Go to content

Savjetovanje i pokretanje stečajnog, likvidacijskog i postupka rekonstruiranja


> Obavljamo sve pravne radnje u stečajnom i likvidacijskom postupku.


Stečaj je posebni postupak koji se provodi kad je stečajni dužnik zbog prezaduženosti nesposoban za plaćanje, u svrhu  skupnog namirenja svih vjerovnika stečajnoga dužnika i to unovčenjem imovine i podjelom prikupljenih sredstava vjerovnicima. Uglavnom stečajni postupak dovodi do prestanka postojanja stečajnoga dužnika - pravne osobe, no moguće je i da dođe do reorganizacije poslovanja i prihvaćanja stečajnog plana od strane vjerovnika.


Stečaj, rekonstruiranje i likvidacijski postupak društva


> Upoznajte se s našim ostalim poslovima: Područja prakse


Stečajni postupak se pokreće pismenim prijedlogom, koji mogu podnijeti vjerovnici pravne osobe prema kojoj imaju potraživanja ili sam dužnik. Koja god strana podnosi prijedlog, dužna je s odgovarajućom dokumentacijom dokazati razloge za pokretanje stečajnog postupka.


Organi stečajnog postupka su stečajni sudac, privremeni stečajni upravitelj, stečajni upravitelj i skupština vjerovnika. Mjesno nadležan sud za provođenje stečaja je onaj na području kojeg društvo nad kojim se provodi stečajni postupak ima sjedište.


Od stečaja treba razlikovati likvidacijski postupak, koji se provodi nad pravnom osobom onda kad raspolaže s imovinom koja je dovoljna da u potpunosti namiri potraživanja svih vjerovnika. Dakle kod likvidacijskog postupka ne govorimo o insolventnosti privrednog subjekta kao što je slučaj sa stečajem.


Odluku o likvidaciji društva donose članovi društva, a istom odlukom imenuje se i likvidator koji provodi postupak. Likvidacija je dakle posljednje razdoblje postojanja društva prije brisanja iz sudskog registra. Ukoliko se u postupku utvrdi da imovina nije dostatna za pokriće svih obveza, provodi se stečajni postupak.

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Od stečaja treba razlikovati likvidacijski postupak, koji se provodi nad pravnom osobom onda kad raspolaže s imovinom koja je dovoljna da u potpunosti namiri potraživanja svih vjerovnika.

Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola /