Go to content

AUTORSKO PRAVO

2 minute čitanja

Autorsko pravo je pravo autora u pogledu njegovog autorskog djela.


To djelo može biti iz područja književnosti, znanosti, tehnike ili umjetnosti i svaki autor ima pravo drugima zabraniti korištenje svoga djela.


Autor može odobriti umnožavanje, javnu izvedbu, snimanje ili emitiranje autorskog djela. Tako autori vrlo često prava koja imaju na svojim djelima ustupaju drugim osobama u zamjenu za plaćanje ugovorene novčane naknade.  


Ako osoba koja nije nositelj autorskog prava ipak bez dopuštenja autora odluči koristiti autorsko djelo, može odgovarati za počinjenu štetu uslijed kršenja autorskog prava.


ODVJETNIČKI URED LJUBIĆ u sklopu ovog područja obavlja sljedeće poslove:


Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola /