Go to content

UPOZORENJE O LAŽNOM KORIŠTENJU NAŠEG IMENA: sve naše klijente i zainteresirane stranke obavještavamo kako se netko u posljednje vrijeme nedopušteno koristi našim imenom na internetu, na način da je kreiran lažni email pod adresom ljubicivanodvjetnik@gmail.com. Također, ista osoba je napravila lažni Google My Business profil pod našim imenom te tako lažno obmanjuje cijelu javnost. VIDI DETALJNIJE

RADNO PRAVO

5 minuta čitanja


Radno pravo je grana prava koja se bavi svim onim pitanjima koja se javljaju uslijed radnog odnosa.


Zakon o radu je glavni propis kojim se uređuje zaključivanje ugovora o radu, radno vrijeme, visina plaće, prestanak ugovora o radu, ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa kao i druga pitanja unutar rada. 


Poslodavac i radnik pri zasnivanju radnog odnosa zaključuju i ugovor o radu kojim mogu detaljnije urediti sva međusobna prava i obveze. Česta pitanja i pravna problematika javljaju se kod dosta pojmova povezanih sa ugovorima o radu, te se naš specijalizirani odjel odvjetnika za radno pravo unutar našeg ureda osjeća dužnim pobliže raščlaniti neke od tih termina.


Dajemo obećanje da će vam sve biti jasnije, a uvijek možete zatražiti i pisani savjet i pravno mišljenje naših odvjetnika iz oblasti radnog prava.


Pa krenimo redom.


Što predstavlja sporazumni otkaz ugovora o radu?

Sporazumi otkaz ugovora o radu je način prestanka radnog odnosa tako što se poslodavac i radnik pismeno sporazume oko uvjeta prekida rada (npr. određivanje dana kad prestaje rad, visina otpremnine i druga prava koja pripadaju radniku).


Kada poslodavac može donijeti izvanredni otkaz ugovora o radu?

Poslodavac može radniku dati izvanredni otkaz ugovora o radu onda kad je radnik odgovoran za težu povredu radne obveze ili kad zbog nekih drugih okolnosti nastavak radnog odnosa nije moguć, kao u situaciji poput trenutne COVID_19 pandemije. Tada ključnu ulogu ima klauzula promijenjenih okolnosti  - "Force Majeure"  (odnosi se na oslobađanje obveze ispunjenja ugovora o radu ukoliko je ispunjenje ugovorne obaveze nemoguće zbog vanjskih događaja koji imaju karakter više sile i koji se ne mogu izbjeći).  U prvo slučaju vrste takvih težih povreda mogu se ugovoriti kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu unutar poduzeća, dok u drugom slučaju sve se definira ugovorom o radu.


Otkaz ugovora o radu na određeno/neodređeno vrijeme.

Otkaz ugovora o radu na određeno vrijeme i otkaz ugovora o radu na neodređeno vrijeme može biti redovan ili izvanredan. Redovan će biti u slučaju tehnološkog viška ili kad radnik ne zadovolji na probnom radu. O izvanrednom otkazu govorimo kad je radnik odgovoran za teže povrede na radu.


Termin osobno uvjetovanog otkaza

Osobno uvjetovani otkaz označava razlog za otkaz koji je na strani radnika. Radi se dakle o situaciji kad radnik ne može uredno izvršavati svoje radne obveze zbog nekih trajnih osobina (bolesti) ili sposobnosti. 


Termin poslovno uvjetovanog otkaza

Poslovno uvjetovani otkaz ili otkaz zbog "tehnološkog viška" je način prestanka radnog odnosa zbog ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga koji utječu na poslovanje poduzeća.Što se tiče poslova koje ODVJETNIČKI URED LJUBIĆ obavlja u sklopu područja radnog prava, segmentirali smo ih na 4 sljedeće cjeline:
Stojimo vam na raspolaganju za neobvezujuće online konzultacije.


Broj čitanja: 7591

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

U Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj: Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola