Go to content

Izrada poslovnika o radu uprave, nadzornog odbora i drugih organa


> Izrađujemo poslovnike o radu uprave, nadzornog odbora i drugih tijela društva.


Nadzorni odbor je važan organ u trgovačkim društvima kapitala. Obvezatan je u dioničkome društvu, dok je u društvu s ograničenom odgovornošću obvezatan samo u slučajevima određenima zakonom. U d.d.-u članove nadzornog odbora biraju dioničari, a u d.o.o. – u članovi odnosno osnivači društva.


> Upoznajte se s našim ostalim poslovima: Područja prakse


Kao što mu sam naziv govori, glavna uloga nadzornog odbora je nadziranje rada uprave društva i načina na koji se vode poslovi. Nadzorni odbor podnosi izvještaje o nadzoru glavnoj skupštini dioničkoga društva, odnosno skupštini društva s ograničenom odgovornošću.


Uprava zastupa i vodi poslovanje društva. U dioničkom društvu upravu imenuje nadzorni odbor, dok u d.o.o. ukoliko nadzorni odbor nije uspostavljen, upravu imenuju sami osnivači odnosno skupština društva.


Nadzorni odbor može donijeti Poslovnik o radu uprave kojim se detaljnije uređuju zadaci, odgovornost, organizacija, način rada i odlučivanja uprave društva kao dio procesa korporativnog upravljanja, kao i druga pitanja od značaja za rad upravnog odbora.


Nadzorni odbor donosi Poslovnik o radu uprave


Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Poslovnikom o radu uprave detaljnije se uređuju zadaci, odgovornost, organizacija, način rada i odlučivanja uprave društva kao dio procesa korporativnog upravljanja, ali i druga pitanja od značaja za rad upravnog odbora.

Logo Odvjetnik Ivan Ljubić Široki Brijeg