Go to content

Naplata potraživanja pred sudskim i drugim tijelima


> Zastupamo klijente u postupcima naplate potraživanja.


Svakodnevno se velik broj fizičkih i pravnih osoba susreće s problemom naplate potraživanja.


Potraživanje nastaje zbog neispunjenja obveze dužnika, npr. zbog nemogućnosti vraćanja pozajmljenog novca ili neplaćanja isporučune robe.


Slanje opomena i podnesaka u kojim zahtijevate naplatu svoje tražbine često je nedovoljno.

S obzirom na ovaj problem, praksa u pravilu pokazuje da je pokretanje sudskog postupka najbolji način koji će vjerovnika dovesti do namirenja.


Naplata potraživanja i na koji način naplatiti potraživanje> Zastupanje klijenata u postupcima sudske i izvansudske naplate potraživanja jedna je od specijalizacija našeg ureda.


> Upoznajte se s našim ostalim poslovima: Područja prakse

Provođenje postupka i zastupanje osoba u cilju naplate potraživanja koja imaju prema dužnicima.

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola /