Go to content

UPOZORENJE O LAŽNOM KORIŠTENJU NAŠEG IMENA: sve naše klijente i zainteresirane stranke obavještavamo kako se netko u posljednje vrijeme nedopušteno koristi našim imenom na internetu, na način da je kreiran lažni email pod adresom ljubicivanodvjetnik@gmail.com. Također, ista osoba je napravila lažni Google My Business profil pod našim imenom te tako lažno obmanjuje cijelu javnost. VIDI DETALJNIJE

Odluka Ustavnog suda u pogledu zaštite prava iz radnog odnosa


ODREDBA ZAKONA O RADU FBiH


Članak 114. Zakona o radu FBiH je ranije izmijenjen člankom 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu i istim je obvezao radnika, koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa (osim u slučaju otkaza ugovora o radu) da je dužan u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od dana saznanja za povredu prava zahtijevati od poslodavca ostvarivanje tog prava. Tek ukoliko poslodavac u roku od 30 dana od dana podnošenja takvog zahtjeva za zaštitu prava ili postizanja dogovora o mirnom rješavanju spora ne udovolji tom zahtjevu, radnik može u daljem roku od 90 dana podnijeti tužbu pred nadležnim sudom.


Dakle, iz ovih odredbi proizlazi da je radnik morao prvo zatražiti od poslodavca ostvarenje traženog prava, a tek ako mu nebi udovoljio mogao je zatražiti zaštitu pred sudom. To je potvrdio i stavak 3. koji je propisao da zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom ne može zahtijevati radnik koji prethodno poslodavcu nije podnio zahtjev za ostvarenjem prava (osim u slučaju otkaza ugovora o radu u skladu sa ovim zakonom).


ODLUKA USTAVNOG SUDA FBiH


Ustavni sud Federacije BiH je na sjednici od 26. veljače 2020. godine donio presudu po apelaciji Milana Dunovića na članak 114. Zakona o radu, te članak 124. Zakona o radu.


Dana 3.4.2020. godine, u „Službenim novinama FBiH“ br. 23/20 objavljena je navedena Presuda Ustavnog suda FBiH, kojom je utvrđeno da članak 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu – kojim se mijenja čl. 114. („Službene novine FBiH“, br. 89/18) nije u suglasnosti s Ustavom FBiH odnosno da je neustavan.


U pogledu članka 124. (Reprezentativnost sindikata za područje djelatnosti) Ustavni sud FBiH je utvrdio da je u suglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.


Podnositelj apelacije navodi da je člankom 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu propisano da se radnik ne mora obraćati poslodavcu sa prethodnim zahtjevom za ostvarivanje prava iz radnog odnosa prije podnošenja tužbe samo u slučaju otkaza ugovora o radu, a u svim drugim slučajevima kršenja prava radnik se mora prvo obratiti poslodavcu sa zahtjevom za ostvarivanje prava, i to u roku od 30 dana od dana povrede prava, odnosno saznanja za povredu prava.


“Navedeni stav zakonodavca protivan je odredbama člana 6. Evropske konvencije iz razloga što se na navedeni način ograničava radniku pravo na pravično suđenje. Slobodan pristup sudu jedno je od osnovnih prava koje ne može biti uslovljeno ničim, a pogotovo ne prethodnim obraćanjem radnika poslodavcu i to u nerazumno kratkom roku od 30 dana”, iznosi podnositelj apelacije.


Evropski sud za ljudska prava i Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukazivali su na to da članak 6. Evropske konvencije osigurava, između ostalog, svakome pravo da svoj zahtjev u vezi sa građanskim pravima i obvezama iznese pred sud ili tribunal. Međutim, zakonodavac na ovaj način de facto onemogućava radnicima da podnesu tužbu sudu, uvjetovajući ih prvobitnim obraćanjem poslodavcu, koji je i povrijedio neko radnikovo pravo.


Prema ocjeni Ustavnog suda FBiH, odnosni članak ograničava pravo na pristup sudu radniku, što nije u skladu s pravom na pravično suđenje iz člana 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.


Ovu presudu Ustavni sud Federacije je donio jednoglasno, u sastavu: Aleksandra Martinović, predsjednica Suda, Vesna Budimir, Mirjana Čučković, prof. dr. Edin Muminović i dr. sc. Kata Senjak sudije Suda.


UČINAK PRESUDE USTAVNOG SUDA FBiH


Počevši od dana objave Presude u „Službenim novinama FBiH“ (tj. 3.4.2020. godine), članak 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu neće se primjenjivati, što znači da je diskrecijsko pravo (može ali i ne mora) radnika da se prije obraćanja sudu, obrati poslodavcu sa zahtjevom za ostvarivanje prava.

 

NAPOMENA: Radno pravo je jedno od glavnih područja u kojima naš odvjetnički ured djeluje. Iskustvo, stručno znanje i posvećenost klijentu od strane naših odvjetnika faktori su uspješne zaštite vaših prava.


> Zaštita prava radnika - ODVJETNIČKI URED LJUBIĆ

* Članak je informativne naravi u svrhu razumijevanja konkretnog pravnog problema. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja bez izričite dozvole Odvjetničkog ureda LJUBIĆ.

Uključeno u Mondaq platformu kao stručni članak.

Odlukom Ustavnog suda FBiH radnik više nije dužan prethodno se obraćati poslodavcu radi ostvarenja svojih prava.

Broj čitanja:  6571

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

U Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj: Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola