Go to content

Organizacija sudova u FBiHOrganizacija, nadležnost, funkcioniranje sudova i dr. značajna pitanja u pogledu sudske vlasti u Federaciji BiH regulirana je Zakonom o sudovima u FBiH.


Na području Federacije nalazi se 32 općinska suda koji sude u prvom stupnju.


Organizacija, nadležnost, funkcioniranje sudova u FBiH


Poslove upisa u registre pravnih osoba vrše općinski sudovi u: Bihaću, Orašju, Tuzli, Zenici, Goraždu, Travniku, Mostaru, Širokom Brijegu, Sarajevu i Livnu za područje cijele županije.


Županijskih sudova na teritoriju FBiH je 10.


Vrhovni sud FBiH sa sjedištem u Sarajevu je nadležan za područje cijele Federacije.


Ustavni sud FBiH je ustanovljen Ustavom Federacije sa osnovnim zadatkom da rješava sporove između županija/kantona, između županija/kantona i federalne vlasti, između općina i njihovih županija ili federalne vlasti i između institucija federalne vlasti ili pojedinih institucija federalne vlasti, zatim da ocjenjuje ustavnost ustava kantona, zakona i drugih propisa.> Pogledajte još:  Poslovi koje obavljamo

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Organizacija, nadležnost, funkcioniranje sudova i druga značajna pitanja u pogledu sudske vlasti u Federaciji BiH regulirana je Zakonom o sudovima u FBiH.

Logo Odvjetnik Ivan Ljubić Široki Brijeg