Go to content

Promjene u sudskom registru


> Obavljanje radnji pri upisu promjena u sudskom registru


Gospodarsko društvo u svom poslovanju podložno je promjenama. Tako je moguće da dođe do promjene člana društva (uslijed prodaje udjela drugom članu ili zbog odluke o isključenju iz društva). Često unutar pojedinih društava dolazi i do promjene osobe koja obavlja funkciju direktora. Pored toga česta je i promjena sjedišta firme.


> Pogledajte naše ostale poslove koje obavljamo: Područja prakse


To su samo neki od primjera koji smo naveli a za koje je potrebno nakon donošenja odluke od strane nadležnih tijela u društvu, izvršiti upis/promjenu podataka u sudskom registru. 


Nadležni sudski registar će izvršiti upis na temelju podnešenog zahtjeva i pripadajuće dokumentacije.


Promjena člana društva i sjedišta firme u Sudskom registru


Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Svaku promjenu koja se tiče poslovanja društva bit će nužno provesti u sudskom registru.

Logo Odvjetnik Ivan Ljubić Široki Brijeg