Go to content

Kolektivni ugovor; sklapanje i obveze koje iz njega proizlazePOJAM I SMISAO KOLEKTIVNOG UGOVORAČesto na televiziji i drugim medijima čujemo kako radnici nekog većeg kolektiva, primjerice bolnice, pregovaraju s poslodavcem oko sklapanja kolektivnog ugovora. Ne krenimo redom. Što je to kolektivni ugovor i kad se sklapa?


Kolektivni ugovor je posebna vrsta ugovora iz oblasti radnog prava koji se zaključuje u pismenom obliku, i to između pojedinog organiziranog sindikata koji zastupa i predstavlja radnike te jednog ili više poslodavaca, i njime se reguliraju prava i obveze iz područja radnih odnosa.


Do zaključivanja kolektivnog ugovora dolazi zbog ekonomičnog i praktičnog razloga. Naime ukoliko određeni poslodavac ima veći broj radnika, dakako da mu je jednostavnije pregovarati s nekolicinom njih koji su uključeni u sindikat. Prednost kolektivnog ugovora je i u tome što u njegovom kreiranju sudjeluju obje zainteresirane strane (poslodavac i radnici), za razliku od Pravilnika o radu koji je jednostrani poslodavčev akt.


Kolektivni ugovoriGlavni smisao kolektivnih ugovora je omogućavanje radnicima i poslodavcima da putem sporazuma podrobnije urede radne odnose u praksi. Ovakvim uređenjem međusobnih odnosa, štite se s jedne strane pozicija radnika, jer se putem sindikata mogu izboriti za bolji radnopravni status (plaće, odmori i sl.) dok je s druge strane poslodavcima olakšano pregovaranje.SADRŽAJ KOLEKTIVNOG UGOVORAČlanak 141. Zakona o radu FBiH dosta općenito propisuje što se kolektivnim ugovorom uređuje;


1.) Kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obaveze strana koje su ga zaključile, te prava i obaveze iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom, u skladu sa zakonom i drugim propisima.


2.) Kolektivnim ugovorom uređuju se i pravila o postupku kolektivnog pregovaranja, postupak otkazivanja kolektivnog ugovora i razlozi i rokovi za njegovo otkazivanje, sastav i način postupanja tijela ovlaštenih za mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova.> KAKVA JE PRAKSA: U praksi, kolektivni ugovor obvezno sadrži podatke o osobama koje ga sklapaju (poslodavac, sindikat, udruga sindikata..), područje primjene i vrijeme važenja.


Sadrži i odredbe o sklapanju ugovora o radu i njegovom prestanku, radnom vremenu, uvjetima preraspodjele radnog vremena, visini plaće, dodacima na staž, kao i dodacima na plaću poput regresa ili božićnice. Njime se uređuje i pitanje odmora i dopusta, zaštite na radu i općenito uvjetima rada kao i uvjetima za štrajk..VRSTE KOLEKTIVNIH UGOVORAČlan 137. Zakona o radu FBiH propisuje 3 vrste kolektivnih ugovora i to:


1) opći,

2) granski,

3) pojedinačni (kod poslodavca)


Opći kolektivni ugovor zaključuje se za teritoriju Federacije, a granski kolektivni ugovori za teritoriju Federacije ili područje jedne ili više županija.> Odvjetnički ured Ljubić za klijente - poduzeća obavlja potpuno stručno savjetovanje i izradu svih radnopravnih ugovora poput ugovora o radu, menadžerskih ugovora ili kolektivnih ugovora.


> POGLEDAJTE JOŠ: Poslovi koje obavljamo


* Članak je informativne naravi u svrhu razumijevanja konkretnog pravnog problema. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja bez izričite dozvole Odvjetničkog ureda LJUBIĆ.

Kolektivni ugovor je posebna vrsta ugovora iz oblasti radnog prava koji se zaključuje u pismenom obliku, i to između pojedinog organiziranog sindikata koji zastupa i predstavlja radnike te jednog ili više poslodavaca. Njime se reguliraju prava i obveze iz područja radnih odnosa.

Broj čitanja:  18676

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme. Molimo za razumijevanje da na nepotpune upite nećemo moći odgovoriti.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

U Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj: Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola