Go to content

Statusne promjene - savjetovanje i sastavljanje dokumentacije


> Obavljamo sve pravne radnje u postupcima statusnih promjena.


Statusne promjene društva su spajanje, pripajanje, podjela i promjena oblika društva.


Spajanje, pripajanje, podjela i promjena oblika društva kao statusne promjene društva


Spajanjem se povezuju dva ili više društava u jedno. Tako nastaje novo društvo, koje je njihov pravni sljednik dok prestaju društva koja su se spajala. Sva imovina, prava i obveze društava koja se spajaju, prenose se na novo društvo koje je nastalo spajanjem.


Pripajanjem se jedno društvo pripaja drugom društvu. U tom slučaju društvo koje se pripojilo drugom, prestaje postojati. Imovina, prava i obveze poduzeća koje se pripaja prenosi se na ono društvo kojemu je pripojeno.


Podjelom se društvo može podijeliti na dva ili više društava. Ukoliko se jedno društvo dijeli na dva društva, tada nastaju dva nova subjekta, a društvo koje se podijelilo prestaje postojati kao pravni subjekt. Podjelom se vrši prijenos imovine, prava i obveza na ona nova društva koja su nastala podjelom. Ta društva su njegovi pravni sljednici i solidarno odgovaraju za njegove obveze.


Kod promjene oblika društva je riječ primjerice kad društvo koje je osnovano i registrirano kao d.o.o. mijenja oblik u d.d. ili obrnuto.


Za sve spomenute statusne promjene mora se izraditi i donijeti odluka, koju donose osnivači na način propisan osnivačkim aktom i Statutom samog društva.


> Upoznajte se s našim ostalim poslovima: Područja prakse


Važno je napomenuti kako sve navedene statusne promjene trebaju biti izvršene u sudskom registru, što znači da je potrebno izraditi prijavu u svrhu upisa nastalih promjena.

* Članak je informativne naravi u svrhu razumijevanja konkretnog pravnog problema. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja bez izričite dozvole Odvjetničkog ureda LJUBIĆ.

Sastavljanje cjelokupne dokumentacije koja je potrebna u provođenju statusnih promjena

Broj čitanja:  17985

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme. Molimo za razumijevanje da na nepotpune upite nećemo moći odgovoriti.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

U Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj: Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola