Priznanje strane sudske odluke u Bosni i Hercegovini

Go to content

Priznanje strane sudske odluke u Bosni i Hercegovini


STRANE SUDSKE PRESUDE I ODLUKE STRANIH DRŽAVNIH ORGANA


Pojam priznanja strane sudske odluke jednostavnim rječnikom znači njeno izjednačavanje i prihvaćenje kao da je donesena od strane nadležnog suda u Bosni i Hercegovini.


Razne životne situacije dovode do toga da pojedine odnose uređuju strani sudovi izvan Bosne i Hercegovine. To mogu biti pitanja osobne naravi - poput razvoda braka stranog suda ili financijske prirode - npr. presuda stranog suda o isplati dugovanog iznosa. U pojedinim situacijama, zbog posljedica koje proizvode, takve odluke stranih sudova će biti potrebno primijeniti i na prostor BiH. Riječ je o proceduri koju nazivamo postupak priznavanja stranih sudskih odluka.ZAŠTO JE POTREBNO OBAVITI PRIZNANJE SUDSKE ODLUKE?


Kao što smo već rekli, postoji mogućnost da određene odnose uredi sud u nekoj stranoj zemlji a opet da takva odluka proizvodi posljedice na području Bosne i Hercegovine.


Da institut priznanja strane presude ne postoji, odnosno da domaći sudovi ne priznaju strane sudske odluke, postojala bi velika pravna nesigurnost i dovelo bi do toga da bi se morao ponovno voditi sudski postupak koji je već završen u drugoj zemlji. To bi značilo neograničeno vođenje sudskih postupaka uz prouzrokovanje velikih troškova.Kako izvršiti postupak priznanja strane sudske odluke-presude u BiH


PRAKTIČAN PRIMJER


Kroz praktičan primjer objasnit ćemo i samu svrhu priznanja strane sudske odluke.


> PRAKTIČAN PRIMJER: Sud u Frankfurtu (Njemačka) je donio pravomoćnu i ovršnu presudu kojom je osoba M.H. dužna isplatiti naknadu štete firmi BAM AUTOMOBILE Frankfurt Gmbh. 30.000,00 eura.


Osoba M.H. nema nikakve imovine u Njemačkoj, a u međuvremenu se preselila u Bosnu i Hercegovinu, gdje ima prebivalište. Obzirom da M.H. nema nikakve imovine u Njemačkoj a nema ni namjeru da dobrovoljno plati iznos koji mu je naložio njemački sud, jedino što preostaje vjerovniku – firmi BAM Automobile Frankfurt Gmbh. je pokretanje postupka priznanja strane sudske presude (u ovom slučaju njemačkog suda) u Bosni i Hercegovini. Vjerovnik je došao do saznanja da dužnik M.H. ima vlastitu imovinu na prostoru BiH koja može biti predmetom ovrhe (prisilnog ostvarenja potraživanja) nakon što nadležni sud u Bosni i Hercegovini izvrši priznanje odluke njemačkog suda.


Iz opisanog primjera možemo vidjeti i glavnu svrhu instituta priznanja strane sudske odluke. To je zaštita imovinskih, osobnih i drugih prava stranke, odnosno omogućavanje stranci da sva ona prava koja je stekla po pravomoćnoj odluci suda u jednoj državi, ostvari i u drugoj državi čiji sud nije odlučivao o samom predmetu.> STVARNI PRIMJER: Kako izgleda Rješenje o priznanju strane sudske odluke razvoda braka iz Njemačke u BiH (i to nakon proteka vremena od 50 godina) → provjerite klikom ovdje


Priznanje strane sudske odluke razvoda braka iz Njemačke u Bosni i Hercegovini – primjer iz praksePOKRETANJE POSTUPKA I NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE


Postupak priznavanja stranih sudskih odluka se provodi po odredbama Zakona o vanparničnom postupku. Uz to se primjenjuje i Zakon o rješavanju sukoba Zakona sa propisima drugih zemalja.


Zbog specifičnosti ovog postupka, praksa je takva da prijedlog za pokretanje postupka priznanja stranih odluka pokreću odvjetnici na osnovu punomoći koju im daju inozemni klijenti.VRIJEDI ZNATI: "U Federaciji BiH za postupak priznanja stranih sudskih i drugih odluka, stvarno su nadležni Županijski sudovi dok su u Republici Srpskoj to Okružni sudovi."Postupak je takav da se podnosi prijedlog ili zahtjev za priznanje strane sudske odluke mjesno nadležnom sudu na čijem području treba provesti postupak priznavanja odnosno izvršenja. U pravilu to će biti jedan od Županijskih/Okružnih sudova.ANGAŽIRANJE ODVJETNIČKOG UREDA LJUBIĆ


ODVJETNIČKI URED LJUBIĆ u postupcima priznavanja strane presude i drugih sudskih odluka postupa na području cijele Bosne i Hercegovine.


Kroz praksu smo stekli bogato iskustvo, pa je na našim klijentima jedina odgovornost da dostave punomoć i dokumentaciju prema našoj uputi dok njihova prisutnost u BiH nije potrebna.


Svoj upit možete poslati na info@odvjetnistvo-ljubic.com ili direktnim pozivom na +38763708709. Putem navedenog maila moguće je i rezervirati termin za razgovor. * Članak je informativne naravi u svrhu razumijevanja konkretnog pravnog problema. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja bez izričite dozvole Odvjetničkog ureda LJUBIĆ.

Da institut priznanja strane presude ne postoji, odnosno da domaći sudovi ne priznaju strane sudske odluke, postojala bi velika pravna nesigurnost i dovelo bi do toga da bi se morao ponovno voditi sudski postupak koji je već završen u drugoj zemlji.

Broj čitanja:  19346

Česta pitanja naših klijenata

Da. Za bilo koju situaciju koju je uredio strani sud ili strani državni organ, ukoliko se želi primijeniti i na područje BiH, bit će potrebno pokrenuti postupak priznanja strane sudske odluke. Takva strana odluka će imati učinak na području BiH tek kada nadležni sud u Bosni i Hercegovini donese rješenje kojim se takva strana odluka priznaje.

Vaša prisutnost u Bosni i Hercegovini nije potrebna ukoliko dostavite punomoć našem uredu, te u tom slučaju možemo poduzeti sve potrebne radnje u vaše ime koje će dovesti do priznanja takve odluke i na prostoru BiH.

Prijedlog ili zahtjev za priznanje strane sudske odluke podnosi se mjesno nadležnom sudu na čijem području treba provesti postupak priznavanja odnosno izvršenja. U pravilu to će biti onaj sud koji je nadležan za područje na kojem osoba, protiv koje je prijedlog upravljen, ima prebivalište/boravište ili pak sjedište ako se radi o pravnim osobama.

Za postupanje je potrebno dostaviti originalnu stranu sudsku odluku s potvrdom o pravomoćnosti (ili ovjerenu kopije te odluke). Takva odluka mora biti i prevedena od strane ovlaštenog sudskog tumača u BiH. Uz je potrebno dostaviti punomoć našem odvjetničkom uredu, a po potrebi i druge dokumente ovisno o situaciji.

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme. Molimo za razumijevanje da na nepotpune upite nećemo moći odgovoriti.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

U Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj: Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola