijela. Ako smatrate da imate pravo na državljanstvo prema porijeklu (bilo preko roditelja, bake ili djeda), te želite pomoć kako ne biste gubili vrijeme i tapkali u mraku mjesecima, budite slobodni poslati upit našem timu i dogovoriti besplatne konzultacije za proučavanje vašeg "slučaja".VRIJEDI ZNATI:"Postupak stjecanja državljanstva može biti uspješno proveden i nakon navršene 23. godine života, iako u toj situaciji treba izvršiti točan uvid u vaš predmet"
> STVARNI PRIMJER: Kako izgleda Rješenje o upisu u državljanstvo osobe starije od 23. godine, sa samo jednim roditeljem rođenim u BiH → provjerite klikom ovdje…Posebna kategorija su oni koji ponovno stječu bih državljanstvo 


> Ponovni upis u državljanstvo BiH je moguće uz precizno obrazložen zahtjev i pod određenim općim uvjetima, gdje se između ostalog propisuje prijavljen boravak u razdoblju od 1 godine prije samog podnošenja predmetnog zahtjeva.2.2. Stjecanje BiH državljanstva za osobu stranca na temelju zahtjeva – naturalizacija


Pod naturalizacijom u ovom smislu podrazumijevamo primitak u državljanstvo BiH za osobe strance, na osnovu uredno podnesenog zahtjeva i ispunjenja svih traženih (zakonom propisanih) uvjeta.


To bi značilo da su traženi uvjeti za upis u državljanstvo BIH za stranca sljedeći:


 • punoljetnost,
 • odobren stalni boravak na teritoriju BiH najmanje 3 godine prije podnošenja zahtjeva,
 • poznavanje jezika i pisma jednog od konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine,
 • nevođenje kaznenog postupka,
 • da ne postoji izrečena mjera sigurnosti protjerivanja iz zemlje ili zaštitna mjera udaljavanja sa teritorija BiH,
 • da nije osuđivan na izdržavanje kazne za kaznena djela sa predumišljajem na duže od tri godine u periodu od 8 godina od podnošenja zahtjeva,
 • da se odrekne ili na neki drugi način izgubi svoje ranije državljanstvo prije stjecanja državljanstva BiH, osim ako bilateralni sporazum iz članka 14. ne predviđa drukčije,
 • da ne predstavlja prijetnju po sigurnost Bosne i Hercegovine,
 • da ima osiguran stalan izvor prihoda u iznosu potrebnom za egzistenciju, 
 • da je izmirio sve porezne i druge obveze,
 • da potpiše izjavu o prihvaćanju pravnog sustava i ustavnog poretke Bosne i Hercegovine
 • da ima važeću garanciju o stjecanju državljanstva BiH
ZAŠTO MISLITI UNAPRIJED? "U nekim državama, poput SAD-a, posjedovanje državljanstva igra važnu ulogu kod nasljedstva imovine i uživanja ostavine"Stjecanje državljanstva BiH - sjetite se svoga porijekla


Slika 1 - Povratak stazama zavičajaAutorska prava: Odvjetnički ured LJUBIĆ


2.3. Odbijanje zahtjeva za stjecanje državljanstva BiH


No, moguće je i odbijanje zahtjeva za naturalizacijom čak iako podnositelj ispunjava opće uvjete za stjecanje državljanstva, u onoj situaciji kad postoje osnovani razlozi za sumnju da bi se odobrenjem zahtjeva ugrozila sigurnost Bosne i Hercegovine i javni red i mir, ili ukoliko naturalizacija nije u skladu sa interesima BiH iz nekog drugog razloga utvrđenog na osnovu cjelokupne procjene stanja podnositelja zahtjeva.


Ako vas zanimaju konkretne brojke, u tablici ispod smo pripremili za vas prikaz odobrenih državljanstva Bosne i Hercegovine za 2018. i 2019. godinu.
3. ISPIS IZ DRŽAVLJANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE


3.1. Što predstavlja ispis iz državljanstva Bosne i Hercegovine


Već smo u uvodu naveli kako je ispis/odricanje jedan od načina prestanka bosansko-hercegovačkog državljanstva. Prema nama dostupnim informacijama, od 1996. godine pa do danas, oko 100.000 građana provelo je ispis iz BiH državljanstva.


Glavni razlog zbog kojeg se bh. državljani odlučuju na ispis iz bosansko-hercegovačkog državljanstva su stjecanje državljanstva neke druge zemlje (većinom zemlje u Zapadnoj Europi - Njemačke, Austrije i dr.) i ostvarivanje radno pravnog statusa u tim zemljama, a gdje je uvjet za prijem i uvođenje u novo državljanstvo odricanje od ranijeg.


Tako kroz razgovor sa zainteresiranim strankama i klijentima imali smo prilike i uvidjeti točnost spomenutog razloga. Jednostavno, nije da se osobe olako odriču svojih korijena (iako naravno ima i takvih primjera), ali generalno kada se ukaže prilika za nekim boljim opcijama u životu rijetko tko zaklopi oči. Tako je i po pitanju državljanstva.


Nama kao uredu je uvijek draža opcija kada se osobe odluče na upis u državljanstvo, pogotovo u onim situacijama gdje osobe nikada nisu ni bile na tlu Bosne i Hercegovine. Ali očito krvna zrnca rade svoje.


Da se vratimo još za kraj u ovom članku na odlučivanje oko ispisa od bosanskohercegovačkog državljanstva.


Naime, procedura ispisa od BiH državljanstva je takva da osoba koja se odriče daje izjavu o odricanju osobno ili putem punomoćnika pred Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine ili pred diplomatsko-konzularnim predstavništvom BiH (veleposlanstva i konzulati u inozemstvu). Navedeni zahtjev za ispis iz državljanstva treba biti popraćen odgovarajućom dokumentacijom kako isti bio uspješno riješen, tako da se osoba može posvetiti uvođenju u novo odabrano državljanstvo. 3.2. Tko se može odreći državljanstva?


Pravo odricanja od BiH državljanstva ima punoljetna osoba (koja je napunila 18 godina života) a koja živi u inozemstvu i ima državljanstvo druge države, ili mu je zagarantirano stjecanje državljanstva druge države.


Djetetu koje živi u inozemstvu i ima državljanstvo druge države, između ostalog prestaje državljanstvo BiH odricanjem na zahtjev oba roditelja kojima je državljanstvo BiH prestalo odricanjem, ili na zahtjev jednog roditelja kojem je državljanstvo BiH prestalo odricanjem uz suglasnost drugog roditelja koji je državljanin Bosne i Hercegovine. Ako je dijete starije od 14 godina, zahtijeva se njegov pristanak.4. RJEŠENJE O STJECANJU DRŽAVLJANSTVA BIH I ISPISU OD DRŽAVLJANSTVA BIH


4.1. Tko odlučuje o stjecanju i prestanku državljanstva?


Odluku o prestanku državljanstva BiH donosi Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Zakon propisuje da je nadležni organ dužan postupiti po molbi – zahtjevu za odricanjem od državljanstva u razdoblju od  60 dana od primanja uredne prijave. Odluke o odbijanju prijave za odricanje ili otpust, moraju sadržavati razloge u pisanoj formi. Zainteresirane osobe mogu pokrenuti upravni spor protiv takve odluke.

Bosanskohercegovačko državljanstvo se stječe kroz nadležnost Ministarstva unutarnjih poslova entiteta, uz suglasnost Ministarstva civilnih poslova BiH.4.2. Evidencija Ministarstva civilnih poslova BiH


Ministarstvo civilnih poslova vodi Evidenciju o stjecanju državljanstva BiH kao i Evidenciju o prestanku državljanstva na osnovu odricanja, a način i sadržaj vođenja istaknutih evidencija propisuje ministar civilnih poslova.Napomena za kraj


Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o državljanstvu BIH državljanstvo BiH prestaje osobi kada nadležno tijelo utvrdi da su ispunjeni potrebni uvjeti i kad se stranci uruči rješenje odnosno kad rješenje nadležno diplomatsko-konzularno predstavništvo uputi putem pošte. Shodno navedenom, prilikom uručenja rješenja o prestanku državljanstva osobi koja posjeduje BIH putnu ispravu, a kojoj prestaje državljanstvo dužna je predati važeću putnu ispravu BIH nadležnom službeniku radi poništenja, odnosno dužna je dostaviti svoju putnu ispravu nadležnom diplomatsko konzularnom predstavništvu prije nego joj to predstavništvo uputi rješenje putem pošte.


Za stranke koje se nalaze u inozemstvu preuzimanje rješenja o odricanju te predaju putnih isprava obavit će odvjetnik kao punomoćnik ukoliko ih on zastupa u cjelokupnom postupku ispisa iz državljanstva.> Potrebna Vam je pomoć pri stjecanju državljanstva Bosne i Hercegovine ili pak imate potrebu uraditi ispis iz državljanstva Bosne i Hercegovine?


> Odvjetnički ured Ljubić može biti i vaš zastupnik u postupcima stjecanja i odricanja od BiH državljanstva. Ukoliko živite u inozemstvu i ne dolazite tako često u BiH, za postupke stjecanja i odricanja od državljanstva Bosne i Hercegovine nije potreban vaš dolazak niti vaša prisutnost u institucijama, jer mi kao vaši punomoćnici dajemo izjavu o stjecanju ili odricanju u vaše ime, te sastavljamo i podnosimo svu dokumentaciju pred nadležnim tijelima. 


> Na zahtjev klijenta, možemo izraditi i dostaviti PISANI savjet i uputu putem e-maila ili pošte.* Članak je informativne naravi u svrhu razumijevanja konkretnog pravnog problema. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja bez izričite dozvole Odvjetničkog ureda LJUBIĆ.

Stjecanje državljanstva BiH i ispis (odricanje) od državljanstva BiH su odvojeni postupci pred različitim državnim tijelima

Broj čitanja:  38744

Česta pitanja naših klijenata

Ne, nakon što nam date ovlast (putem punomoći), vaša prisutnost u Bosni i Hercegovini nije potrebna, jer mi kao vaši odvjetnici poduzimamo sve radnje u vaše ime radi stjecanja ili ispisa iz državljanstva BiH.

Dokumenti za proces stjecanja državljanstva BiH, kao i za proces ispisa iz državljanstva BiH ovise o vašem statusu i zakonskom osnovu preko kojeg možete ići u ovu proceduru, a sve je definirano Zakonom o državljanstvu BiH. Što se tiče rada našeg odvjetničkog ureda, nakon uvida u vaš status i definiranja zakonskih osnova putem kojih možete steći/odreći se BiH državljanstva dobit ćete sve potrebne informacije o dokumentaciji koju će biti potrebno prikupiti. Naglašavamo kako uz vašu punomoć naši odvjetnici za državljanstvo sve rješavaju bez vaše prisutnosti na tlu Bosne i Hercegovine. Ono što je bitno, za sve dokumente je važno da ne smiju biti stariji od 6 mjeseci i da moraju biti originalni.

Osoba koja se ranije odrekla BiH državljanstva može ga ponovno steći. Pored općih uvjeta koje mora ispuniti, također mora imati i odobren privremeni boravak u trajanju od najmanje 1 godine prije podnošenja zahtjeva ili odobren stalni boravak.

Ukoliko ispunjavate uvjete za stjecanje BiH državljanstva sukladno Zakonu o državljanstvu Bosne i Hercegovine, ne morate se odreći državljanstva RH, obzirom da su BiH i Republika Hrvatska zaključile međudržavni sporazum koji je na snazi od 2012. godine i koji dopušta mogućnost dvojnog državljanstva te dvije zemlje. Isto vrijedi i u slučaju da ste državljanin Srbije ili Švedske, a ispunjavate uvjete za stjecanje BiH državljanstva, jer i sa tim zemljama BiH sklopljen sporazum o dvojnom državljanstvu.

Za pokretanje procedure ispisa/odricanja od bosanskohercegovačkog državljanstva nije nužno da odmah predate putovnicu, ali ste je dužni predati pri samom završetku postupka jer se bez predaje ne može podignuti Rješenje o prestanku državljanstva BiH.

Kakva su iskustva naših klijenata?

Željko Knežević
Hrvatska, 13/08/2021

Nisam morao ni mrdnuti iz Zagreba za BiH putovnicu, sve su momci rješili. Odradili ste i više nego super, što se tiče usluge ste stvarno prva liga. Hvala ti puno Ivane!

Antonio Šipić
Hrvatska, 29/06/2021

Otac je za upis u drzavljanstvo BiH mene (20godina) i moja 2 maloljetna brata angazirao odvjetnički ured Ljubić te je sve rijeseno i napravljeno kako je dogovoreno i obecano. Iako se tijekom postupka pojavio izazov, jer roditelji nisu bili upisani u BiH matične knjige vjencanih, napravljeno je i to. Odvjetnički ured je o svakom koraku obavještavao oca, kao i o onim koji slijede. U svakom slucaju pohvala i zahvala na ucinjenom te sve preporuke. Antonio Šipić

Anja Marić
Nizozemska, 17/09/2020

Imam nizozemsko drzavljanstvo cijeli zivot ali posto su mi roditelji rodom iz Bosne i Hercegovine htjela sam ostvariti i to drzavljanstvo i passport, ali nisam znala kako to uraditi remote. Marin je sve objasnio detaljno, morala sam samo dostaviti sve papire. Puno vam hvala, Anja!

Tamara Skračić
Hrvatska, 12/03/2021

Maksimalno susretljivi i prije svega brzi u procesu stjecanja državljanstva BiH za člana obitelji. Iako nas je korona spriječila da dođemo osobno iz Splita u Široki Brijeg, na kraju to nije uopće bila prepreka jer smo sve jednostavno dogovorili telefonom.

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

U Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj: Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola