Go to content

Postupak izdavanja radne dozvole za stranog državljanina u BiHUvodStrani državljani koji se žele zaposliti u Bosni i Hercegovini moraju ponajprije imati radnu dozvolu.


Radna dozvola je dozvola za plaćeni rad stranca kod domaćih pravnih i fizičkih osoba, koji u skladu sa propisima o radu i zapošljavanju ima ista prava, obaveze i odgovornosti po osnovu rada kao i zaposleni državljani BiH, ako međunarodnim sporazumima nije drugačije određeno.Postupak izdavanja radne dozvole za stranceRadna dozvola se izdaje za rad na određenom radnom mjestu i/ili za određenu vrstu poslova.


> VAŽNO: Radna dozvola se ne može izdati sa rokom važenja dužim od jedne godine.


Radnu dozvolu za zapošljavanje stranca izdaje Služba za zapošljavanje na osnovu zakonskih propisa o zapošljavanju stranaca u okviru utvrđene kvote radnih dozvola u skladu sa članom 78. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu ili kao radnu dozvolu koja se ne računa u kvotu u skladu sa članom 79. tog zakona.


Postupak izdavanja radne dozvole za stranog državljanina u BiHRadne dozvole izdaje nadležna služba za zapošljavanje prema sjedištu poslodavca. Primjerice, za poduzeća s područja Širokog Brijega, Posušja, Gruda i Ljubuškog nadležna je Služba za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke sa sjedištem u Grudama, dok je za poduzeće iz Mostara nadležna Služba za zapošljavanje Hercegovačko Neretvanske Županije Mostar.


Zahtjev za izdavanje radne dozvole strancu podnosi poslodavac u podružnici Službe, ovisno o sjedištu poduzeća.


Poslodavac podnosi, u ime stranog radnika, zahtjev za izdavanje radne dozvole. Radna dozvola izdaje se za određenu osobu, za određeni posao, za određenog poslodavca i na određeno vrijeme. Radna dozvola prestaje vrijediti kada prestane zaposlenje. Radna dozvola vrijedi godinu dana i može se produžiti.Osobe koje ne moraju imati radnu dozvolu za rad u Bosni i HercegoviniOdređene kategorije stranaca ne moraju imati radnu dozvolu za rad u Bosni i Hercegovini. To su između ostalih osnivači privrednog društva sa sjedištem u BiH koji u tom društvu obavljaju određene poslove ako takav rad nema karakter radnog odnosa niti traje duže od tri mjeseca godišnje; sveučilišni profesori koje fakulteti u BiH pozovu za predavače; predstavnici vjerskih zajednica registriranih u BiH dok obavljaju posao isključivo u vezi sa vjerskom službom, umjetnici i izvođači iz glazbeno scenske kategorije, ako zbog toga u BiH ne borave duže od 30 dana neprekidno ni duže od ukupno tri mjeseca sa prekidima..Kako se podnosi zahtjev za izdavanje radne dozvole strancu?Zahtjev za izdavanje radne dozvole strancu se podnosi na posebnom obrascu od strane poslodavca ili pravno zastupnika. Zahtjev sadrži osobne podatke o strancu, podatke o radnom mjestu, vrsti posla i uvjetima rada, podatke o poduzeću i sl.


Nadležna Služba za zapošljavanje ne može donijeti rješenje o izdavanju radne dozvole za stranca dok prethodno od Zavoda ne pribavi suglasnost, odnosno odobrenje za izdavanje radne dozvole.


Služba, nakon prijema odobrenja za izdavanje radne dozvole ili po odbijanju prijedloga za izdavanje radne dozvole, u roku od tri (3) dana donosi rješenje o izdavanju radne dozvole ili rješenje kojim se odbija zahtjev za izdavanje radne dozvole.Sadržaj rješenja


Rješenje o radnoj dozvoli sadrži sljedeće:


 • broj i datum odobrenja Zavoda,
 • broj i datum prijema zahtjeva za izdavanje radne dozvole,
 • osobne podatke o strancu,
 • podatke o izvršenom prijevodu diplome na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH i/ili podatke o nostrifikaciji,
 • podatke o poslodavcu i radnom mjestu na koje zapošljava stranca,
 • podatke o stručnoj spremi stranca,
 • period za koji se izdaje radna dozvola,
 • podatak da li se radna dozvola izdaje za novo zapošljavanje ili za produženje radne dozvole,
 • podatak da li se radna dozvola računa u kvotu ili se izdaje neovisno o utvrđenoj kvoti radnih dozvola


Prilikom podnošenja zahtjeva plaća se i posebna naknada - taksa koja se utvrđuje županijskim propisima.


> Nakon ishođenja radne dozvole potrebno je regulirati boravak, i to onaj privremeni. Tako dolazimo do sljedećeg poglavlja.Prijava boravka za strance u BIH


Pravilo je kako zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka stranac mora podnijeti osobno izvan BiH putem Diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH. Na području BiH stranac može podnijeti zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka nadležnoj organizacijskoj jedinici Službe za poslove sa strancima i to samo u sljedeće dvije situacije:


 • ako je u BiH ušao s vizom za dugoročni boravak (Viza D) 
 • ako je državljanin zemlje bezviznog režima (zemlje s kojom BiH ima reguliran vizni odnos)VRIJEDI ZNATI 


"Privremeni boravak je neophodno ishoditi za određene situacije poput rada u BIH, dok za sve ostale situacije dovoljan je boravak na osnovu vize."

Tablica 1 – pregled izdanih viza u BiH prema državama, 2017. – 2019.


Što se tiče odobrenja stalnog boravka stranim državljanima, glavni preduvjet je sljedeći: 


→ da osoba na osnovu odobrenja privremenog boravka neprekidno boravi na području Bosne i Hercegovine najmanje 5 godina prije podnošenja zahtjeva za odobrenje stalnog boravka. Smatra se da je stranac neprekidno boravio u BiH i ako je u razdoblju od 5 godina izbivao iz Bosne i Hercegovine višekratno do 10 mjeseci ukupno ili jednokratno 6 mjeseci.


U vrijeme podnošenja zahtjeva i odlučivanja o zahtjevu za odobrenje stalnog boravka stranac mora imati odobren privremeni boravak u BiH.


Također, odobrenjem stalnog boravka ste na dobrom putu ka mogućem stjecanju državljanstva Bosne i Hercegovine, o čemu možete pročitati ovdje.Zaključivanje Ugovora o radu sa strancem


Kod zaključivanja ugovora o radu sa strancem dolazimo do specifičnosti u obliku vremena trajanja ugovora. Naime, ne može se zaključiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme iz razloga što se stranac zapošljava na osnovu radne dozvole, te je samim time trajanje ugovora o radu uvjetovano trajanjem radne dozvole.> Odvjetnički ured Ljubić svojim partnerima - poduzećima pruža stručnu pomoć i obavlja sve potrebne radnje u postupku izdavanja radnih dozvola za strane državljane.


> Pogledajte još: Poslovi koje obavljamo
* Članak je informativne naravi u svrhu razumijevanja konkretnog pravnog problema. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja bez izričite dozvole Odvjetničkog ureda LJUBIĆ.

Uključeno u Mondaq platformu kao stručni članak.

U FBiH rješenje o izdavanju radne dozvole strancu donosi nadležna Služba za zapošljavanje, nakon uredno podnesenog zahtjeva.

Broj čitanja:  39829

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme. Molimo za razumijevanje da na nepotpune upite nećemo moći odgovoriti.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

U Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj: Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola