Go to content

AUTORSKO PRAVO

Autorsko pravo je pravo autora u pogledu njegovog autorskog djela.


To djelo može biti iz područja književnosti, znanosti, tehnike ili umjetnosti i svaki autor ima pravo drugima zabraniti korištenje svoga djela.


Autor može odobriti umnožavanje, javnu izvedbu, snimanje ili emitiranje autorskog djela. Tako autori vrlo često prava koja imaju na svojim djelima ustupaju drugim osobama u zamjenu za plaćanje ugovorene novčane naknade.  


Ako osoba koja nije nositelj autorskog prava ipak bez dopuštenja autora odluči koristiti autorsko djelo, može odgovarati za počinjenu štetu uslijed kršenja autorskog prava.


ODVJETNIČKI URED LJUBIĆ u sklopu ovog područja obavlja sljedeće poslove:


Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Logo Odvjetnik Ivan Ljubić Široki Brijeg