Go to content

Može li jedna osoba biti direktor u više društava?POLOŽAJ DIREKTORA UNUTAR DRUŠTVADirektor unutar firme odnosno društva je osoba koja se bavi upravljačkim i izvršnim poslovima i koja je kao takva odgovorna za poslovanje, ispunjenje ciljeva samog društva kao i za ljudske resurse, organizacijske procese i financije.


U FBiH uloga direktora je ponajprije propisana osnovnim zakonom koji se tiče privrednih/gospodarskih društava, a to je Zakon o privrednim društvima FBiH. Tako članak 275. propisuje da uprava organizira rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja dioničko društvo i odgovara za zakonitost poslovanja.


Upravu dioničkog društva čini direktor, ili direktor i jedan ili više izvršnih direktora. Postupak izbora, imenovanja, razrješenja, sastav i način odlučivanja uprave dioničkog društva utvrđuje se statutom.


Članak 276. propisuje kako direktor predsjedava upravom, rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja dioničko društvo i odgovara za zakonitost poslovanja.


Ove odredbe glede položaja direktora u dioničkom društvu primjenjuje se i u slučaju da je društvo osnovano kao d.o.o. (društvo s ograničenom odgovornošću).


Pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja i trajanje bolovanja
DIREKTOR U VIŠE DRUŠTAVAS obzirom na kratko izlaganje o važnosti i samom položaju direktora, u praksi se često postavlja pitanje može li jedna osoba biti direktor u više firmi odnosno društava?


Ranije nedoumice otklonio je novi Zakon o radu FBiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/2016 i 89/2018) koji u svom čl.27. propisuje da direktor može poslovodnu funkciju obavljati u radnom odnosu ili bez radnog odnosa, u skladu sa pravilnikom o radu.


Ako direktor obavlja poslovodnu funkciju bez radnog odnosa, prava, obaveze i odgovornosti se uređuju ugovorom, u skladu sa općim aktom poslodavca.


Tumačenjem navedene odredbe dolazimo do toga da osoba "P.V." može biti u radnom odnosu (temeljem ugovora o radu) primjerice u društvu “B” dok u društvu “D” može obavljati funkciju direktora bez zasnovanog radnog odnosa. U praksi, njegova pozicija u društvu u kojem je direktor riješit će se sklapanjem tzv. menadžerskog ugovora kojim će se detaljnije propisati njegova prava i obveze.
> Stručna pomoć i savjetovanje u području korporativnog prava, koje obuhvaća pravo društava i trgovačko pravo jedna je od glavnih odrednica poslovanja našeg odvjetničkog ureda.* Članak je informativne naravi u svrhu razumijevanja konkretnog pravnog problema. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja bez izričite dozvole Odvjetničkog ureda LJUBIĆ.

Direktor privrednog društva je osoba koja se bavi upravljačkim i izvršnim poslovima te je odgovorna za poslovanje, ljudske resurse, organizacijske procese, ispunjenje ciljeva i financije.

Broj čitanja:  19697

Možda Vas zanima

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme. Molimo za razumijevanje da na nepotpune upite nećemo moći odgovoriti.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

U Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj: Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola