Go to content

Postupak promjene osobnog imena i prezimenaPromjena osobnog imena i prezimena je ne baš tako česta životna situacija.

Budući da je to jedna svakako prisutna i našem odvjetničkom timu zanimljiva upravna tema, odlučili smo vam prenijeti neke detalje i smjernice u slučaju da se sami poželite upustiti u rješavanje vaše želje za promjenom.


Što ćete sve moći saznati u članku?


  1. Što je osobno ime?
  2. Postupak promjene osobnog imena
  3. Tko odlučuje o promjeni osobnog imena?
  4. Kad osobno ime nije moguće promijeniti
  5. Rješenje o promjeni imena
  6. Promjena osobne iskaznice, putovnice i dr. isprava


1. ŠTO JE OSOBNO IME?


Osobno ime se sastoji od imena i prezimena, koje se upisuje u matičnu knjigu rođenih te sukladno Zakonu o osobnom imenu FBiH služi za identifikaciju i razlikovanje osoba. Ime djetetu sporazumno određuju roditelji, no ukoliko takvog sporazuma nema osobno ime određuje nadležni centar za socijalni rad kao organ starateljstva.


Postupak promjene osobnog imena u FBiH2. POSTUPAK PROMJENE OSOBNOG IMENA U FBiH


Zakon daje mogućnost svakoj osobi da promijeni ime (cjelokupno ime i prezime, samo ime ili samo prezime). Najčešći slučajevi promjene imena nastaju uslijed sklapanja braka, kad u pravilu žena „uzima“ suprugovo prezime. Isto tako, zbog prestanka braka, osoba može „vratiti“ prezime koje je imala prilikom sklapanja samog braka. No ime je moguće promijeniti i u bilo kojem drugom slučaju, bez obzira na razlog zbog kojeg osoba želi ime promijeniti.


Zahtjev za promjenu osobnog imena u BiH mora biti obrazložen uz potpunu dokumentaciju koja je propisana Zakonom. 


3. TKO ODLUČUJE O ZAHTJEVU ZA PROMJENU IMENA?


O zahtjevu za promjenu osobnog imena rješava Županijsko/Kantonalno ministarstvo unutarnjih poslova prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva.


Zahtjev za promjenu osobnog imena može se podnijeti i putem odvjetnika.


4. KAD IME NIJE MOGUĆE PROMIJENITI? 


Promjena osobnog imena ili samo imena ili samo prezimena neće se odobriti osobi protiv koje se vodi kazneni postupak, ili osobi koja je osuđena za kazneno djelo dok kazna nije izvršena, ili dok traju pravne posljedice osude, osobi za kojom je raspisana međunarodna potraga, kao ni osobi za koje se utvrdi da je zahtjev podnijela radi izbjegavanja obveza utvrđenih aktom nadležnih organa.5. RJEŠENJE O PROMJENI IMENARješenje o promjeni osobnog imena dostavlja se odmah po pravomoćnosti nadležnim matičnim uredima i drugim organima kako bi se izvršio upis novog imena.


Osobi kojoj je odobrena promjena osobnog imena ne može podnijeti novi zahtjev za promjenu osobnog imena u roku od pet godina od dana izvršenog upisa promijenjenog osobnog imena u matične knjige, ukoliko posebnim zakonom nije drukčije propisano.


6. PROMJENA OSOBNIH ISPRAVA (osobne karte, putovnice i dr.)


Naravno, s promjenom osobnog imena unutar matičnih knjiga, bit će potrebno izvršiti zamjenu svih onih osobnih isprava sa starim osobnim imenom.


Osoba koja je promijenila osobno ime ili samo ime ili samo prezime dužna je u roku od 15 dana od dana izvršenog upisa promjene u matične knjige podnijeti zahtjev za zamjenu osobnih isprava (osobna karta, putna isprava, vozačka dozvola i druge isprave) nadležnom organu.


Ukoliko osoba koja je promijenila osobno ime ili samo ime ili samo prezime ne podnese zahtjev u tom roku, nadležno ministarstvo će poništiti rješenje kojim je odobrena promjena.


7. PRAVO NA ŽALBU


Protiv rješenja donesenog u postupku promjene osobnog imena kao i rješenja iz članka 17. Zakona o osobnom imenu, može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.8. ANGAŽIRANJE ODVJETNIKA U POSTUPKU PROMJENE IMENA


Obzirom na iznimnu složenost ovog postupka, proceduru promjene imena u Bosni i Hercegovini je moguće obaviti i putem našeg odvjetničkog ureda, bez potrebe za Vašim prisustvom pred organima.

* Članak je informativne naravi u svrhu razumijevanja konkretnog pravnog problema. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja bez izričite dozvole Odvjetničkog ureda LJUBIĆ.

Promjena osobnog imena u BiH neće se odobriti osobi protiv koje se vodi kazneni postupak, osobi za kojom je raspisana međunarodna potraga, kao ni osobi koja je zatražila promjenu imena radi izbjegavanja zakonskih obveza.

Broj čitanja:  18455

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme. Molimo za razumijevanje da na nepotpune upite nećemo moći odgovoriti.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

U Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj: Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola