Go to content

Sastavljanje ugovora o kupoprodaji, zakupu i najmu nekretnine


> Obavljamo poslove sastavljanja i savjetovanja pri sklapanju ugovora o kupoprodaji, zakupu i najmu nekretnine.


Kako izgleda i kako sastaviti ugovor o kupoprodaji, zakupu i najmu nekretnine


> Upoznajte se s našim ostalim poslovima: Područja prakseZakon propisuje da ugovor o kupoprodaji nekretnine mora biti u pismenom obliku. Samim ugovorom se detaljno označuje nekretnina, kolika je njena površina, postoje li eventualno kakvi tereti na istoj i sl. Ugovorom se u pravilu propisuje i jamstvo prodavatelja da na nekretnini ne postoje prava nekih trećih osoba.

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Savjetovanje i sastavljanje ugovora o kupoprodaji, zakupu i najmu nekretnine

Logo Odvjetnik Ivan Ljubić Široki Brijeg