Naplata potraživanja (izvansudska i sudska) na tlu BIH i EU

Go to content

Naplata potraživanja (izvansudska i sudska) na tlu BIH i EU> Zastupamo klijente u postupcima naplate potraživanja, na tlu BiH i Europske Unije.


Svakodnevno se velik broj fizičkih i pravnih osoba susreće s problemom naplate potraživanja.


Potraživanje nastaje zbog neispunjenja obveze dužnika, npr. zbog nemogućnosti vraćanja pozajmljenog novca ili neplaćanja isporučene robe.


Slanje opomena i podnesaka u kojim zahtijevate naplatu svoje tražbine često je nedovoljno.

S obzirom na ovaj problem, praksa u pravilu pokazuje da je pokretanje sudskog postupka najbolji način koji će vjerovnika dovesti do namirenja.


Kratke crtice članka:


  • Važnost naplate potraživanja
  • Načini naplate potraživanja
  • Naši prijedlozi postupanja
  • Međunarodna naplata potraživanja 1. UVOD – važnost postupka naplate potraživanja


Postojanje duga, odnosno potraživanja, je stvarnost svakog ozbiljnog poslovanja danas – bez obzira na veličinu i prirodu posla.


Potraživanje najčešće nastaje iz ugovora o kupoprodaji i ugovora o zajmu/pozajmici. Uglavnom se radi o ugovorima jasno propisanima Zakonom o obveznim odnosima. Međutim može nastati iz bilo kojeg drugog formalnog ili neformalnog izvora. 


Naplata potraživanja pod bilo kojim nacionalnim zakonodavstvom, bez obzira da se radi u BiH ili EU, je često kompliciran i nezgodan proces, pogotovo što protek vremena i odgađanje samo dodatno otežava situaciju i doprinosi stvaranju nervoze i tako utječe na ostatak poslovanja. Zbog toga je jako važno ozbiljno pristupiti procesu naplate potraživanja, a sve kako bi se neometano nastavilo razvijanje poslovnog subjekta.


Također, svjesni smo činjenice kako sama naplata potraživanja uzima i psihološki danak, što se svakako mora uzeti u obzir. 


Vezano za to, ovom procesu se ne smije pristupati na „horuk“, i pozivati dužnike bez uobičajenog obrasca ponašanja i prema uobičajenim uzorcima. 


Tako svaki poslovni proces mora imati jasno definirana pravila, a ništa drugačije nije ni kada govorimo o naplati potraživanja.


Potraživanje koje nije naplaćeno remeti razvoj vaše tvrtke, mogućnost ulaganja i ekspanzije te općenito ima negativno djelovanje na svaku vrstu odnosa. Zbog toga je važno ozbiljno pristupiti procesu naplate potraživanja kako bi se očuvala stabilnost i nastavilo poslovno razvijanje.


 Naplata potraživanja u EU i medjunarodnim okvirima – BiH i Republika Hrvatska2. NAČINI NAPLATE POTRAŽIVANJA


2.1. Izvansudska naplata potraživanja


Uvijek se pokušavamo nagoditi izvan suda prije pribjegavanja parnici. 

Sudski sporovi znaju biti dugotrajni, a budući da se radi o pospješivanju likvidnosti naših stranaka, želimo naplatiti potraživanje čim je to prije moguće. Stoga, naplata izvan suda je idealan scenarij, koji se većinom odvija u sljedeće dvije situacije:


1 – POZIV NA PLAĆANJE: Telefonski ili elektronski pozivi dužnika na podmirenje svoje obaveze.


2 – OPOMENA: Dobro obrazloženoj opomena zlata vrijedi, iz razloga jer je dovoljna da osoba dužnik postupi po istoj i izmiri svoja dugovanja.


Rjeđe su situacije da tvrtka uspješno naplati potraživanje samo usmenim pozivom prema dužniku. Značajno su efikasnije obrazložene opomene jer je dužnik u takvim situacijama svjestan da bi se daljnjim izbjegavanjem mogao izložiti još većem iznosu kojeg će biti primoran platiti (npr. kamate i troškovi sudskog postupka).


Svakako je najbolji interes svih aktera postizanje mirne izvansudske (pismene, ugovorne) nagodbe u kojem će se izložiti plan otplate duga ili gdje će dužnik dati određene garancije.


No, moguće je da je dužnik insolventan, odnosno da i pored dobre namjere i želje za rješenjem problema, jednostavno nema sredstava za podmirivanje duga. 2.2. Sudska naplata potraživanja


Ukoliko dužnik osporava vaše potraživanje ili pak izbjegava komunikaciju, jedino što vam preostaje jest tužba pred nadležnim sudom. U Bosni i Hercegovini, mjesno nadležan će biti onaj sud na čijem području je prebivalište dužnika fizičke osobe. Ako je dužnik pravna osoba – tvrtka, onda se nadležnost određuje prema registriranom sjedištu. Iznimka je u onom slučaju kad postoji raniji ugovor o određivanju mjesno nadležnog suda u slučaju budućeg spora.


UGOVOR kao “sine qua non”: Kvalitetno definiran ugovor, s odgovarajućim uvjetima i odredbama o kojima su se dogovorile sve uključene strane, bit će velike pomoći ako budete trebali upozoriti klijenta sa posljedicama neservisiranih obaveza ili kada se odlučite svoja potraživanja sudski naplatiti protiv svog dužnika.


Potrebno je razlučiti kako su pozitivna sudska presuda i stvarno prikupljanje dugovanog iznosa nažalost dvije odvojene priče. Tako da moramo biti iskreni i naglasiti kako je stvarno prikupljanje potraživanja odvojena priča, jer pozitivna sudska presuda je tek preduvjet daljnjem, ovršnom postupku prema dužniku, odnosno uspješnoj naplati kroz unovčenje imovine i imovinskih prava.3. DA LI JE POTREBNO ANGAŽIRATI POMOĆ STRUČNJAKA?


Na svakom gospodarskom društvu je odluka želi li zasebno pokrenuti postupak naplate ili će ipak angažirati odvjetničku pomoć.


Prednost angažiranja odvjetnika je ponajprije što kao stručnjaci mogu procijeniti mogućnost naplate, također mogu uvidjeti da li postoje određene zapreke s vaše strane koje mogu ugroziti uspješnu naplatu. Tako je moguća situacija da je za potraživanje nastupila zastara, odnosno da je došlo do gubitka prava uslijed proteka propisanog vremena.


Stručnjaci u ovoj vrsti postupka nastupaju odlučno i oprezno u isto vrijeme te prate zakonski okvir kako se ne bi dogodilo da određenim krivim koracima dođe do smanjenja šanse za naplatom.4. POSTUPANJE ODVJETNIČKOG UREDA LJUBIĆ PO PITANJU NAPLATE POTRAŽIVANJA


Pružajući odvjetničke usluge unutar korporativnog prava svakodnevno se susrećemo s ovim problemom i kako ga najuspješnije premostiti.Zbog toga smo razvili poseban model – VPP (vjerovatnost prikupljanja potraživanja) kojim možemo postotno procijeniti uspješnost naplate potraživanja prije samog pokretanja tužbe.

Formulu smo razvijali u suradnji sa našim kolegama iz Instituta za financijske savjete SR Njemačke.


Kao veliki upitnik uvijek postavljamo činjenicu hoće li dužnik i dalje poslovati do dana kada sud konačno donese presudu, a sama procjena te činjenice je naravno uključena kao jedan od parametara/varijabli naše analize.


4.1. Međunarodna naplata potraživanja našeg ureda


Kada govorimo o međunarodnoj naplati potraživanja, naš ured selektira vaš zahtjev prema državama u kojima kroz različita partnerstva možemo najefikasnije pomoći. 


Naši glavni aduti u naplati potraživanja na tlu Europe su:


1) Partneri na tlu više europskih zemalja (favoriziramo naplatu u Njemačkoj, Austriji, Hrvatskoj, Sloveniji i Poljskoj)


2) Karta rizika loših potraživanja u Europi – Provedenim istraživanjem prema postupovnim i procesnim čimbenicima dobili smo potpunu sliku o rizicima naplate vaših tražbina prema pojedinačnim državama.


3) Utvrđivanje pravnog osnova potraživanja i same destiniranosti, odnosno mjesta nastankaTreba imati na umu da svaka država kroz svoje zakone na posredan i neposredan način određuje okvir naplate, odnosno da štiti dužnika. Zbog toga je veoma važno poznavati pravila i navike određene zemlje, kako prije svega ne bi došlo do proceduralnih pogrešaka.


Postoje neke zajedničke procedure unutar EU između dužnika iz različitih država od kojih se ističu dva mehanizma naplate - Europski nalog za plaćanje (EPO - European Payment Order) i Europski nalog za blokadu računa (EAPO - European Account Preservation Order), kao prva i zadnja varijanta mehanizma brže naplate potraživanja unutar EU egzistiraju i daju dobre rezultate u praksi. Međutim, oba mehanizma imaju i neke svoje slabosti, a jedna od glavnih se navodi nesinkroniziranost sa nacionalnim sudovanjem, međutim, konstantnim reformama samo postupanje postaje kvalitetnije, što ćemo obrazložiti u nastavku.


Naime, glavno ograničenje EPO i EAPO mehanizama ogleda se u tom što vjerovnik ne mora priložiti potpunu dokumentaciju na osnovu koje bi se pokrenula naplata potraživanja, već samo poslati zahtjev nadležnom sudu druge države za naplatom, uz samo formalne i osnovne dokumente, odnosno one koje vjerovnik smatra bitnima. Sud nije mogao ulaziti u meritum dokumenata, niti načiniti pregled mogućih nepravilnosti unutar ugovorenih odnosa, sve dok nije došlo do apelacije nacionalnih sudova prema Europskom sudu 2019. godine., koju je pokrenula španjolska sudbena vlast, a uključile su se i latvijska te mađarska strana, sa još par europskih institucija.


Prema presudi Europskog suda združenih slučajeva C‑453/18 i C‑494/18  postupajući sud ima za pravo po vlastitoj inicijativi ispitati može li se bilo koji od uvjeta na kojima se temelji zahtjev ili kojim se definirani iznos potraživanja može smatrati nepoštenim. Ako sud utvrdi da se neki od ugovornih uvjeta može smatrati nepoštenim, saslušat će stranke u roku od 5 dana. Nakon saslušanja stranaka, sud u narednih 5 dana donosi presudu o izdavanju Europskog naloga za plaćanje.


Ovime je još jednom dokazana slojevitost Europske Unije, gdje ipak nacionalna vlast ima konce po glavnim građanskim i trgovačkim sporovima, pa tako i kod naplate potraživanja.

Međutim, isto tako je nesporna činjenica kako se nacionalni sudovi prilagođavaju upotrebi EAPO i EPO mehanizama, budući da je svima u interesu brzina rješavanja manjih sporova što u konačnici pridonosi likvidnosti cjelokupnog tržišta.


Tako je po pitanju iznosa do kojih se mogu prilagati zahtjevi za naplatu, pa i vrste postupajućih nacionalnih tijela koji odrađuju dva naloga razlikuju od države do države, ali se usvajanjem reformi ti iznosi povećavaju. Jedan od brojnih primjera imamo recentno u Luksemburgu, gdje se reformom Zakona o građanskim procedurama u 2021. godini u nadležnost nižih sudova delegira provedba zahtjeva za izdavanjem EPO-a i EAPO-a do iznosa 15.000 €, umjesto dosadašnjih 10.000 €, dok za zahtjeve sa većim iznosima nadležnost se ostavlja okružnim sudovima .


Činjenica je da dolazi do harmonizacije i ukalupljivanja u međusobne okvire, ali za stranke i njihove zastupnike zna poprilično zahtjevno biti konstantno u toku sa zakonodavnim i proceduralnim reformama. Tako je određivanje nadležnog suda u vašem slučaju od velike važnosti za procesuiranje ovršnog naloga za plaćanje putem sustava EPO-a. Takve se sudove imenuju od strane svake države članice i registrirani su u Europskoj Komisiji radi svoje uloge u predmetnim postupcima. Države članice mogu izmijeniti te nominacije zbog čega je bitno da vaš odvjetnik za naplatu potraživanja provjeri nadležni sud prije nego što pošalje vaš zahtjev.


Više o Europskom nalogu za plaćanje možete pročitati u zasebno obrađenom članku ovdje.


> DODATNO UPOZNAVANJE SA TEMATIKOM MEĐUNARODNE NAPLATE POTRAŽIVANJA: Ako vas zanima više o ovoj temi, možete izravno pročitati naš članak objavljen na Mondaq platformi – link do članka)


4.2. Pažljiv pristup naplati potraživanja


Naplati potraživanja treba pristupiti odlučno i oprezno u isto vrijeme. Bez obzira što ste u ulozi vjerovnika, to vam ne daje pravo da nastupate van uobičajenih obrazaca ponašanja u takvim situacijama. Dapače, krivim koracima možete samo unazaditi svoje šanse za naplatom potraživanja.


Primjera radi, navodimo samo neke od pogrešnih koraka:


Informiranje drugih osoba o dugovanjima vašeg klijenta/kupca.

Prijetnje da ćete naštetiti imovini, ugledu ili nekim članovima obitelji/društva dužnika

Laganje o pokrenutom sudskom postupku naplate potraživanja

Objava dužnika na internetskim stranicama

Tražiti da plate veći iznos nego što duguju

i sl.


U protivnom možete očekivati tužbu od strane dužnika. Tako iz iskustva možemo reći kako takve situacije nisu rijetke, te da dužnici izvuku novac od vjerovnika puno lakše nego obratno. 


Umjesto zaključka: Naplatite vaše potraživanje kako ne biste vi došli u problem


Naplata potraživanja je složen proces u kojem se očituje više znanstvenih disciplina i vještina, pa se tako uz neminovne pravne i ekonomske vještine pridodaju vještine psihologije, sociologije i komunikacije, bez kojih je uspješan proces itekako otežan.Sudska naplata potraživanja u BIH i na koji način naplatiti potraživanjeDOBRO RAZMISLITE: Uspjeh vaše tvrtke ovisi o osiguravanju pravovremenih plaćanja kako bi se osiguralo da društvo ispunjava vlastite obveze. Jednostavno, ukoliko ne prikupite glavninu potraživanja na vrijeme, možete očekivati da ćete se i vi naći u problemu nelikvidnosti a samim time i mogućem potpunom kolapsu poslovanja.

Istaknute radnje koje obavljamo u ovom specifičnom postupku:

Provjera bonitetnog stanja dužnika

Praćenje statusa imovine

Izvansudska naplata

Pokretanje i zastupanje u pred sudovima

Zaštita reputacije tvrtke u javnom prostoru


* Članak je informativne naravi u svrhu razumijevanja konkretnog pravnog problema. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja bez izričite dozvole Odvjetničkog ureda LJUBIĆ.

Provođenje postupka i zastupanje osoba u cilju naplate potraživanja koja imaju prema dužnicima.

Broj čitanja:  23507

Česta pitanja naših klijenata

Izvansudska naplata potraživanja je prva faza rješavanja naplate, koja se zasniva na postupcima izravne komunikacije sa dužnikom, gdje je potrebno imati ustoličen i provjeren obrazac postupaka, kako bi šanse za naplatom bile značajnije. Ovoj vrsti naplate potraživanja često se pristupa stihijski, za svakog klijenta na istu šablonu, što je svakako pristup koji vodi samo dodatnim troškovima za stranku.

Iako je EU zajednička gospodarska cjelina, to nije slučaj kada govorimo o pravnom okviru naplate potraživanja. Svaka zemlja zasebno na posredan i neposredan način određuje okvir naplate, odnosno štiti dužnika. Tako se karakteristike naplate razlikuju npr. u Njemačkoj i Španjolskoj, dok Velika Britanija koja je napustila EU najviše štiti dužnika što samim time iziskuje veći angažman i širinu dokaznih materijala.

Postoje mehanizmi naplate od koji se ističu Europski nalog za plaćanje (EPO) i Europski nalog za blokadu računa (EAPO). Po prirodi ovo je izvansudska naplata potraživanja uz minimalno posredstvo suda, osim ukoliko dođe do osporavanja tražbine, što vodi do parnice. Ove mehanizme ne mogu koristiti državljani vjerovnici trećih zemalja, pa tako na ovaj način nije moguće naplatiti potraživanje iz BiH.

Određivanje nadležnog suda u vašem slučaju od velike važnosti za procesuiranje ovršnog naloga za plaćanje putem mehanizma Europskog naloga za plaćanje. Takve sudove imenuje svaka država članice i registrirani su u Europskoj Komisiji radi svoje uloge u predmetnim postupcima. Države članice mogu izmijeniti te nominacije, zbog čega je bitno da vaš odvjetnik za naplatu potraživanja provjeri nadležni sud prije nego što pošalje vaš zahtjev.

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme. Molimo za razumijevanje da na nepotpune upite nećemo moći odgovoriti.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

U Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj: Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola