Go to content

OBVEZNO PRAVO I NAPLATA POTRAŽIVANJA

Obvezno pravo je skup onih pravila kojima se uređuju obveze i obvezni odnosi. 


Obveza (još se naziva obligacija ili dugovanje) je dužnost jedne strane - dužnika da drugoj strani - vjerovniku izvrši određenu pozitivnu ili negativnu činidbu.


Svaka obveza nastaje iz ugovora ili zbog prouzročenja štete, stjecanja bez osnove, jednostrane izjave volje i sl.


Poslovi koje ODVJETNIČKI URED LJUBIĆ obavlja za klijente u sklopu ovog područja prakse:Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Logo Odvjetnik Ivan Ljubić Široki Brijeg