Go to content

Nezakonit otkaz ugovora o radu - što radnik treba učiniti?1. Otkaz ugovora o radu - što treba znati?Kada se govori o otkazu ugovora o radu od strane poslodavca, treba razlikovati:

  • opravdan (zakonit) i
  • neopravdan (nezakonit) otkaz ugovora o radu.


Otkaz ugovora o radu je opravdan npr. u slučajevima kad radnik nije u mogućnosti izvršavati radne zadatke ili kad grubo krši radne obveze. No, u ovom članku ćemo nešto detaljnije pojasniti situaciju kad poslodavac neopravdano odnosno nezakonito otkazuje ugovor o radu.Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca2. Kada je otkaz nezakonit?Prvo definirajmo kada je otkaz ugovora o radu nezakonit.


Nezakonit otkaz ugovora o radu od strane poslodavca je svaki prestanak ugovora o radu koji krši zakonske norme (ponajprije Zakon o radu).


Otkaz će biti nezakonit ako npr. radnik počini lakši prijestup (recimo neznatno zakasni na posao) te mu poslodavac bez prethodnog pisanog upozorenja otkaže ugovor. Naime, u  situaciji kad radnik počini lakši prijestup, sukladno čl. 97. važećeg Zakona o radu FBiH poslodavac je dužan radniku uručiti pisano upozorenje koje sadrži opis prijestupa ili povrede radne obaveze za koje se radnik smatra odgovornim i izjavu o namjeri da se otkaže ugovor o radu bez davanja predviđenog otkaznog roka za slučaj da se prijestup ponovi u roku od šest mjeseci nakon izdavanja pisanog upozorenja poslodavca.


Ukoliko poslodavac nije ispoštovao navedenu zakonsku procedure, pa je radniku otkazao ugovor o radu, takav otkaz je nezakonit. 3. Što radniku preostaje u tom slučaju i koja su njegova prava?U pravilu, radnik kojemu je uručen pisani otkaz ugovora o radu, a za koji smatra da je nezakonit, podnijet će pisani zahtjev poslodavcu kojim će pokušati ostvariti svoja prava, a to su povratak na posao i naknada plaće. Tek, ukoliko poslodavac ne bude postupio po tom zahtjevu, radnik će biti primoran pokrenuti tužbu pred nadležnim sudom.


Čl. 106., st. 2. Zakona o radu propisuje "Ako sud utvrdi da je otkaz nezakonit može poslodavca obvezati da":


  • a) vrati radnika na rad, (na njegov zahtjev, na poslove na kojima je radio ili druge odgovarajuće poslove) i isplati mu naknadu plaće (u visini plaće koju bi radnik ostvario da je radio), nadoknadi mu štetu ili


  • b) isplati radniku naknadu plaće u visini plaće koju bi radnik ostvario da je radio; isplati naknadu štete za pretrpljenu štetu; isplati otpremninu na koju radnik ima pravo u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu; isplati druge naknade na koje radnik ima pravo, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.


Shodno prethodno istaknutom, možemo zaključiti da radniku u slučaju nezakonitog otkaza preostaje PRAVO NA IZBOR u postavljanju tužbenog zahtjeva. Tako on može zahtijevati od suda da ga vrati na posao, da naloži poslodavcu isplatu naknade plaće i naknade pretrpljene štete. Ili, ukoliko povratak na posao više nije opcija, ima pravo zahtijevati isplatu naknade plaće, naknade štete, isplatu otpremnine kao i drugih naknada koje mu pripadaju sukladno zakonu, kolektivnom ugovoru, pravilniku o radu, ugovoru o radu i drugim propisima. 4. Otkaz ugovora o radu – zbog ekonomskih, tehničkih ili drugih razlogaOva vrsta otkaza ugovora o radu još se naziva otkaz kao tehnološki višak.


Zakon o radu propisuje mogućnost da poslodavac, ukoliko se njegova tvrtka nađe u takvoj poslovnoj situaciji da nije u mogućnosti redovito poslovati, može otkazati radniku ugovor o radu. Radnik će uslijed takvog otkaza ugovora o radu imati pravo na naknadu sa Zavoda za zapošljavanje – biroa ali i na otpremninu - u slučaju da je radnik kod tog poslodavca radio neprekidno najmanje 2 godine.


 > POGLEDAJTE JOŠ: Pravo na otpremninu


Zakon o radu obvezuje poslodavca, ukoliko se gospodarske prilike u roku od 1 godine poprave i ako se ponovno nađe u potrebi za zaposlenjem radnika s istim kvalifikacijama ili na istom radnom mjestu, prije zapošljavanja drugih osoba dužan je ponuditi posao onim radnicima čiji su ugovori o radu otkazani.


Ako poslodavac prekrši ove odredbe i odbija radniku isplatiti novčanu naknadu koja mu pripada po osnovu otpremnine, radnik ima mogućnost angažirati odvjetnika da ga zastupa pred sudom i da ostvari svoja prava koja mu pripadaju prema prema ugovoru o radu, zakonu i drugim propisima.

 


NAPOMENA: Radno pravo je jedno od glavnih područja u kojima naš odvjetnički ured djeluje. Iskustvo, stručno znanje i posvećenost klijentu od strane naših odvjetnika faktori su uspješne zaštite vaših prava u postupku pred sudom ali i izvan suda.


*Članak je informativne naravi u svrhu razumijevanja konkretnog pravnog problema. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja bez izričite dozvole Odvjetničkog ureda Ljubić.

Nezakonit otkaz od strane poslodavca je svaki prestanak ugovora o radu koji krši zakonske norme a ponajviše Zakon o radu.

Česta pitanja naših klijenata

Ako se poduzeće našlo u takvoj ekonomskoj situaciji da nije u mogućnosti redovito poslovati, otkaz ugovora o radu zbog „tehnološkog viška“ je zakonit. Ali radnik u tom slučaju ima pravo na naknadu sa Zavoda za zapošljavanje (biroa) i na otpremninu - u slučaju da je radnik kod tog poslodavca radio neprekidno najmanje 2 godine.

U ovom slučaju, poslodavac je grubo prekršio zakon i preostaje vam da pokrenete sudski postupak u kojem možete zahtijevati od nadležnog suda da naloži poslodavcu da vas vrati na posao, da vam naknadi plaće kao i štetu koju ste pretrpili zbog ovakvog nezakonitog otkaza. Zbog složenosti postupka, radnici u ovakvim situacijama uglavnom angažiraju odvjetnike koji su specijlazirani za radno pravo.

U slučaju lakših povreda poslodavac je dužan radnika pismenim putem upozoriti na počinjene prijestupe i povrede kao i na mogućnost otkazivanja ugovora o radu, bez davanja predviđenog otkaznog roka, za slučaj da se prijestup ponovi u roku od šest mjeseci. No, u slučaju težeg prijestupa, poslodavac može otkazati ugovor o radu bez obveze poštivanja otkaznog roka i bez pisanog upozorenja. Važno je istaknuti da teret dokazivanja da je otkaz opravdan leži na poslodavcu, pa je u ovakvim sporovima neophodno da se konzultiraju s odvjetnicima koji se bave radnim pravom.

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola /